Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kommersiella bussföretag missgynnas av bussterminaler

De bussbolag som kör kommersiell trafik behandlas sämre av de stora bussterminalerna än de som kör trafik som samhället har upphandlat – om de ens får komma in till terminalerna. Och även om den kommersiella busstrafiken släpps in till terminalerna känner sig bussbolagen ändå sämre behandlade än den upphandlade trafiken.

På ett av seminarierna på Transportforum i Linköping presenterade myndigheten Trafikanalys en tydlig bild av att bussbolagen inte behandlas lika av bussterminalerna i landet. Trafikanalys har studerat frågan eftersom man har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av den kollektivtrafiklag som infördes för ett drygt år sedan.

För de bussbolag som kör en rent kommersiell trafik, eller som vill göra det, är tillgången till terminaler och bytespunkter en nyckelfråga. Och det var ingen munter bild av läget som målades upp av Stefan Pettersson på konsultföretaget Railrex som har undersökt frågan på uppdrag av Trafikanalys.

Man har granskat fyra terminaler: Cityterminalen i Stockholm, Nils Ericsonterminalen i Göteborg samt bussterminalerna i Linköping och Malmö. Fyra kommersiella bussföretag har intervjuats.

Utestängda
Bussbolagen uppger att man inte ens får tillträde till två av terminalerna, nämligen Linköping och Malmö. I Malmö ska det dock bli ändring under året.

Men inte ens i de terminaler där den kommersiella busstrafiken släpps in anser bussbolagen att de får samma förutsättningar som den upphandlade trafiken. Angöring och avgång fungerar ganska bra, men de kommersiella bolagen får inte de gater som de önskar.

Bussbolagen anser genomgående att de priser som terminalerna tar ut av dem inte är transparanta och de är tveksamma om den upphandlade trafiken betalar för sig. Man tror alltså att den kommersiella trafiken får sämre villkor än den upphandlade.

Bussbolagen anser också att det är ett problem att synas på de stora terminalerna eftersom man inte kan exponera sig. Dessutom är terminalerna alltför kommersialiserade – det är för mycket shopping och liknande och för lite utrymme för resenärerna.

De som driver de fyra terminalerna uppger att man arbetar med att utveckla metoder för tillträde, prissättning och tjänster. Men samtidigt framhåller man att priserna också ska ge möjlighet för terminalerna att investera och utvecklas.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)