Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Fel med ensidigt biogaskrav”

Det vore fel att i den kommande upphandlingen av stadsbusstrafiken i Östersund ställa ensidiga krav på biogasdrift, menar företrädare för svensk bussbransch. Foto: Ulo Maasing.

Det vore fel att i den kommande upphandlingen av stadsbusstrafiken i Östersund ställa ensidiga krav på biogasdrift, menar företrädare för svensk bussbransch. Foto: Ulo Maasing.

Att kräva att busstrafiken i Östersund i framtiden ska köras på biogas vore att ställa felaktiga detaljkrav. Istället bör krav ställas på bussarnas energieffektivitet. Det skriver företrädare för svensk bussbransch i en debattartikel i Östersunds-Posten mot bakgrund av diskussioner som nu förs i Östersund om en ensidig satsning på biogas.

Bakom artikeln står Göran Forssén, vd i Bussbranschens Riksförbund (BR) samt Karl Erik Bäckwall som är ordförande i MittSveriges Bussbranschförening.

– I stället för att i tidigt skede bestämma vilket drivmedel bussarna ska ha, är det väsentligare att ange krav på bussens energieffektivitet. En högre energieffektivitet och förbättrade miljö- och klimatprestanda kan uppnås på många olika sätt. Varför ska då Östersund ensidigt ställa krav på biogas, frågar de båda företrädarna för bussbranschen.

De pekar på att teknikutvecklingen går i snabb takt, inte minst när det gäller elektrifieringen av stadsbussarna. Elbussar är, framhåller branschföreträdarna, betydligt mer energieffektiva än dagens biogasbussar och ger dessutom en tystare stadsmiljö.

– Det är funktionella krav som ska fastställas, inte vilket specifikt drivmedel som trafikföretagen ska köra sina bussar på. Det primära är vad som kommer ut ur avgasröret och inte vilket icke fossilt drivmedel som används. Det är därför mycket olyckligt om Östersund beslutar att biogas ska vara i huvudsak det enda drivmedlet för nästa trafikavtal för stadstrafiken, skriver Göran Forssén och Karl Erik Bäckwall.

Share Dela

Taggat som: , , , , , ,

4 kommentarer »

  1. Bra om Bussbranschen ÄNTLIGEN börjar ställa krav på hur upphandlingen av busstrafik går till. Att kommuner vill att det ska bli renare avgaser än vad drift med dieselbuss som körs på vanlig, råoljebaserad dieselolja, både map gifter i avgaser som: NO2 (ej NO, ej NOx), PAH, bensen, butadien, aldehyder, peroxider, m.m. samt tjära och sot (Ej ”partiklar”. Ospecifikt) och map växthusgaser, är rimligt. MEN det är emot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) att kräva, att man ska använda gasbussar, som är dyrare i inköp, dyrare i drift, och som krånglar mer tekniskt, i synnerhet i sträng vinterkyla. Man SKA köpa upp kostnadseffektiv teknik som fungerar praktiskt. Att påtvinga bussoperatörerna den av kommunen producerade biogasen och därmed förbjuda andra drivmedel + andra typer av bussar + motorer är ett brott mot Konkurrenslagen.

    Jag har frågat detta förr, och frågar det igen; Ska kommuner och trafikhuvudmän få hämma / stoppa all utveckling av nya typer av fordon och / eller nya typer av drivmedel till etablerade typer av fordon / motorer? Ja, det bli så, om kommuner / trafikhuvudmän bojkottar nya tekniska koncept, som t.ex: HVO i EURO2- och i EURO3-buss, något som ger mycket rena avgaser, om man faktiskt mäter vad som kommer ur avgasröret. Eller HVO i kombination med el-diesel-hybridbuss. De blir dyra och invecklade, så det är bra att med så rena drivmedel som HVO behövs inte partikelkatalysator. Mycket rena avgaser fås, om man nu ville ha det.

  2. Jämtland som har så mycket skog och så kallt klimat att gasbussar ofta krånglar; Varför satsar man inte på att framställa flytande dieseldrivmedel och bensinkomponenter ur skogsråvara, eller är med och sponsrar forskning på hur flytande drivmedel framställs ur skog mha direkt eller indirekt förvätskning i Sverige och utomlands? (Vilket är bra och nödvändigt, eftersom t.ex. Energimyndigheten ”öronmärker” forskningsstöd, så att ingen ”forskar fel”, ”forskar politiskt inkorrekt”… D.v.s: Bara forskning på etanol och biogas är Tillåten… Och vissa kommuner som har ”snöat in” på vissa biodrivmedel skickar med ”experter” till Energimyndigheten, och styr upp deras verksamhet mot Politiskt Korrekta drivmedel via Programråd, m.m.)

  3. Nu går ledaren Volvos ärenden igen. Det är knappast den energieffektivaste bussen som ska prioriteras utan KLIMATeffektivaste. Vi har ett klimatproblem – inte ett energiproblem. Klimateffektivitet är en kombination av bussens energieffektivitet och drivmedlets klimatreduktion. En aldrig så energieffektiv buss kan ha mycket höga klimatutsläpp om drivmedlet är fossilt. Den klimateffektivaste bussen behöver alltså inte vara den mest energieffektiva – det beror på hur klimatsmart drivmedlet är.

    • Frågan var väl; Ska bussbolag få hämma konkurrensen genom att t.ex. Förbjuda kombinationen: Dieselbuss + biobaserad HVO (ev. ihop med GTL) och påbjuda kombinationen: Gasbussar + fordonsgas(biogas + fossil naturgas)? Bägge dessa drivmedelskombinationer baseras på bioavfall och naturgas. Det är samma råvaror. Dieselbuss + HVO/GTL är betydligt billigare. Enligt LOU så SKA det billigaste och bäst fungerande konceptet köpas in. Om dieselbussar + dieselbussar byggs om för dual fuel-drift, så kan de använda biogasen i alla fall. Så det finns inget vett med att byta ut fullt fungerande dieselbussar mot gasbussar. Det är dyrt och även meningslöst ur miljösynpunkt. Däremot är det konkurrenshämmande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)