Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Regeringen på väg att göra något riktigt osmart”

Regeringen är på väg att göra något riktigt osmart och straffbeskatta det kanske bästa miljöbränslet, anser företrädare för bland annat buss- och kollektivtrafikbranscherna.

Regeringen är på väg att göra något riktigt osmart och straffbeskatta det kanske bästa miljöbränslet, anser företrädare för bland annat buss- och kollektivtrafikbranscherna.

Regeringen sätter upp mycket höga ambitioner för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Men samma regering har fattat beslut om nya skatteregler som ensidigt missgynnar det alternativa bränsle som kanske har bäst förutsättningar att nå klimatmålen. Regeringen är på väg att göra något riktigt osmart. Det skriver företrädare för branschorganisationer i svensk buss- och kollektivtrafik samt för drivmedelsindustrin i ett debattinlägg i Dagens Industri.

Där kritiserar man regeringen för att diskriminera inblandningen i diesel av  miljöbränslet HVO, hydrogenerad vegetabilisk olja, jämfört med andra biodrivmedel. Det sker genom att HVO inte längre ska vara skattebefriad så som andra biodrivmedel är. Över 3,5 procents inblandning av HVO i dieseln ska ”i praktiken drabbas av en straffskatt på 1,76 kronor per liter” framhåller författarna till debattartikeln och påpekar att redan idag är volymen HVO dubbelt så storl.

HVO  är förnybar diesel av hög kvalitet som hjälper till att minska CO2- utsläppen med upp till 90 procent och förbättrar luftkvaliteten.

– Anledningen till det hela tycks vara ett räknefel från Finansdepartementet, heter det i artikeln där författarna fortsätter:

– Det gör att HVO inte längre kan konkurrera på lika villkor som andra höginblandade drivmedel som E85, ED95, B100 och Biogas. Det drivmedel som har bäst förutsättningar att minska koldioxidutsläppen diskrimineras grovt.

– När den nya kvotpliktslagen träder i kraft i maj 2014 kommer andelen HVO att sjunka till just 3,5 procent av den totala dieselförsäljningen och enbart säljas som låginblandad. Ur miljösynpunkt betyder det att regeringen med sina nuvarande regler missgynnar det förnyelsebara drivmedel som har bäst förutsättningar att möta.

Bussbranschens Riksförbund, BR, har redan tidigare skrivit till regeringen för att då en ändring till stånd av den kommande kvotpliktlagen så att HVO inte ska diskrimineras.

BR har redan vänt sig till EU-kommissionen med ett överklagande för att få igenom en ändring. Fordonsindustrin, dvs Bil Sweden, har också gjort det, likaså Neste Oil och EcoPar. Man framhåller att en ensidig diskriminering av en typ av drivmedel bryter mot EU:s regler om den inre marknaden. Även Svensk kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Taxiförbundet håller med i sak.

Artikeln är undertecknad av Göran Forssén, vd Svenska Bussbranschens Riksförbund; Stefan Sedin, vd Svensk Kollektivtrafik; Per Juth, vd Svenska Taxiförbundet; Toni Schönfelder, ordförande Sveriges Bussresearrangörer (SB); Martin Svedin, vd Svebol Logistics AB; Johannes Nilsson, vd EcoPar AB samt Fredrik Törnqvist, Marknadschef Sverige Neste Oil.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)