Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Kollektivtrafik inte bara för dem som vill betala mycket”

Vi hotar inte flygbussarna, skriver tre politiker i kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. Foto: Ulo Maasing.

Vi hotar inte flygbussarna, skriver tre politiker i kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. Foto: Ulo Maasing.

Det måste bli bättre pendlingsmöjligheter för dem som arbetar på Landvetters flygplats. Trafikuppläggen måste bli bättre. Vi hotar inte Flygbussarna men vill ha ett jämlikt och enkelt kollektivtrafiksystem. Det skriver den politiska ledningen för kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen i en replik på vår ledare om flygbusstrafiken till Landvetter.

På fredagen (31 januari) tog Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen ett beslut om att göra en analys av behovet av ett bättre trafikupplägg för våra arbetspendlare till Landvetter flygplats. Detta gör inte nämnden för att hota Flygbussarna, utan det är ett resultat av den situation som i dag råder.

Vi ansvariga regionpolitiker har under en längre tid uppvaktats av arbetspendlare, fackliga företrädare och medborgare angående att det måste bli bättre pendlingsmöjligheter för de som arbetar på flygplatsen. De tycker att det är mycket orättvist att det krävs dubbla månadskort – vilket vi håller med om – och att trafikuppläggen måste bli bättre. Västtrafik och Flygbussarna har till dags datum inte lyckats åstadkomma en tillfredsställande lösning när det gäller det.

Som medborgarföreträdare måste vi självklart agera för att se till våra möjligheter att förbättra situationen. Det viktigaste för oss är att vi har ett jämlikt och enkelt kollektivtrafiksystem i vår region som gör det möjligt för så många som möjligt att arbetspendla med kollektivtrafiken!

Går detta att ordna tillsammans med Flygbussarna har nämnden inget emot det, men som situationen är nu behöver vi se över vilka alternativ som finns, för att sedan fatta ett beslut i frågan.

Branschen (i detta fall bussbranschen) måste inse att en bra kollektivtrafik inte bara är till för dem som är beredda att betala ett högt pris för att åka med. Kollektivtrafiken genererar andra samhällsvinster som samhället betalar och en av dem är att hålla en acceptabel servicenivå, även för dem som bor utanför storstaden.

Det är inte utan förvåning vi läser att ni anser att vi följer en ”önskad” lagstiftning! Vi förhåller oss till lagen precis som den är och det är just därför vi vill se vilka möjligheter ett ev. trafikpliktsbeslut skulle ge oss för möjligheter att göra andra trafikupplägg,  för att utifrån arbetspendlarperspektiv bättre kunna serva fler invånare i vår region.

 

Ulrika Frick (MP), ordförande
Alex Bergström ( S), 1:e vice ordförande
Birgitta Adolfsson (FP) 2:e vice ordförande

Bussmagasinet kommenterar:

När Frick, Bergström och Adolfsson skriver att de inte hotar är det svårt att tro dem. Hotet om att införa trafikplikt är i högsta grad reellt.

Det är bara att läsa kollektivtrafikdirektören Ulrika Bokebergs sammanfattning som är publicerad i anslutning till vår ledare: ”Ett motiv till analysen är att undersöka om det finns motiv att fatta beslut om trafikplikt för sträckan.”

Någon förutsättningslös analys från Bokebergs sida lär det följaktligen knappast bli fråga om.

Intressant är också att ”analysen” kommer till en dryg månad efter det att det politiskt styrda Västtrafik dragit in sina två busslinjer till Landvetter och har förklarat att man känner sig trygg i att ha fattat rätt beslut. Det har väckt starka reaktioner från resenärerna.

Frick, Bergström och Adolfsson talar om det orättvisa i att arbetspendlare till Landvetter måste ha dubbla månadskort. Menar de på fullt allvar att en trafik som Västtrafik har valt att låta gå på kommersiell basis ska subventioneras till hälften av Flygbussarna?

Vilket ansvar anser Frick, Bergström och Adolfsson ligger på Västtrafik för den uppkomna situationen?

Allt tyder på att man anser att Västtrafiks vd Lars Backström för några år sedan talade i nattmössan när han sa att beslutet om att låta Landvettertrafiken köras kommersiellt innebar att Västtrafik anpassar sig till utvecklingen av framtidens kollektivtrafik i syfte att få fler och nöjdare resenärer. Vi tror på det öppna marknadstillträde som den nya kollektivtrafiklagen medför.

Det finns dessutom ett alternativ till trafikplikt. Det vore att ta ett ”allmänt beslut” om taxan i regionen, som då även skulle omfatta kommersiell linje. Ett sådant beslut innebär att den regionala kollektivtrafikmyndigheten fastställer en maxavgift för resenär, men då måste myndigheten också betala mellanskillnaden till operatören.

U.M.

Share Dela

Taggat som: , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)