Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Hårt kalla någon för lögnare, Jeppsson”

Daniel Hermansson: Det är hårt att kalla någon för lögnare, Peter Jeppsson.

Daniel Hermansson: Det är hårt att kalla någon för lögnare, Peter Jeppsson.

Debatten om personalövertagande i samband med upphandlingar fortsätter. Här svarar Daniel Hermansson, Kommunal, Peter Jeppsson på dennes inlägg tidigare i debatten. Hermansson är skyddsombud och styrelseledamot i Kommunals sektion Öst. Peter Jeppsson är vd för Sveriges Bussföretag.

Att kalla någon för lögnare är väldigt hårt Jeppsson. Det strider mot allt brukligt inom svensk arbetsmarknad. Jag själv tänker besvara dig Jeppsson med lugn och inte kalla dig för detta.

Låt mig få börja med att tipsa dig om lite kvällslektyr. Börja med att läsa Hertzbergs tvåfaktorteori där en av teorierna handlar om hygienfaktorer där anställningstrygghet, bra arbetstider med mera leder till bättre motivation.

Du kan även läsa Manmohan Joshi som anser att en viktig motivationsfaktor är upplevd trygghet för ökad motivation. Varför inte läsa Näsvall eller Cheng & Chang som alla visar på att upplevd otrygg anställning leder till minskad motivation. Genom detta så sparar både du och facket en del tid och kan koncentrera er på det viktiga – att ge de anställda trygghet och ökad motivation.

Nu när jag har gett dig lite kvällslektyr så är det dags för mig att fortsätta att svara på din artikel.

Det är inte alls märkligt att de anställda känner sig bekymrade inför varje upphandling och det tillhör även svensk arbetsmarknad att de anställda väljer att göra sin röst hörd. Det har hänt förut och det kommer att hända igen i framtiden.

När anställda jag träffar nämner att det knyter sig i magen inför en upphandling och att de kommer att få söka sitt arbete igen, få en provanställning och vara osäkra på dem får den så är det fakta Jeppson, fakta som du inte kan blunda för. Vi har alla sett det hända om och om igen.

Förstår du hur osäkra folk är när vissa inte ens vågar gå ut med sitt namn i protesten på grund av rädsla för repressalier? Är det något som trygga anställda gör? Nej Jeppsson, så gör personer som är rädda och osäkra.

Du nämner att det vinnande bolaget bara kan fylla behovet av personal genom att anställa de gamla men varför nämner du sedan att de kanske måste säga upp sin egen personal. Hur vill du ha det, du kan inte säga det ena och sedan det andra. Fakta kvarstår att man fortfarande börjar med en provanställning och man börja om utan att kunna tillgodogöra sig arbetsår eller bonusar som vissa andra på ledande positioner gör eller hur Jeppsson.

Du nämner även att det är trygga avtal på åtta till tolv år men du missade att detta gäller chaufförer på expressbussar (10år) medan andra chaufförer på tätort och Landsort endast har fem års trygghet. Jag förstår att det är lätt att glömma när man har mycket annat att göra men en viktig detalj i sammanhanget. En fråga till dig när vi ändå är igång. Om det nu vore så att vi var trygga med att det nya företaget anställde oss varför ger inte bolagen oss det yrkeskompetensbevis vi behöver, till alla chaufförer?

Du säger att banken godkänner om man har en trygg anställning och inte har betalningsanmärkningar och här kommer det svåra. Banken ser inte din anställning som trygg ett halvår innan en ny upphandling idag men du kanske kan följa med till banken och gå i god för att det är tryggt. personer som har fin, ordnad ekonomi men inte kan köpa sitt hus på grund av hur upphandlingen är skriven idag.

Angående upphandlingen och dess regler så vet du precis som jag att det finns två tolkningar. Den som år rådande idag bygger på en gammal Eu rättslig princip som sedan misstolkades i och med en kammarrättsöverklagan som i princip var rätt men egentligen inte handlade om personalövertagande utan om materiell övertagande. Denna är från 1998.

Utan att ge mig in i en för lång förklaring om utvecklingen sedan dess så väljer jag att nämna att Eu reglerna sedan dess har ändrats i den så kallade kollektivtrafikförordningen.26 Denna rättsakt antogs av rådet och parlamentet 2007, dvs. efter de nu gällande direktivens ikraftträdande, med syftet att införa ett nytt regelverk för den nya konkurrensutsatta marknaden för kollektivtrafik inom EU. Eftersom det är en förordning har den så kallad direkt effekt och är direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Notera formuleringen i förordningens artikel 4 (5):

”Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, inklusive kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, får de behöriga myndigheterna kräva att det utvalda kollektivtrafikföretaget erbjuder den personal som tidigare anställts för att tillhandahålla tjänsterna samma rättigheter som den skulle ha haft i samband med en överlåtelse enligt direktiv 2001/23/EG [överlåtelsedirektivet min anm.]. Om de behöriga myndigheterna kräver att kollektivtrafikföretag ska följa vissa sociala normer ska anbudshandlingarna och avtalen om allmän trafik innehålla en förteckning över den berörda personalen samt klara och tydliga uppgifter om deras avtalsenliga rättigheter och de villkor på vilka arbetstagarna anses bli knutna till tjänsterna.”

Jag kanske vid det här laget ska förtydliga en sak Jeppsson. Det finns ingen motsättning mellan mig och dig då jag jobbar på att få upphandlarna att ta sitt ansvar, inte arbetsgivarna.

Många seriösa medlemmar i din organisation har faktiskt hört av sig till mig och tackat mig för detta arbete eftersom det i första hand är de oseriösa företag som dumpar priserna genom att sänka löner och använda sig av bidrag som idag vinner på systemet.

Visst är det så Jeppsson att vi båda vill gynna de seriösa aktörerna och medlemmarna?

Jag förstår arbetsgivarna och det jag vill är att öka säkerheten i branschen genom att förändra upphandlingarna så att både mina medlemmar och även era får bättre förutsättningar att jobba kvalitativt. En extra bonus för din organisation är att ni kommer att få mer motiverad och mer lojal personal och det är inte illa.

Som jag skrev i början så är ordet lögnare ett hårt ord och jag lovade att inte använda mig av den om dig men jag ber dig att vara mer nyanserad i det du skriver i fortsättningen.

Med vänliga Hälsningar
Daniel Hermansson

 

Share Dela

Taggat som: , , , ,

1 kommentar »

  1. tack för en bra artikel.
    Vill dock föra in ytterligare en faktor:
    Som samordnare av Kommunals förtroendevalda inom delar av kollektivtrafiken i Stockholm ser jag att den vanligaste anställningsformen idag för nyanställningar inte är provanställning för tillsvidareanställning utan interimsanställning, även kallat daglönare, smsanställning mm. Detta gör att den anställde som iom upphandling berövats sin fasta försörjning dessutom måste komma upp i 720 LASdagar för att garanteras tillsvidarejobb. Det är mao värre än det du beskriver, tyvärr.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)