Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Enkla åtgärder gör livet lättare för bussresenärer”

Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

”Prioriterad busstrafik är ett verktyg för att skapa attraktiva och hållbara samhällen. Vi vill rikta en  en uppmaning till politiska beslutsfattare och ansvariga samhällsplanerare i Södertälje om att prioritera bussen i samhälls- och infrastrukturplaneringen.” Det skriver Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag och Johan Ekman, ordförande i Stockholms läns bussbranschförening i en debattartikel i Länstidningen Södertälje på torsdagen.

I artikeln för de båda företrädarna för bussbranschen fram en rad konkreta förslag som skulle öka kollektivtrafikens attraktivitet i staden.

De pekar bland annat på var signalprioritering skulle vara lämplig, etablerandet av en bussgata och elimineringen av vissa parkeringsplatser.

– Med relativt enkla satsningar som separata busskörfält, signalprioriteringar samt anpassningar av vägar och rondeller kan bussens genomsnittshastighet öka. Detta innebär en ökad turtäthet och kortare restid, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Dessutom medför dessa satsningar lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan genom att antalet fordon kan minska, skriver Anna Grönlund och Johan Ekman.

Share Dela

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)