Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Anna Grönlund’

”Transportstyrelsen måste bli mer verklighetsanpassad”

Transportstyrelsens tillsyn av kör- och vilotidsreglerna måste bli mer proportionerlig och verklighetsanpassad. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund i den här debattartikeln med anledning av en aktuell dom i Kammarrätten som vi nyligen rapporterade om. Artikeln har tidigare publicerats i Entreprenör.

Nya mobillagen: ”Ompröva komradioförbud för buss i kollektivtrafik”

Sedan den 1 februari är det inte tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen. På torsdagen beslutade regeringen att blåljuspersonal och vägtransportledare ska undantas från den 12 mars. Sveriges Bussföretag ill att även bussföretag som kör kollektivtrafik ska undantas.

Bussföretag vann mot Transportstyrelsen: ”Viktig seger för branschen”

Två små misstag av bussförare när det gäller kör- och vilotidsreglerna gjorde att Transportstyrelsen krävde bussföretaget Bygberg & Nordin på kännbara böter, eller sanktionsavgifter som det egentligen heter. Nu har fallen avgjorts av Kammarrätten i Sundsvall där Byberg & Nordin vann mot Transportstyrelsen. ”En viktig seger”, säger bussföretagets vd Tomas Byberg om den prejudicerande domen. Men Transportstyrelsen tycker inte att domen ändrar särskilt mycket.

”Hastverk om handhållet från regeringen skapar stora problem”

Den första februari blev det förbjudet för fordonsförare att använda handhållen kommunikations-utrustning under färd. Förbudet skapar stora problem för kollektivtrafiken, men också för annan viktig verksamhet. Det är nödvändigt med ett tillfälligt undantag från förbudet, skriver Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag,Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons(M) i Stockholms läns landsting i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Stadsutveckling i fokus för EU – men svensk fossilfrihet hotas

EU-kommissionen planerar att nästa år lansera en ny plattform för stadsutveckling, en ny Urban Agenda. Den ska bland annat innehålla en rad förslag, och lagförslag, som gäller kollektivtrafik och sådant som påverkar kollektivtrafiken. Men redan nu finns förslag som har kritiserats skarpt från den svenska kollektivtrafikbranschen liksom från UITP, den internationella kollektivtrafikunionen.

Förlängd skattebefrielse för HVO

Biodrivmedlet HVO kommer att vara helt skattebefriat till och med år 2020. Detta sedan Sverige har fått tillstånd av EU-kommissionen att förlänga dagens skattebefrielse för höginblandad HVO. Tidigare var det klart att skattebefrielsen skulle gälla det här året ut. Från Sveriges Bussföretag framhåller man att EU-kommissionens ställningstagande har stor betydelse för den svenska bussbranschen där HVO snabbt har blivit det främsta förnybara drivmedlet.

Ändrad elbusspremie applåderas av branschen

Regeringen har beslutat att ändra elbusspremien så att även trafikföretag som bedriver kollektivtrafik, det vill säga linjetrafik eller beställningstrafik, kan ansöka och beviljas premien. Ändringen omfattar även bussar för minst 15 passagerare samt även bränslecellsbussar. Beslutet möts av applåder från buss- och kollektivtrafikbranschen. Hittills har bara kollektivtrafikmyndigheter och kommuner som upphandlar busstrafik kunnat söka pengar från elbusspremien.

Bussföretagen om Sverigeförhandlingen: Förvånande brist på kostnads- eller energieffektivitet

Sveriges Bussföretag gr till stora delar tummen ner för Sverigeförhandlingens slutbetänkande som kom tidigare i veckan. Sverigeförhandlingen har i huvudsak riktat in sitt arbete på höghastighetsbanor och spårsatsningar i de tre storstadsområdena. ”Förvånande att man inte väljer de mest kostnads- och energieffektiva lösningarna”, anser Sveriges Bussföretag.

Viktigt med rapportering för ökad trygghet och säkerhet

Det är viktigt att förare och annan ombordpersonal rapporterar trafikhändelser som olyckor eller hot och våld mot personal och passagerare. Då kan tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken förbättras eftersom trafikföretag och upphandlare får bättre kunskap om vilka händelser som inträffar och kan vidta förebyggande åtgärder. Det anser organisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Bussföretagen kritiserar regeringsbeslut om kör- och vilotider

Bussbranschen i Sverige kritiserar regeringens beslut på torsdagen när det gäller höjda sanktioner för överträdelser av kör- och vilotidsreglerna. ”Transportstyrelsen har själv konstaterat att man är en av de mest fyrkantiga myndigheterna i Europa när det gäller tillsynen av reglerna”, konstaterar Sveriges Bussföretag i sin kritik av regeringens beslut som vi tidigare har rapporterat om.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)