Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘arbetsmiljö’

Mer trakasserier, mindre våld mot bussförare

De främsta trakasserierna mot bussförare sker på under rusningstrafik och många gånger är onyktra resenärer trevligare än nyktra. Det framkommer av en intervjustudie med bussförare som har gjorts av forskaren Jonas Ihlström vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Resultatet av undersökningen presenterades på torsdagen på transportforum i Linköping.

Bussbolag vill bryta mot hälsoskydd av arbetsmiljöskäl

Det kommunägda bussföretaget i Luleå, Luleå Lokaltrafik (LLT) vill att det ska vara möjligt för företaget med tomgångskörning av bussarna under mer än en minut. Men det strider mot kommunens hälsoskyddsföreskrifter. Anledningen till att LLT vill ha utökad tomgångskörning är förarnas arbetsmiljö.

Ny forskningsrapport om hot och våld mot bussförare och tågvärdar

Ett allmänt hårdare klimat i samhället har lett mer hot och våld mot bussförare och tågvärdar. Men det är oklart hur våldet mot dessa grupper ser ut, vad det beror på, hur det upplevs och vad som går att göra för att minska utsattheten. Det konstaterar en ny forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Forskarna ger i rapporten också förslag på förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.

Kroppskamera på bussförare gav ökad trygghet

Det pilotprojekt med trygghetskameror, eller kroppskameror, på bussförare som har haft effekt. Projektet har nu avslutats och tycks ha gett ett positivt resultat. Under de tre månader som pilotprojektet pågick har inget fall av hot och våld fångats på film.

Larm på Hälsingebussar efter hot mot förare

Överfallslarm, kommer att införas på flera av bussarna i Hälsingland, samtidigt som vissa hållplatser dras in nattetid. Syftet är att öka tryggheten på bussarna sedan det förekommit upprepade hot, rasistiska påhopp och fysiskt våld mot flera bussförare i Hälsingland.

Hård arbetsmiljökritik mot Luleå Lokaltrafik

Bussförare som tvingas köra med både täckjacka och täckbyxor på och riskerar att drabbas av ohälsa i flera former. Arbetsmiljöverket riktar hård kritik mot det kommunägda bussbolaget i Luleå, Luleå Lokaltrafik (LLT). I april gjorde myndigheten en inspektion på företaget sedan skyddsombudet vänt sig dit därför att förarna tvingades köra med utkylda bussar.

Hot och rasistiska påhopp på bussförare

Huvudskyddsombudet för bussförarna i Ljusdal, Delsbo och Hudiksvall överväger att införa skyddsstopp på nattbussarna i Hälsingland, skriver Kommunalarbetaren. Anledningen är att flera bussförare i Hälsingland i sommar har utsatts för hot, misshandel och rasistiska påhopp.

Mer hot men mindre våld mot förare

Under de senaste åren har hoten mot förarna i kollektivtrafiken i Västra Götaland ökat, men samtidigt har det fysiska våldet snarast minskat. Det skriver Göteborgs-Posten som har tagit del av aktuella siffror från Västtrafik.

Ny VTI-studie: Volvos nya styrsystem minskar risken för arbetsskador hos bussförare

En ny vetenskaplig studie från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar att det nya styrsystem som Volvo har introducerat på sina bussar det senaste året minskar risken för arbetsskador på bussförare. Studien konstaterar att systemet, Volvo Dynamic Steering (VDS), innebär att muskelbelastastningen för förarna minskar avsevärt. Vi har tidigare i ett reportage berättat utförligt om systemet och hur det fungerar.

Tryggare för bussförare och biljettkontrollanter

Antalet rån och överfall mot bussförare har minskat kraftigt, samtidigt som nästan alla biljettkontrollanter uppger att de känner större trygghet i arbetet. Det visar den årliga sammanställningen av rån och överfall på bussförare som danska Movia har gjort. Movia är huvudman för busstrafiken i Storköpenhamn.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)