Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Arriva’

51 nya bussar till Arriva i Storstockholm

Den tyska busstillverkaren MAN stärker sin ställning i Storstockholm när bussoperatören Arriva förnyar sin bussflotta i norra Storstockholm. Fram till och med midsommar 2018 kommer 45 nya låggolvade ledbussar och sex boggibussar att sättas i trafik på vägarna i Norrort och Råsta. Samtidigt fasar företaget ut motsvarande antal äldre bussar.

Kroppskamera på bussförare gav ökad trygghet

Det pilotprojekt med trygghetskameror, eller kroppskameror, på bussförare som har haft effekt. Projektet har nu avslutats och tycks ha gett ett positivt resultat. Under de tre månader som pilotprojektet pågick har inget fall av hot och våld fångats på film.

Nya framgångar för BYD:s elbussar

Den kinesiska busstillverkaren BYD fortsätter sin framryckning i Europa. Företaget har nu levererat tolv BYD ADL Enviro 200EV 12-meters batteribussar till bussoperatören Arriva i Liverpool. Nyligen inledde BYD leveranser av 23 fullstora batteribussar till lokaltrafiken i Turin, Italien.

Positivt för Arriva – men bussarna fortsätter blöda

Arriva Sverige har lyckats vända en rad år med stora förluster till ett positivt rörelseresultat för 2016. Det framgår av Arriva Sveriges årsredovisning som nu har blivit offentlig. Vändningen kom ett år tidigare än företaget hade räknat med i den plan som man fastställde 2013 och som skulle få ordning på det kraftiga blodflöde som tidigare präglade Arrivas svenska verksamhet. Men bussverksamheten fortsätter att blöda kraftigt. Resultatet räddas av den upphandlade regionaltågstrafik som Arriva kör.

Storleverans av Ivecobussar

Busstillverkaren Iveco Bus har inlett en leverans av 142 bussar för regional- och stadstrafik i Danmark. Leveranserna ska pågå en bit in på hösten. Bakgrunden är att Iveco Bus i början av året vann en upphandling som tre danska trafikhuvudmän gjorde i början av året.

Keolis får förlängt i Jönköping

Jönköpings Länstrafik (JLT) och Keolis har kommit överens om att förlänga trafikavtalet för stadsbusstrafiken i Jönköping med två år. Avtalet sträcker sig nu till sommaren 2021.

Schabbel av Arriva stoppar ersättning till resenärer

Genom att Arriva kör bussar utan buss-PC och underlåter att manuellt rapportera förseningar har många SL-resenärer nekats ersättning vid förseningar och inställda turer, skriver Stockholmdirekt.se. Dessutom slipper Arriva viten när förseningar inte kommer till SL:s kännedom.

Kroppskameror på Arrivaförare

Arriva ska testa kroppsburna kameror som används av bussförare i tjänsten. Företaget uppger att avsikten är att öka den upplevda tryggheten och samtidigt förebygga hot och våld.

BRT-premiär i Danmark

Köpenhamns mesta busslinje, 5A, blev i helgen 5C. Det är en förändring som har fått stor uppmärksamhet i danska medier. Nästan alla Köpenhamnsbor har nämligen en egen relation till 5A – som den gångna helgen blev Köpenhamns och Danmarks första BRT-linje. En av Danmarks största dagstidningar, Politiken, publicerade till och med ett avskedspoem till 5A som man bett en välkänd dansk poet att skriva.

Arriva får delvis förlängt i Storstockholm /uppdaterad/

Buss- och tågoperatören Arriva har fått sitt avtal med SL förlängt, men bara delvis. Vid Stockholms läns landstings trafiknämnds möte på tisdagen beslutade politikerna att utnyttja den möjlighet som finns i avtalet med Arriva och förlänga Arrivas avtal med fyra år för busstrafiken i Sollentuna, Bromma, Solna och Sundbyberg, liksom tågtrafiken på Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan.

© 2017 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)