Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

EU undersöker misstänkt prisdumpning av bussdäck

EU-kommissionen har inlett en undersökning av misstänkt prisdumpning (underprissättning) av buss- och lastbilsdäck från Kina. Utredningen har startats efter anmälan till EU-kommissionen från tillverkare som svarar för 45 procent av produktionen av nya och regummerade däck inom EU.

Europeisk offensiv för tystare och renare bussar

EU-kommissionen går nu till offensiv för att skynda på övergången till elbussar och andra renare och tystare bussar. På torsdagen samlas en rad städer, regioner, fordonstillverkare, bussföretag och kollektivtrafikutövare i ett gemensamt upprop för att öka mängden rena, tysta och klimatsmarta fordon i Europa. Göteborgs stad är en av undertecknarna, likaså Kungsbacka och Svensk Kollektivtrafik. Men i övrigt är det svenska deltagandet klent.

Förstår sig Kommunal på beställningstrafiken?

Är Kommunal säkert på att man företräder de bussförare som kör beställningstrafik när det gäller ett förslag från EU-kommissionen när det gäller kör- och vilotider. Det frågar bussföraren P-O Ängegärd i den här debattartikeln.

Svensk-danskt krav på skattefrihet för elbussar – ”byt trådbuss mot buss”

På samma sätt som spårvagnar är befriade från energiskatt bör också elbussar vara det. Det är dags att EU ändrar sitt direktiv om energiskatter så att eldriven busstrafik och eldriven spårtrafik får samma skattevillkor. Idag är EU-direktivet både svårbegripligt och föråldrat. Det skriver de svenska och danska bussbranschorganisationerna (Sveriges Bussföretag och Danske Busvognmænd) tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Trafikselskaberne till EU-kommissionen.

Ledare: EU-kommissionen sabbar bussbranschens miljöarbete

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett paket med en lång rad förslag när det gäller energiområdet. För dem som arbetar med att göra den redan idag gröna busstrafiken i Sverige ännu grönare är det så kallade vinterpaketet ingen munter läsning. Kommissionen vill nämligen att biodrivmedel från grödor ska fasas ut.

EU-kommissionen: Tyck till om kör- och vilotider

EU-kommissionen vill nu ha in synpunkter på kör- och vilotidsreglerna från både trafikföretag och förare. Anledningen är att det pågår en översyn av ett antal lagar när det gäller vägtransporter inom EU. Genom en webbaserad enkät öppnar EU-kommissionen för dem som direkt berörs av lagarna att påverka dem. Men det är bråttom. Senast den 11 december ska svaren vara inne och registrerade hos EU-kommissionen.

Utsläppsfria bussar mål för EU-kommissionen

EU-kommissionen har presenterat en strategi för lågutsläpps- och utsläppsfria fordon. Kommissionen vill bland annat ha ett effektivare transportsystem, snabbare övergång till lågemissionsfordon och fordon som körs på elektricitet och förnyelsebara syntetiska drivmedel och att de hinder som bromsar en övergång till elektrifierade transporter ska undanröjas.

Bara detaljändringar av kör- och vilotidsregler

När EU-kommissionen nu ser över bland annat kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken diskuterar man endast marginella förändringar. ”´Beklagligt”, säger Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag. ”Nu blir det ännu viktigare att Transportstyrelsen ändrar sin tillsyn av r

Glöm inte bussarna, Trafikutskottet!

Inte bara lastbilstransporterna har problem med otillåten cabotage i Sverige. Det gäller även bussnäringen. Därför bör riksdagens trafikutskott se till att även busstrafiken omfattas när EU-kommissionen reviderar regelverket om cabotage. Det skriver busschauffören P-O Ängegärd.

Klartecken från EU om skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel till och med år 2020. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas, det vill säga HVO/FAME har godkänts till utgången av 2018. Regeringen får nu beröm från Sveriges Bussföretag.

© 2017 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)