Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Movia’

Första elbusstaden i Danmark

Utvecklingen mot en elektrifierad busstrafik rusar nu fram även i Norden. Den danska staden Roskilde, med drygt 50 000 invånare, kan bli först i landet med att enbart ha elbussar i stadstrafiken. Redan nu är det klart att de två tyngsta busslinjerna i staden, 201A och 202A från våren 2019 uteslutande ska trafikeras med elbussar. Satsningen sker i samarbete mellan kommunen och trafikhuvudmannen Movia.

Nobina vann dansk upphandling

Bussoperatören Nobina har vunnit en dansk upphandling av busstrafik. Det är Movia, som är huvudman för busstrafiken i Köpenhamnsregionen, som har tilldelat Nobina ett kontrakt på busstrafik i Roskildeområdet. Kontraktet är en del av en större upphandling som Movia har gjort och omfattar trafik med totalt 21 nya bussar till ett värde om ca 300 miljoner danska kronor under kontraktsperioden.

Realtid på nytt sätt

Trafikhuvudmannen för Köpenhamn och Själland har i samarbete med svenska Hogia infört ett helt nytt sätt att hantera realtidsinformation till och från sina bussar. Det skapar enligt Hogia nya förutsättningar för hur ansvaret för tekniken i bussarna kan fördelas mellan trafikhuvudmannen och bussoperatörerna, vilket samlat sett medför större frihet och lägre kostnader.

BRT-premiär i Danmark

Köpenhamns mesta busslinje, 5A, blev i helgen 5C. Det är en förändring som har fått stor uppmärksamhet i danska medier. Nästan alla Köpenhamnsbor har nämligen en egen relation till 5A – som den gångna helgen blev Köpenhamns och Danmarks första BRT-linje. En av Danmarks största dagstidningar, Politiken, publicerade till och med ett avskedspoem till 5A som man bett en välkänd dansk poet att skriva.

Danmarks första BRT-linje blir Nordens största busslinje

Om några veckor, den 23 april, börjar trafiken på Danmarks första BRT-liknande busslinje. Då startar den nya linje 5C, Cityline, i Köpenhamn som också kommer att vara Nordens mest trafikerade busslinje med mer än. 20 miljoner passagerare årligen. Trafiken körs av Arriva med 41 MAN ledbussar som kan ta upp till 147 passagerare och drivs med biogas.

MalmöExpressen kör över sundet

MalmöExpressen körde på onsdagen för första gången över Öresund och i Köpenhamn. Det är trafikhuvudmannen i Köpenhamnsområdet, Movia, och Ålborgs kommun som har bett Nobina att ta över en av sina 24-metersbussar från Malmö till Köpenhamn så att man kan visa upp för politiker hur en BRT-lösning fungerar i praktiken. Malmö är den enda staden i Norden med en BRT-lösning, eller i alla fall en trafik som kommer nära BRT i utformning.

Finska elbussar tar över i Köpenhamn

Danmark och Köpenhamn fick på tisdagen sina första snabbladdade elbussar. Bussarna är tillverkade av finska Linkker och laddas dels i depå nattetid, dels vid ändhållplatserna under dagen. Elbussarna kör med den teknologi som alla Köpenhamns bussar kommer att använda om 10 – 15 år om stadens överborgmästare Frank Jensen (S) får som han vill.

Tryggare för bussförare och biljettkontrollanter

Antalet rån och överfall mot bussförare har minskat kraftigt, samtidigt som nästan alla biljettkontrollanter uppger att de känner större trygghet i arbetet. Det visar den årliga sammanställningen av rån och överfall på bussförare som danska Movia har gjort. Movia är huvudman för busstrafiken i Storköpenhamn.

Snabbare i Köpenhamn efter påsk

Det blir snabbaree bussar i Köpenhamn efter påsk. Då kommer trafikhuvudmannen MOvias nya expressbusslinjer att köra i den danska huvudstaden och skapa direkta och särskilt snabba förbindelser mellan bostadsområden, arbetsplatser och utbildningsplatser. För att skilja ut bussarna från andra genom att ha ena hörnet i fronten grönlackerat och dessutom ett stort E efter linjenumret.

Dansk stororder till VDL

Det unga danska bussföretaget Umove A/S har placerat en stororder på bussar hos den holländska busstillverkaren VDL. Ordern omfattar 55 lågentrébussar av modell VDL Citea LLE. Bussarna ska sätttas i trafik i Köpenhamn och Helsingör där Umove har vunnit trafik i en upphandling av trafikhuvudmannen Movia.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)