Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Nobina’

Nobina vinner i Helsingfors

Bussoperatören Nobina har vunnit en upphandling av busstrafik i Helsingfors. Företaget har fått förnyat förtroende av Helsingforsregionens trafik, HRT att utveckla och driva busstrafiken i den finska huvudstadsregionen. Det totala värdet av kontrakten beräknas till 570 miljoner kronor över avtalstiden som är 7 kontra 1 år, med möjlighet till 3 respektive 1 års förlängning.

Lidköpings tätortsbussar elektrifieras

Bussoperatören Nobina är på god väg att ta en ledarställning när det gäller elbussar i Sverige. Nu förhandlar Västtrafik och Nobina om att elektrifiera hela tätortstrafiken i Lidköping. Nobina kör idag elbussar i Ängelholm och är på väg att elektrifiera busstrafik i Malmö och Norrtälje. Idag är Transdev den operatör som har flest elbussar i trafik i Sverige.

Utökat samarbete mellan Värmlandstrafik och Nobina

Värmlandstrafik och bussoperatören Nobina utökar sitt samarbete till att omfatta också skoltrafiken, liksom all ordinarie linje- och anropsstyrd trafik på Hammarö utanför Karlstad. Fem nya busar, varav två levereras under februari, ska sköta trafiken.

Satsning på bussmiljönärer i Skövde

Prova-på-kampanjer är inte ovanliga i svensk kollektivtrafik där ett länstrafikbolag elller en kollektivtrafikmyndighet erbjuder bilister att prova på kollektivtrafiken under en månad. I Skövde tar kommunen och bussoperatören ett lite annorlunda grepp i sitt nya projekt Bussmiljönärerna som hade kickoff på torsdagen.

Självkörande bussar från Nobina i Stockholm

I januari är det premiär för ett sex månader långt test med självkörande bussar i Kista i norra Stockholm. Två små bussar med plats för tolv passagerare vardera kommer då att gå i trafik på vardagarna, mellan klockan 7 och 18. För allmänheten blir det gratis att resa med bussarna som ska gå en sträcka mellan Jan Stenbecks torg och Scandic Victoria Tower.

Nu börjar Oslo bli elektriskt

Den här veckan börjar Oslo på allvar omställningen till elektrisk busstrafik. Torsdagen är dagen el i den norska huvudstaden då trafikhuvudmannen Ruter sätter de första sex elbussarna i trafik i samband med en festlighet på Rådhusplatsen.

De flyttade med en verklig flyttbuss

Buss 676 mellan Stockholm och Norrtälje blev på torsdagen en verklig flyttbuss, om än bara för en familj. Familjen Melander från Stockholm kunde ta bussen med allt sitt bohag när de flyttade från huvudstaden till Norrtälje.

Hård branschkritik mot Region Örebro

Företrädare för svensk bussnäring fortsätter att rikta hård kritik mot Region Örebro läns beslut att föra över stadsbusstrafiken i Örebro till ett eget bolag, samtidigt som privata företag stängs ute. I en artikel i Svenskt Näringslivs nyhetsbrev går företrädare för såväl branschorganisationer som för företag ut med hård kritik mot återkommunaliseringen.

Nobina kör förarlöst i Köpenhamn

Bussoperatören Nobina kommer under tre år att ansvara för och driva ett pilotprojekt med självkörande bussar i Storköpenhamn. Piloten, som är den största i Danmark av sitt slag, genomförs i ett unikt samarbete mellan kommunerna i LOOP City, Albertslund och Gladsaxe, Nobina samt IBM, Roskilde Universitet (RUC) och Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Elever får kraft i Värmlandsbussar

Värmlandstrafik och bussoperatören Nobina i samarbete satsar på att skolelever som åker skolbuss ska kunna ladda på vägen till plugget. 19 av Nobinas skolbussar i Värmland har nu fått USB-uttag. Totalt 442 uttag gör livet lättare för skolelever i Värmland, även om det hittills bara är ett begränsat antal av Värmlandstrafiks skolbussar som har fått sådana uttag.

© 2017 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)