Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sala’

Nolltaxa för bussresor i Sala

Sala kommun följer exemplet från grannstaden Avesta och inför avgiftsfri busstrafik nästa år. Politikerna i kommunfullmäktige har nu slutgiltigt sagt ja till nolltaxa trots ökade kostnader och osäkerhet om vad det innebär för bussresandet. En utvärdering ska göras 2019.

Allt under ett tak i Västmanland

Från och med årsskiftet bildar Västmanlands Samtrafikförbund och Kollektivtrafikförvaltningen i Landstinget Västmanland en ny gemensam organisation. Verksamheten kommer att bedrivas inom Kollektivtrafikförvaltningen.

Storsatsning på busstrafik i Sala

Den största förändringen på 30 år i Salas kollektivtrafik genomförs den 18 augusti. Busstrafiken utökas då kraftigt, bland annat genom att skolskjutsfordon ska merutnyttjas till linjetrafik.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)