Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SKL’

Vem är bäst, dyrast eller tillgängligast?

Regionala kollektivtrafikmyndigheter runt om i landet skickar i dagarna ut en flod av pressmeddelanden där de talar om hur bra de är i olika avseenden. ”Blekinges kollektivtrafik i framkant”. ”Region Uppsala har högre turtäthet per invånare än något annat län.” Det är bara en del av den bild man skickar ut till sina medborgare.

Branschen sågar Trafikanalys´ statistik om kollektivtrafiken

Myndigheten Trafikanalys svarar för den officiella kollektivtrafikstatistiken. Men man gör det på ett sätt som uppvisar stora brister. Kvaliteten är dålig, statistiken innehåller direkta felaktigheter och gör att jämförelser i tid och mellan län ofta är omöjliga. Resultatet är minskade möjligheter att använda statistiken som beslutsunderlag. Det skriver branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

Fördubbling av förnybart i kollektivtrafiken

Andelen förnybara drivmedel inom den regionala och lokala kollektivtrafiken uppgick i fjol till 82 procent. Det är en ökning med fyra procentenheter på ett år och en fördubbling sedan 2009, visar öppna jämförelser av miljöarbetet i landsting och regioner som på onsdagen publicerades av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Tre fjärdedelar av kollektivtrafiken körs förnybart

Sveriges landsting och regioner har sedan 2009 nästan förnyat den andel av den upphandlade kollektivtrafiken som körs med förnybara drivmedel. Idag körs mer än 75 procent av den regionala kollektivtrafiken med sådana drivmedel, visar nya öppna jämförelser från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Kostnaderna fortsätter öka snabbare än resandet

Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter att öka utan att resandet hänger med. Det konstaterar SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, i sin nya utgåva av öppna jämförelser om kollektivtrafik. Rapporten bygger på statistik från 2014 och visar att resandet inte ökar i den takt som behövs för att nå det fördubblingsmål som man kommit överens om i kollektivtrafikbranschen. Ska målet nås krävs det mycket omfattande satsningar. Samtidigt ger befolkningstäthet och andra regionala förutsättningar begränsningar för vad som är möjligt att åstadkomma, konstaterar SKL i rapporten.

SKL vill ha fria busskort för asylsökande

Alla som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem genom att verket delar ut busskort eller motsvarande till de asylsökande. Det anser SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.SKL pekar på att det finns ett fungerande samverkansavtal mellan Migrationsverket och landstinget i Kalmar län om distribution av biljetter.

”Politiska krav riskerar att försämra kollektivtrafiken”

Risken är att skattebetalarna får mindre och dyrare kollektivtrafik för pengarna i den upphandling som snart är aktuell i Göteborg. Politiska krav som riktas mot kollektivtrafiken motverkar ett ökat kollektivt resande. Det skriver Sveriges Bussföretags vd Peter Jeppsson i en debattartikel i Göteborgs-Posten på fredagen.

Bussföretagen: Färre jobb och dyrare kollektivtrafik hotar

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet blir konsekvenserna om bussföretagens möjligheter att visstidsanställa förare begränsas. Det hävdar Sveriges Bussföretag i en ny rapport som man tagit fram inför den avtalsrörelse som nu stundar mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Kommunal. Bussföretagen pekar på att politiska företrädare för SKL har signalerat att rätt till heltid ska bli norm i de kollektivavtal man tecknar med Kommunal. Parallellt med det pågår en utredning om möjligheterna att ställa kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling.

Bussföretagen: Allt bättre i upphandlingar men kostnaderna fortsätter att rusa

Allt fler upphandlingar av kollektivtrafik följer branschens gemensamma rekommendationer. Men branschen ligger långt efter tidtabellen när det gäller fördubblingsmålet. Resandet ökar, men kostnaderna fortsätter att öka mycket snabbare. Det finns också stora brister i den offentliga statistiken om kollektivtrafiken. Det framgår av en färsk rapport från Sveriges Bussföretag som presenterades på onsdagen. Rapporten visar också att kostnaden för varje kollektivresa i Kalmar län ligger långt över andra regioner i Sverige.

Stora brister i kunskap om kollektivtrafik

Hos beslutsfattare och samhällsplanerare finns det stora brister när det gäller kunskap om kollektivtrafik. Orsaken är att det på många områden som gäller kollektivtrafiken helt enkelt saknas statistik. Man vet helt enkelt inte hur saker och ting ligger till. Och skulle det finnas statistik är den ofta bristfällig. Det slås fast i en ny rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)