Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SL’

Onödigt med fler elbussförsök – men stor omställning dröjer

Det behövs inga fler försök med elbussar. Det konstaterade experter från såväl Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (det vill säga SL) och Västra Götalandsregionen på Transportforum i Linköping förra veckan. Nu handlar det istället om en förnuftig övergång till eldrift. Investeringar i biogasanläggningar får inte bara slösas bort. Och eldrift ställer nya krav på trafikplanering och organisation än dagens busstrafik – annars kommer elektrifieringen att bli dyr.

Samverkan ska förbättra brottsutsatt busslinje

Linje 179 i norra Storstockholm är en av landets mest brottsutsatta busslinjer. Otrygga förare och resenärer, upprepade situationer av hot och våld och en utbredd betalningsvägran är vardag på linjen. Nu ska en samverkansinsats mellan polisen, trafikoperatören Arriva, Stockholms Lokaltrafik (SL) och stadsdelarna tillsammans med lokala aktörer sätta stopp för det.

Storsatsning på elbussar i Stockholm

År 2022 ska en majoritet av bussarna i SL-trafiken, alltså kollektivtrafiken i Stockholms län, köras på el. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting kommer på sitt sammanträde den 21 november att starta ett utredningsarbete med målet att flertalet av SL:s bussar ska vara eldrivna om några år, skriver lokaltidningen StockholmDirekt.

Bussen vinnare när SL går plus

Busstrafiken i Storstockholm utökas för mer än 100 miljoner kronor på årsbasis från tidtabellsskiftet den 10 december. Anledningen är att SL:s ekonomi kommer att landa på cirka 350 miljoner kronor över resultatkravet och en stor del av pengarna läggs på utökad busstrafik, eller att behålla linjer som varit nerläggningshotade. På tisdagen klubbade politikerna hur trafiken ska se ut från den 10 december.

Stockholms kollektivtrafik miljömärks

Kollektivtrafiken i Storstockholm är på väg att bli miljömärkt. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ställer sig bakom ett förslag från Miljöpartiet att miljömärka kollektivtrafiken, förslagsvis med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. ”En miljömärkning av kollektivtrafiken skulle vara till nytta för SL:s varumärke och ansvarstagande inom miljö och hållbarhet ”, skriver tjänstemännen på Trafikförvaltningen. På tisdagens sammanträde med politikerna i Trafiknämnden kommer ett slutligt beslut.

Halv miljard i överskott för SL ger bättre busstrafik

Kollektivtrafiken i Storstockholm går dramatiskt bättre än budgeterat. Den budgetprognos som politikerna i trafiknämnden i landstinget får på sitt bord inför sammanträdet den 26 september pekar på ett överskott på 550 miljoner kronor, baserat på utfallet efter årets första åtta månader. Efter fyra månader var prognosen ett överskott på 350 miljoner. Nu stundar en rejäl satsning på busstrafiken.

Snart försvinner SMS-biljetterna i Storstockholm

Från den 9 januari försvinner SMS-biljetterna i SL-trafiken i Stockholms län som ett resultat av ett omfattande fusk med biljetterna. 2015 gjorde SL en utredning som visade att det fuskades för 35 – 40 miljoner kronor årligen med SMS-biljetterna och det bara på bussarna. Till det kommer spårtrafiken.

Dyr läxa: Spårvagn är inte buss

Ibland blir det fel. Som när man tror att en buss är en spårvagn och kalkylerar ekonomi därefter. Dagens Media rapporterar om att reklamföretaget Wall Street Media gjorde just den tabben när man skulle lägga anbud på reklamytorna i SL-bussarna i Storstockholm. Och vann – därför att man trodde att det gick att sälja mer yta än vad som fanns att tillgå.

Fastighetsägare startar egen busslinje

Fastighetsbolaget Profi Fastigheter som äger företags- och handelsområdet Infra City norr om Stockholm startade på måndagen en egen busslinje för att göra området mer lättillgängligt och attraktivt. Infra City ligger vid motorvägen mellan Stockholm och Arlanda. Den privata busslinjen ska trafikeras i tjugominuterstrafik mellan 7.30 och 18.30 alla helgfria vardagar.

Nya bussar till Stockholms innerstad

I augusti föryngras bussflottan i Stockholms innerstad när bussoperatören Keolis sätter in 31 nya MAN Lion´s City ledbussar i trafik. Keolis kör innerstadsbussarna i Stockholm liksom busstrafiken på Lidingö på uppdrag av SL, Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. De nya bussarna motsvarar en investering på närmare 100 miljoner kronor.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)