Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘spårväg’

Åbo: Superbussar betydligt lönsammare än spårväg

Finska Åbo och grannstaden Reso ska i år bestämma sig för om man ska bygga en spårväg eller införa superbussar. På måndagen presenterades en ingående utredning om alternativen som de båda städerna har låtit göra. Ur ekonomisk synpunkt är superbussen ett betydligt lönsammare alternativ än spårvägen, slår utredningen fast. För investeringen i en spårvägslinje får man  flera superbusslinjer – men de måste ha samma kvalitet som spårvägen och inte kompromissas sönder.

”Varför vågar politiker inte prioritera busstrafiken”

Varför kan och vågar våra politiker satsa på extremt dyr infrastruktur för spårvagnar men inte ens prioritera dagens busstrafik? Frågan ställs av Ken Forsberg, styrelseledamot i CWUX bussbranschförening, i ett inlägg i Upsala Nya Tidning på måndagen. Han pekar på att BRT, Bus Rapid Transit, är ett starkt alternativ till den miljardslukande spårvägssatsning som Uppsalas styrande politiker har beslutat om.

Miljarder på buss och cykel i Malmö

Malmö lovar att satsa nästan fyra miljarder kronor på kollektivtrafik och cykelleder fram till 2035. Det är stadens bud i Sverogeförhandlingen. Som vi tidigare rapporterat är spårvägsplanerna skrotade. Därmot får staden ett helt nytt nät av elbussar. Dessutom byggs pågatågstrafiken ut och staden får fjorton nya cykelleder. Om staden bygger 28 500 nya bostäder fram till 2035 kommer staten att stå för hälften av de fyra miljarderna.

Elektriska expressbussar och inga spårvagnar i Malmö

Det blir ingen spårväg i Malmö. Det står klart efter dagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden i Region Skåne och där en avsiktsförklaring inför Sverigeförhandlingen antogs. Istället kommer man att satsa mer på expressbussar, sedan även MP och S har övergett sina planer på spårväg i Malmö. Alliansen i Region Skåne applåderar.

Överger spårvägsplaner för elektriska superbussar

Politikerna i den australiensiska staden Brisbane har beslutat att överge de långt gångna planerna på en ny snabbspårväg i staden. Istället ska man satsa på superbussar – dubbelledade elbussar som ska gå var tredje minut. Genom att överge spårvägsplanerna sparar staden miljardbelopp.

Bussen är framtiden i Malmö

Det mesta tyder på att spårvägsplanerna i Malmö inte kommr att förverkligas. ”I nuläget ser jag ingen möjlighet att gå vidare mer spårvagnar i Malmö, säger regionrådet Henrik Fritzon (S)” till Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad. Den borgerliga minoriteten i Malmö stöttas av allianspartierna i Region Skåne och därmed saknas förutsättningar för ett spårvägsbygge i Malmö. Superbussar och elbussar blir framtidens kollektivtrafik i staden.

Svensk-danskt krav på skattefrihet för elbussar – ”byt trådbuss mot buss”

På samma sätt som spårvagnar är befriade från energiskatt bör också elbussar vara det. Det är dags att EU ändrar sitt direktiv om energiskatter så att eldriven busstrafik och eldriven spårtrafik får samma skattevillkor. Idag är EU-direktivet både svårbegripligt och föråldrat. Det skriver de svenska och danska bussbranschorganisationerna (Sveriges Bussföretag och Danske Busvognmænd) tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Trafikselskaberne till EU-kommissionen.

Stockholms handelskammare: ”Stoppa spårväg, satsa på elbuss”

Den snabba utvecklingen av elbussar öppnar helt nya möjligheter för en modern och miljövänlig kollektivtrafik. En utbyggnad av ett system med elbussar leder till lägre kostnader och snabbare byggtid i jämförelse med dyra spårvägslösningar. Det anser Stockholms handelskammare som vill att Stockholmsregionen satsar på elbussar, samtidigt som man stoppar tankarna på en utbyggnad av spårvägar.

Skånsk allians väljer elbuss framför spårväg

Malmö bör satsa på elbussar och en uppgraderad busstrafik. Det skriver företrädare för samtliga fyra allianspartier i Region Skåne i en debattartikel i Kvällsposten på torsdagen. Man vill att fler busslinjer ska uppgraderas till samma standard som Malmöexpressen och att eldrift blir det naturlig valet för nya busslinjer.

Spårvägsbygge gjorde bussar till miljöproblem

Boende längs flera gator i Lund är upprörda över konsekvenserna av det kontroversiella spårvägsbygget i staden. Inför bygget har en stor del av busstrafiken i Lund lagts om och det har inneburit att de boende har drabbats av en drastisk ökning av tung trafik och buller från de gasdrivna stadsbussarna – och när spårvägen är klar ska bussarna fortsätta att gå på de gator som nu störs av den tunga trafiken. Inte som tidigare S:t Laurentiigatan där spårvägen ska fram.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)