Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikpolitik’

Bussföretagen: Trängselskattemiljarder till ensidig spårsatsning

Busstrafiken står för nästan hälften av kollektivresorna i Stockholmsregionen. Ändå vill Sverigeförhandlingen använda alla miljarder från en höjning av trängselskatterna till ensidiga satsningar på spårtrafik. Det skriver Sveriges Bussföretag i ett starkt kritiskt remissvar till regeringen om de ändringar av trängselskatterna i Storstockholm som Sverigeförhandlingen har föreslagit.

Fria kollektivresor för sommarlovslediga ungdomar

Från nästa år blir det avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för sommarlovslediga skolungdomar i hela landet. Omkring 690 000 ungdomar berörs av förändringen som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Kostnaden för reformen landar på 350 miljoner kronor om året under åren 2018 – 2020.

Miljoner bilresor ska bort i London – varje dag

Snabbare och mer pålitliga bussförbindelser ska bidra till att minska antalet bilresor i London med tre miljoner resor om dagen, trots att den brittiska huvudstaden växer snabbt. Londons borgmästare Sadiq Khan presenterade strax innan midsommarhelgen ett utkast till en ny trafikstrategi för London. Den innebär bland annat att 80 procent av resorna i staden år 2041 ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång. Idag är det 64 procent. Minskningen av antalet bilresor ska ske samtidigt som Londons befolkning de närmaste 25 åren ökar från 8,7 till 10,5 miljoner invånare.

Försenade Stockholmsbussar kostar miljarder

Förseningarna i busstrafiken i Stockholms innerstad orsakar samhällskostnader på upp till 1,5 miljarder kronor om året. Det bedömer bussoperatören Keolis som kör innerstadsbussarna i Stockholm. Keolis har tagit fram en framkomlighetsrapport där man analyserar läget för busstrafiken i Stockholm och presenterar en rad förslag för att förbättra för resenärerna i huvudstaden.

Härnösand satsar på extremt billiga resor

Från årsskiftet ska det bli extremt billigt att resa med kollektivtrafiken inom Härnösands kommun. Barn och ungdomar får åka gratis, vuxna för en femtiolapp i månaden. Det föreslår kommunstyrelsen i Härnösand.

Pendlarparkering kan hota busstrafik

Infartsparkeringar kan underminera förutsättningarna för busstrafik. Det konstaterar landstinget i Stockholms län som nu har skickat ut ett utkast till nya riktlinjer för infartsparkeringar till alla kommuner i Storstockholm.

Bättre busstrafik minskar utanförskap

Bussen har stor betydelse för att minska utanförskapet, i synnerhet i socialt utsatta områden. Det slås fast i en brittisk undersökning som är gjord av revisionsfirman KPMG och som bygger på siffror från flera regeringsdepartement i Storbritannien. Tio procents bättre busstrafik minskar utanförskapet med 3,6 procent. När bussförbindelserna blir sämre ökar utanförskapet.

Statlig utredning vill ha ändrade reseavdrag

Reseavdraget för resor till och från arbetet bör förändras. Det föreslår landsbygdskommittén som på onsdagen överlämnade sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht(S). Utredningen anser att om reseavdraget ändras så att resandet i städerna styrs mer till kollektivtrafik skulle bland annat koldioxidutsläppen minska, även om landsbygdsbefolkningen åker mer bil för att kunna ta sig till sina jobb.

Taxi kräver chockhöjd trängselskatt

Trängselskatten i Stockholm måste snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Därtill måste acceptabla alternativ till privatbilen gynnas. Det kräver Svenska Taxiförbundet, vars ordförande Claudio Skubla fortsätter sin fleråriga kampanj för chockhöjd trängselskatt.

”Dags att prova kundval i kollektivtrafiken”

Regeringen bör tillsätta en utredning om hur en kundvalsmodell i kollektivtrafiken kan utformas och vilka följderna blir. I första hand bör det göras som en pilotstudie i något eller några län. Det föreslår riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M) i en motion i riksdagen. I en kundvalsmodell betalar det offentliga en ersättning per resenär till den eller de operatörer som kör trafiken.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)