Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportstyrelsen’

VTI: ”Avvakta med nya krav på vinterdäck på tunga fordon”

Avvakta med nya krav på vinterdäck på tunga fordon. Det behövs mer forskning om om vinterdäck och tunga fordon på väg för att kunna avgöra om vinterdäck på alla axlar verkligen skulle minska olyckor med omkomna eller allvarligt skadade. Innan kunskapen finns bör inga ytterligare krav på vinterdäck på tunga fordon införas, skriver VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut) till regeringen. Tidigare har bland andra Sveriges Bussföretag motsatt sig de nya krav som regeringen föreslår.

Transportstyrelsen öppnar för självkörande bussar – ”Historiskt beslut”

Transportstyrelsen har nu gett sitt klartecken till den första försöksverksamheten med självkörande buss på allmän väg i Sverige. Det är bussföretaget Nobina som ska köra en linje på 1,5 kilometer i Kista i norra Stockholm. Transportstyrelsens beslut gör det möjligt att testa framtidens hållbara transporter.

Bussföretagen backar upp förslag om mobilförbud för förare

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag ställer upp på att det ska bli förbjudet för förare att under färd använda mobiltelefon som hålls i handen. Transportstyrelsen anser att det inte räcker med en enskild åtgärd för att få bort den trafikfarliga användningen av mobiltelefoner och andra typer av kommunikationsutrustning. Istället vill man ha ett brett spektrum av åtgärder som Sveriges Bussföretag ställer sig bakom.

Ännu ett huvud rullar på Transportstyrelsen

IT-skandalen på Transportstyrelsen ledde på onsdagen till att ytterligare en hög chef avgick. Det är myndighetens ställföreträdande generaldirektör Jacob Gramenius som har lämnat sin post efter nya avslöjanden av Dagens Nyheter.

Spritbussägare straffas än en gång

Den bussföretagare i 50-årsåldern som i januari dömdes till fängelse i den stora spritbusshärvan i Östergötland straffas nu ytterligare. Det är Transportstyrelsen som enligt Norrköpings Tidningar kräver företagaren på böter (sanktionsavgift) på 40 000 kronor för bristfällig och saknad dokumentation av kör- och vilotider för två av bussföretagarens bussar.

Tomas Eneroth ny infrastrukturminister

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Tomas Eneroth blir ny infrastrukturminister. Det meddelade statsminister Stefan Löfven(S) när han på torsdagsförmiddagen presenterade sin regeringsombildning i kölvattnet efter IT-skandalen vid Transportstyrelsen och oppositionens beslut om att väcka misstroendeförklaring mot tre av regeringens statsråd.

Ny generaldirektör för VTI

Regeringen utsåg på torsdagen Tomas Svensson till ny generaldirektör för Statens Väg- och Transportforskningsinstitut i Linköping, VTI. Han har varit tillförordnad generaldirektör för VTI sedan årsskiftet.

Flexiblare vid överträdelse av kör- och vilotider – i Danmark men inte här

Danmark inför den 1 juli ett nytt system med varningar vid mindre allvarliga överträdelser för kör- och vilotider. Sveriges Bussföretag föreslog tillsammans med andra branschorganisationer att den svenska Transportstyrelsen skulle införa ett liknande system. Men förslaget har hittills fallit på hälleberget.

Jonas Bjelfvenstam permanentad på Transportstyrelsen

Regeringen utsåg på torsdagen Jonas Bjelfvenstam till ordinarie generaldirektör på Transportstyrelsen. Den 19 anuari i år utsågs han till tillförordnad generaldirektör på myndigheten sedan den tidigare generaldirektören Maria Ågren fått gå sedan hon och regeringen inte kommit överens.

”Kollektivtrafikmyndigheter måste förstå och följa lagen”

I början av 2012 fick Sverige en ny kollektivtrafiklag. Men fortfarande, fem år senare, klarar inte en enda regional kollektivtrafikmyndighet att följa lagen utan anmärkning. Många myndigheter får en rad anmärkningar. Det visar en granskning som Transportstyrelsen har gjort av de regionala trafikförsörjningsprogrammen. ”De regionala kollektivtrafikmyndigheterna måste lära sig att förstå och följa lagen”, skriver Transportstyrelsen i sin rapport.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)