Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘VTI’

Ny forskningsrapport om hot och våld mot bussförare och tågvärdar

Ett allmänt hårdare klimat i samhället har lett mer hot och våld mot bussförare och tågvärdar. Men det är oklart hur våldet mot dessa grupper ser ut, vad det beror på, hur det upplevs och vad som går att göra för att minska utsattheten. Det konstaterar en ny forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Forskarna ger i rapporten också förslag på förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.

Minskad turtäthet för bussar kan ge stor samhällsnytta

Att minska turtätheten i busstrafiken i Uppsala kan skapa en stor samhällsnytta. Däremot är samhällsnyttan av att justera priserna i kollektivtrafiken mindre. Dessutom kan en sådan justering föra med sig fördelningspolitiska effekter. Det visar en analys med en ny modell av pris- och frekvenspolitik för kollektivtrafik med buss i mindre eller medelstora städer där det finns trängsel både på vägarna och i kollektivtrafiken.

Forskare: Bilen bra för kollektivt resande på landsbygden

Bilen är viktig för ökad tillgänglighet och mobilitet på landsbygden. Det klaras inte av traditionell kollektivtrafik. Det konstaterar forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i en rapport som man på torsdagen lämnade över till regeringen.

Transdev kör förarlöst i Linköping och Frankrike

Den internationella kollektivtrafikjätten Transdev satsar på att utveckla trafik med förarlösa fordon. Samtidigt suddas gränsen ut allt mer mellan traditionell kollektivtrafik och mer individuella lösningar för persontrafik. Bakgrunden är att utvecklingen när det gäller autonoma, självkörande, fordon går snabbt framåt.

Riksdagsmotion: Prova kundval i kollektivtrafiken

Det är läge att testa en kundvalsmodell för att utveckla kollektivtrafiken. Det skriver den moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp i en motion till riksdagen. Hon konstaterar att kollektivtrafiklagen från 2012 inte har lett till att ny kollektivtrafik har etablerats på affärsmässiga villkor. En kundvalsmodell där operatörerna får ersäöttning per resenär istället för dagens subventionssystem skulle kunna ge fler resenärer, menar Lotta Finstorp.

Linköping får förarlösa bussar

Från slutet av nästa år kommer delar av Linköping att trafikeras med två – fem förarlösa, eldrivna bussar. Trafiken ingår i ett forskningsprojekt där Linköpings universitet, VTI och flera andra partners ingår. Bussarna ska gå i trafik under tolv månader. Projektet skiljer sig från flertalet av de prov med  förarlösa bussar som hittills har gjorts […]

Smart mobilitet inte självklart bra

Transportsektorn är på väg mot omfattande förändringar. Självkörande fordon, uppkoppling, delad mobilitet kommer att de kommande åren ändra hur vi reser, både i städer och på landsbygden. Många talar idag om smart mobilitet, smart rörlighet. Men smart mobilitet är inte självklart bra eftersom det inte automatiskt innebär ett hållbart resande. Nu ska en grupp forskare vid K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, studera hur smart mobilitet kan göras till delad mobilitet.

Unga gillar kollektivtrafik – föraren viktig för upplevelsen

Unga göteborgare gillar kollektivtrafiken och tycker att det är avkopplande att resa kollektivt. De vill sitta i fred och inte bli störda under resan. Det framgår av en studie som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har gjort.

Kartläggning, samordning och marknadsföring avgörande för lyckad landsbygdstrafik

För att lyckas med att skapa en bra mobilitet för människor på landsbygden krävs att de ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt. Det konstaterar VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i en ny studie.

Samhällsplaneringen försummar turistresor

Samhällsplaneringen och infrastrukturplaneringen försummar turismen och besöksnäringens behov. Det konstateras i en ny rapport från VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Studien tar upp turisters resande och turistresandets hållbarhet. Fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet, men besöksnäringens behov försvinner i planeringen.

© 2017 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)