Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘VTI’

Mer motstånd mot vinterdäckskrav för bussar

Regeringens förslag att införa krav på vinterdäck på alla hjul på tunga fordon möter ökat motstånd från den svenska buss- och kollektivtrafikbranschen. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ansluter sig nu till dem som anser att förslaget inte ska genomföras utan att följderna först analyseras noga. Tidigare har bland andra Sveriges Bussföretag och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) motsatt sig regeringens planer. Regeringen vill att de nya kraven införs den 1 juni i år.

Utbildad och övad räddningspersonal avgörande vid busskrasch

Räddningsinsatserna vid flertalet av de senaste årtiondenas svåra busskrascher i Sverige har varit genomgående dåliga. Undantaget är den svåra bussolyckan i Härjedalen i april förra året. Det hävdade professor Ulf Björnstig på ett av seminarierna på den stora konferensen Transportforum i Linköping i veckan. Utbildning för insatser vid svåra bussolyckor i kombination med rätt utrustning har en avgörande betydelse för att minimera konsekvenserna för de skada

Mer trakasserier, mindre våld mot bussförare

De främsta trakasserierna mot bussförare sker på under rusningstrafik och många gånger är onyktra resenärer trevligare än nyktra. Det framkommer av en intervjustudie med bussförare som har gjorts av forskaren Jonas Ihlström vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Resultatet av undersökningen presenterades på torsdagen på transportforum i Linköping.

Topptrafik får kostnader för kollektivtrafik att skena

Ökade kostnader i kollektivtrafiken är något som i princip alla i branschen brottas med. Men vad beror de på? Enligt en studie som presenterades under onsdagen på Transportforum i Linköping anser både de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, (RKM) och bussoperatörerna att trafiktopparna, peaktiderna, är den främsta kostnadsdrivaren.

Mycket om busstrafik på största transportkonferensen

Det kommer att handla en hel del om busstrafik och annan kollektivtrafik på Nordens största transportkonferens, Transportforum. Konferensen hålls i Linköping tisdag och onsdag den här veckan med omkring 1600 deltagare. Programmet omfattar närmare 90 sessioner och över 300 presentationer, workshops, mingel och speed dating. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar. Temat för årets inledande session är tillgänglighet och transporter på landsbygd.

VTI: ”Avvakta med nya krav på vinterdäck på tunga fordon”

Avvakta med nya krav på vinterdäck på tunga fordon. Det behövs mer forskning om om vinterdäck och tunga fordon på väg för att kunna avgöra om vinterdäck på alla axlar verkligen skulle minska olyckor med omkomna eller allvarligt skadade. Innan kunskapen finns bör inga ytterligare krav på vinterdäck på tunga fordon införas, skriver VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut) till regeringen. Tidigare har bland andra Sveriges Bussföretag motsatt sig de nya krav som regeringen föreslår.

Kostnadsökningar för busstrafik ska stoppas

Forskare från bland annat VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, ska undersöka hur de kraftigt ökade kostnaderna för busstrafiken kan bromsas. Antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas till 2020, enligt regeringens mål. Men ett ökande antal resor innebär kraftigt ökade kostnader, framför allt i rusningstrafik.

Ny forskningsrapport om hot och våld mot bussförare och tågvärdar

Ett allmänt hårdare klimat i samhället har lett mer hot och våld mot bussförare och tågvärdar. Men det är oklart hur våldet mot dessa grupper ser ut, vad det beror på, hur det upplevs och vad som går att göra för att minska utsattheten. Det konstaterar en ny forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Forskarna ger i rapporten också förslag på förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.

Minskad turtäthet för bussar kan ge stor samhällsnytta

Att minska turtätheten i busstrafiken i Uppsala kan skapa en stor samhällsnytta. Däremot är samhällsnyttan av att justera priserna i kollektivtrafiken mindre. Dessutom kan en sådan justering föra med sig fördelningspolitiska effekter. Det visar en analys med en ny modell av pris- och frekvenspolitik för kollektivtrafik med buss i mindre eller medelstora städer där det finns trängsel både på vägarna och i kollektivtrafiken.

Forskare: Bilen bra för kollektivt resande på landsbygden

Bilen är viktig för ökad tillgänglighet och mobilitet på landsbygden. Det klaras inte av traditionell kollektivtrafik. Det konstaterar forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i en rapport som man på torsdagen lämnade över till regeringen.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)