Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken

Norrbottningarna är nöjdast i landet med sin senaste kollektivtrafikresa. Foto: Ulo Maasing.

Kollektivtrafiken har de senaste tre åren ökat sin marknadsandel av det motoriserade resandet från 24 till 26 procent. Det framgår av den årliga, nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. En del av förklaringen till att kollektivtrafiken har vunnit marknad ligger i att män åker mer med kollektivtrafiken än tidigare.

– Helt klart är ett attraktivt trafikutbud A och O för att öka kollektivresandet. Utbudet måste matcha människors behov, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Det finns alltså inget självklart samband mellan nöjda resenärer och en stark marknadsposition för kollektivtrafiken. Det visas av bland annat av att norrbottningarna och gotlänningarna är nöjdast med sin senaste kollektivtrafikresa, medan Stockholmare och människor i Kronobergs län är minst nöjda.

När det gäller kollektivtrafikens marknadsandel toppar däremot Stockholms län med en drygt 50-procentig andel av det motoriserade resandet, medan Gotland och Dalarna ligger i botten, båda med en marknadsandel under tio procent.

Kollektivtrafikbarometern bygger på drygt 51 000 intervjuer med både allmänhet och resenärer under det gångna året. Statistiskt är alltså underlaget betydligt större än vid vanliga opinionsundersökningar. Varje månad har ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuats per telefon och besvarat frågor kring resvanor, kvalitet och service.

I de flesta frågorna tycker kvinnor och män lika. När det gäller upplevd trygghet är det skillnad, 76 % av männen känner sig trygga jämfört med 71 % av kvinnorna. På frågan om man anser att restiden kan användas till vad man vill, instämmer 60 % av kvinnorna jämfört med 56 % av männen.

– Det är också glädjande att en så stor andel är nöjda med senaste resan. Oavsett om det är ett storstadslän eller glesbygdslän har nöjdheten ökat med två procentenheter sedan förra året, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

Här leder kollektivtrafiken. I Stockholms län har kollektivtrafiken en marknadsandel över 50 procent av det motoriserade resandet. Foto: Ulo Maasing.

De regelbundna resenärerna ger högt betyg till bland annat information om avgångstider där 82 % är nöjda, 73 % tycker det är tryggt och 72 % upplever att det är enkelt att åka med kollektivtrafiken.

Sämst betyg får störningsinformation där enbart 27 % är nöjda och dessutom uppfattas kollektivtrafiken inte som lyhörd för synpunkter.

I de flesta frågorna tycker kvinnor och män lika. När det gäller upplevd trygghet är det skillnad, 76 % av männen känner sig trygga jämfört med 71 % av kvinnorna.

På frågan om man anser att restiden kan användas till vad man vill, instämmer 60 % av kvinnorna jämfört med 56 % av männen.

Här finns de mest och minst nöjda kollektivresenärerna i landet, alltså andel resenärer i procent som är nöjda med sin senaste resa, län för län. Inom parentes siffran för 2011. För hela riket var siffran 80 (79) procent:

Norrbotten 87 (88)
Gotland 87 (85)
Värmland 86 (85)
Gävleborg 85 (83)
Blekinge 85 (82)
Västmanland 83 (80)
Uppsala 83 (80)
Kalmar 83 (81)
Jönköping 83 (81)
Dalarna 83 (81)
Västernorrland 82 (82)
Västerbotten 82 (83)
Örebro 81 (75)
Skåne 81 (77)
Västra Götaland 79 (77)
Södermanland 79 (79)
Halland 79 (79)
Stockholm 78 (78)
Kronoberg 78 (78)

Så här är kollektivtrafikens marknadsandel  i procent av det motoriserade resandet, län för län. Inom parentes siffran för 2011.

Stockholm 50,4 (48,0)
Västra Götaland 26,5 (25,1)
Hela riket 25,9 (25,3)
Skåne 24,4 (25,6)
Uppsala 24,2 (25,3)
Gävleborg 14,6 (13,2)
Jönköping 14,4 (13,2)
Västmanland 14,2 (15,1)
Södermanland 13,9 (15,3)
Blekinge 13,3 (12,7)
Västerbotten 13,3 (11,1)
Halland 12,7 (13,8)
Värmland 12,3 (12,3)
Örebro 12,2 (15,3)
Kronoberg 11,4 (10,8)
Kalmar 10,5 (10,5)
Norrbotten 10,5 (8,9)
Västernorrland 9,9 (9,2)
Gotland 9,6 (7,3)
Dalarna 8,2 (9,3)

Hör också vår intervju med Svensk Kollektivtrafiks Charlotte Wäreborn Schultz i vår nya avdelning Bussradion.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)