Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Upphandlingsstriden i Dalarna: ”Nobina har inte rätt att klaga”

Striden kring Dalatrafiks senaste upphandling fortsätter. Dalatrafik hävdar inför domstol att Nobina inte har rätt att överklaga upphandlingen. Foto: Ulo Maasing.

Striden kring Dalatrafiks senaste upphandling fortsätter. Dalatrafik hävdar inför domstol att Nobina inte har rätt att överklaga upphandlingen. Foto: Ulo Maasing.

De många juridiska turerna kring Dalatrafiks stora upphandling av busstrafik fortsätter. Dalatrafik, som svarade för upphandlingen, tillbakavisar nu bussoperatören Nobinas överklagande. Dalatrafik anser att Nobina inte har någon rätt att överklaga eftersom man inte deltog i upphandlingen.

Just det förhållandet att Nobina avstod från att lämna anbud ligger bakom Dalatrafiks resonemang: ”Då kan ju Nobina inte heller ha lidit någon ekonomisk skada”.

– Det krävs att Nobina påvisar att de lidit skada av de brister som man påstår att upphandlingen är behäftad med. Det är Dalatrafiks bestämda uppfattning att förvaltningsrätten ska inleda sin prövning i målet med att bedöma om skaderekvisitet är uppfyllt och således inte inleda sin bedömning om ett upphandlingsfel föreligger, skriver Dalatrafik till domstolen.

Dalatrafik kryddar dessutom sin skrivelse till förvaltningsrätten med att bifoga en artikel ur tidningen Upphandling 24. I artikeln, som publicerades i augusti,  uttalar sig Nobinas juridiska ombud under rubriken ”Måste visa skada för att vinna överprövning”, skriver Dalarnas Tidningar.

Nobina anser att anbudet från vinnarna, Sambus och Arriva, borde ha diskvalificerats eftersom de inte uppfyllde kvalificeringskraven i upphandlingen. Detta tillbakavisas av Dalatrafik.

Nobina avstod från att bjuda på trafiken eftersom man bedömde avtalsvillkoren som orimliga. Villkoren fick också skarp kritik från branschorganisationen BR, Bussbranschens Riksförbund.

Men striden mellan Nobina, som idag kör all busstrafik i Dalarna, och Dalatrafik är inte den enda i upphandlingens kölvatten.

Sunnansjö Taxi och Buss har anmält Dalatrafik till Konkurrensverket eftersom man anser att Dalatrafik genom att lägga samman olika trafikslag har gjort det omöjligt för små och medelstora företag att lämna anbud.

I en annan anmälan till Konkurrensverket hävdas att det funnits en olaglig anbudskartell mellan Arriva och Sambus.

Taggat som: , , , , , , ,

1 kommentar »

  1. Nobina borde ha överklagat anbudsunderlaget under själva anbudsprocessen. Att ett bolag i efterhand skall kunna överklaga ett anbud när man valt att ej vara med kan få väldigt konstiga konsekvenser med en hel drös okynnesöverklaganden som följd bara för att dra ut på en process och vinna egna fördelar.

    Det kan, och ska, givetvis ifrågasättas varför upphandlande myndigheter inte använder sig helt av branschgemensamma bestämmelser. Kritiken har varit tydlig både från BR och från Nobina under den pågående upphandlingen. Om den upphandlande myndigheten, trots denna kritik, väljer att fullfölja upphandlingarna så måste de som önskar delta ta höjd för dessa risker.

    Om man sedan läser pressmeddelandet från Nobina så framgår det att Nobina anser sig ej ha kunnat räknat på risken i anbudet eftersom frivolymen endast beräknades utifrån förändring av antalet bussar. Teoretiskt skulle mao Dalatrafik kunna ändra busstyper från tidtabell till tidtabell och därmed förorsaka stora överskott av bussar (och kostnader) för operatören. Trots att Nobina anser sig ej kunna beräkna risken så beskriver Nobina risken upp till 1.5 MDR för de 10 åren. Nobina skulle mao kunnat lämna ett pris med denna risk inkluderad i priset. Det är inte helt ovanligt att vi ser olika riskbedömningar som leder till olika prissättning. JMF till exempel med upphandlingen i Stockholm, E20. Om Nobina lämnat pris så skulle de även kunna klaga på tilldelningen.

    Det kan sedan diskuteras huruvida de kommersiella villkoren i Dalarna är sämre än andra i Sverige. Som exempel kan nämnas Halland där BR var väldigt kritiska till indexvillkoren som var långt i från Branschstandard och betydligt sämre än i Dalarna. Nobina vann upphandlingen i Varberg och Falkenberg. Den pågående upphandlingen i Stockholm, E22, innehåller villkor och risker som får de kommersiella villkoren i Dalaupphandlingen att framstå som trisslotter med vinstgaranti. I Malmö var det tvingande att överta 80-90 gasbussar av årsmodell 2006/2007. Risken i skick och standard på dessa är nog också förenat med miljonbelopp per år.

    Som kommentarens slutsats måste dock sägas att vi kan, som Nobina helt riktigt också förespråkar, få mycket mer kollektivtrafik för pengarna om vi använder oss av funktionsupphandlingar och likriktade krav.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)