Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Svagt kvartal för Volvo Bussar

Volvo räknar med att fortsätta att stärka sin ställning på den globala hybridbussmarknaden, bland annat genom sin hybridledbuss som man visade nyligen på Busworld i Kortrijk. Foto: Ulo Maasing.

Volvo räknar med att fortsätta att stärka sin ställning på den globala hybridbussmarknaden, bland annat genom sin hybridledbuss som man visade nyligen på Busworld i Kortrijk. Foto: Ulo Maasing.

Volvo Bussar gjorde under tredje kvartalet ett rörelseresultat på – 164 miljoner kronor enligt företagets delårsrapport som presenterades på fredagsförmiddagen. Låga försäljningsnivåer på en fortsatt svag marknad påverkade lönsamheten för Volvo Bussar negativt, samtidigt som orderingången förbättrades.

Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 3,7 miljarder, vilket kan jämföras med fjolårets 4,1 miljarder kronor. Orderingången uppgick till 2 780 bussar vilket är 41% fler än samma period förra året.

Under 2013 räknar Volvo Bussar med att den europeiska bussmarknaden kommeratt vara på samma nivå som under 2012 med fortsatt prispress som resultat.

I Nordamerika finns tecken på en återhämtning i både turistbuss- och kollektivtrafikmarknaden.

Asien fortsätter att visa tillväxt men på låga nivåer. I Kina räknar Volvo med att upphandlingarna blir fler mot slutet av 2013 eftersom landet har aviserat en ny transportpolitik. I Indien är efterfrågan låg på marknaden för turistbussar.

Volvo Bussar fortsätter att stärka sin ställning på världsmarknaden för hybridbussar, bland annat genom introduktionen av sin hybridledbuss, skriver företaget.

I Sydamerika, konstaterar man, finns en tydlig trend mot elektromobilitet med intresse för hybridfordon och elektriska fordon.  Under det tredje kvartalet fick Volvo Bussar således en genombrottsorder i regionen på 200 hybridbussar till Colombia.

I Europa undertecknades ett strategiskt partnerskap inom elektrifiering av kollektivtrafik med Hamburger Hochbahn i Tyskland. Det har senare följts av ett liknande avtal med Luxemburg, som vi rapporterat. Kärnan i samarbetet är Volvos plug-in-hybrider. Därutöver gick Volvo Bussar in på den franska marknaden med sina första två hybrider levererade till Lyon under kvartalet.

Leveranserna under det tredje kvartalet 2013 uppgick till 1 939 bussar jämfört med 1 766 bussar samma kvartal 2012, vilket är en ökning med 10%. Orderingången det tredje kvartalet uppgick till 2 780 bussar, vilket var 41% fler än under samma period förra året.

Det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 9% till 3 705 miljoner kronor (4 076 år 2012). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 4%. Volvo Bussar gjorde ett rörelseresultat på -164 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på -64 Mkr under det tredje kvartalet 2012. Rörelsemarginalen var -4,4% (-1,6).

Resultatet det tredje kvartalet påverkades av en negativ marknads- och produktmix. Jämfört med det tredje kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 95 Mkr.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)