Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Många bussbränder kan undvikas

Närmare 220 personer deltog i den konferens om fordonsbränder som SP arrangerade. Foto: Ulo Maasing.

Närmare 220 personer deltog i den konferens om fordonsbränder som SP arrangerade. Foto: Ulo Maasing.

Åtskilliga av de bussbränder som inträffat under senare år skulle ha kunnat undvikas. Det framhöll flera experter på den stora konferens om fordonsbränder som SP arrangerade i Borås på tisdagen. Bättre servicerutiner hos bussföretagen, men också ett annat tänkande hos företagens trafikledning kan bidra till att minska bränderna.

Av Ulo Maasing i Borås

Konferensen lockade närmare 220 deltagare från hela Norden – bussföretag, brandexperter, åkerier, medarbetare vid räddningstjänster med flera. Arrangör var SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Bland annat presenterades resultatet från ett omfattande finskt projekt om bussbränder. Bakom projektet står expertis från bland annat räddningstjänst, trafikmyndigheter och försäkringsbolag i Finland. I projektet granskade man alla bussbränder i Finland som hade lett till en utryckning från räddningstjänsten under tre år, 2010 – 2012. Totalt inträffade då 186 bussbränder i Finland.

 

Kristian Lindström från det finska försäkringsbolaget LokalTapiola: Det gäller att ha tur om bussen börjar brinna. Foto: Ulo Maasing.

Kristian Lindström från det finska försäkringsbolaget LokalTapiola: Det gäller att ha tur om bussen börjar brinna. Foto: Ulo Maasing.

Lätt att förebygga
Kristian Lindström, expert från det finska försäkringsbolaget LokalTapiola, konstaterade att det säkert hade inträffat fler bränder, men de hade inte lett till att räddningstjänsten tillkallats. Därför finns de inte heller med i statistiken.

Under perioden 1996 – 2012 inträffade i medeltal 48 bränder per 10 000 registrerade bussar i Finland.

Av de 186 bränderna under treårsperioden 2010 – 2012 började 105 i motorrum och andra tekniska utrymmen och 51 i hjulhusen. Elfel var också en vanlig brandorsak.

– De bränder som började i hjulhusen orsakades främst av överhettade bromsar och hjullager. Det är brandorsaker som går lätt att förebygga genom insatser från operatörerna, hävdade Kristian Lindström.

– Fel i tillsatsvärme samt olje- och bränsleläckage är andra vanliga brandorsaker som bör vara lätt för företagen att undanröja.

Kristian Lindström presenterade en rad rekommendationer som skulle kunna minska bussbränderna och följderna av dessa:

Förarutbildningen bör innehålla brandsläckning och evakuering
Bussföretagens medarbetare bör få utbildning i handbrandsläckning och hur man upptäcker brandrisker i bussar
Automatiska släcksystem i motorrum och utrymmen för tillsatsvärme
Släckningsöppningar för motorrum och utrymmen för tillsatsvärme
Två handbrandsläckare på 6 kilo i varje buss
Krav på brandskyddspaket vid offentliga upphandlingar av busstrafik

– I alla fall i Finland har man inte ägnat brandsäkerhetsfrågorna nämnvärd uppmärksamhet i samband med trafikupphandlingar, sa Lindström.

Viktigt med tur
Trots det stora antalet bussbränder har inte ett enda dödsoffer krävts eller någon blivit allvarligt skadad vid en bussbrand i Finland.

– Det gäller att ha turen med sig vid en bussbrand, konstaterade Kristian Lindström, och pekade på att ingen av de undersökta bränderna inträffade nattetid eller med en buss full med sovande passagerare.

Bara vid en enda brand tvingades man att väcka en passagerare. Inte heller fanns det några rörelsehindrade personer ombord vid någon av bränderna, ingen brand var följden av en kollision och inte en enda gång välte bussen så att dörrarna inte kunde användas för evakuering.

 

Alexander Johansson, Anker AB: Det finns brister i hur bussföretag arbetar med reparationer och servicerutiner. Foto: Ulo Maasing.

Alexander Johansson, Anker AB: Det finns brister i hur bussföretag arbetar med reparationer och servicerutiner. Foto: Ulo Maasing.

Pressar förarna
Alexander Johansson från konsultföretaget Anker AB har arbetat med att undersöka fordonsbränder och tågolyckor i ett tjugotal år. Han anlitas bland annat regelbundet av Statens Haverikommission.

Även han menar att en rad bussbränder som har analyserat skulle ha kunnat undvikas.

– Det finns direkta brandorsaker, men bakom dessa ligger andra faktorer som har berett marken för bränderna, hävdade han på konferensen.

Där gick han igenom ett antal bussbränder från senare år.

– Ofta förekommer det att en förare noterar att bussen har något fel eller går dåligt, utan att för den skull kunna härleda det till en brand. Det är inte ovanligt att trafikledningen då ger föraren direktiv att köra bussen till exempelvis en ändhållplats eller till depån där det är enklare att göra ett vagnbyte.

– Det är vanligt att trafikledningen försöker få föraren att köra lite längre, istället för att stanna bussen där den befinner sig. Så utvecklas en brand under färden, framhöll Alexander Johansson.

Brister i styrning
Nästan alltid finns det bakomliggande orsaker som har lett fram till branden, hävdade han och pekade på bristfälliga reparationer och underhållsrutiner, liksom på att man inte följer tillverkarens anvisningar när det gäller service och underhåll.  Förbättringar där skulle göra att bussbränderna blir färre. Idag brister ofta styrningen i de här frågorna hos bussföretag.

Alexander Johansson jämförde busstrafiken med andra trafikslag: flyg, sjöfart och spårtrafik.

– I de andra trafikslagen har man rigorösa bestämmelser när det gäller säkerhet, avvikelser från det normala och så vidare. Men så är det inte i bussbranschen.

Han betonade också förarnas roll.

– Förarens agerande är väldigt viktig vid exempelvis en utrymning. Därför bör man satsa på att utbilda och öva bussförarna när det gäller sådant.

Alexander Johansson presenterade också en lista på åtgärder för att öka säkerheten och minska riskerna för bussbränder:

Rutiner hos trafikledning
Rutiner hos personal
Regelbunden träning i att utrymma bussar
Regelbunden kontroll av brandsläckningssystem
Regelbunden tvätt av motorrummet
Samarbete med den lokala räddningstjänsten
Rutiner att följa tillverkarens manualer
Ett bra dokumentationssystem

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)