Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Claes Annerstedt, Dalatrafik: Kollektivtrafiken är säkrad

Dalatrafik 13.41.24Genom de avtal som Dalatrafik i förra veckan träffade med Keolis och SamBus säkras nu kollektivtrafiken i länet. Inom Dalatrafik ser vi fram emot att nu kunna lägga månader av störningar i upphandlingsarbetet bakom oss.  En period med tidsödande juridiska processer där vår nuvarande samarbetspartner fungerat som motpart. Det skriver Dalatrafiks vd Claes Annerstedt i denna debattartikel.

Det är förklarligt om Dalarnas tiotusentals bussresenärer med förvåning och kanske också viss oro har följt mediebevakningen om turerna kring kollektivtrafiken i länet. Den bild som tonats fram, kan vid en första anblick framstå som om varken den politiska ledningen i länet (Region Dalarna) eller AB Dalatrafik, med uppgift att verkställa en högt uppsatt ambitionsnivå för länets kollektivtrafik, har haft kontroll över situationen.

Låt mig med en gång fastslå att såväl ansvariga politiker som Dalatrafiks verkställande ledning, drivs av en övertygelse att säkerställa och utveckla det nya gemensamma kollektivtrafiksystemet i Dalarna. Det innebär också att vi varit beredda att agera på ett ansvarsfullt sätt för den personal som är en förutsättning för en väl fungerande kollektivtrafik, såväl i stad som på landsbygd.

Region Dalarna har gett Dalatrafik uppdraget att upphandla ett effektivt och gemensamt trafiksystem för allmän- och särskild kollektivtrafik inom länet och i förekommande fall även över länsgränsen. Uppdraget innebär att Dalatrafik ska samordna alla slags resor till ett sammanhängande kollektivtrafiksystem.  Självfallet ska detta ske till rimliga kostnader och på ett sätt som innebär att dalfolket uppmuntras till att utnyttja kollektivtrafiken.

Under snart åtta år har bussföretaget Nobina haft Dalatrafiks uppdrag att bedriva den huvudsakliga kollektivtrafiken. I det avtalet fanns en möjlighet till förlängning i två år, med oförändrade villkor. En möjlighet som kunde utnyttjas senast den sista december 2012, vilket Nobina avböjde.

Skol- och sjukresor, liksom färdtjänst har gett uppdrag åt 30-talet andra företag i länet. I juni löper det nuvarande avtalet ut. Sedan hösten 2012 har Dalatrafik arbetat med en upphandlingsprocedur med sikte på ett nytt och långsiktigt avtal. Arbetet har bedrivits i syfte att åstadkomma ett för alla parter seriöst avtal där hänsynen till ekonomi, säkerhet och en fungerande kollektivtrafik varit ledord.

Genom de avtal som Dalatrafik i förra veckan träffade med Keolis och SamBus säkras nu kollektivtrafiken i länet. Avtalen är en övergångslösning till dess att en ny upphandling ligger klar, vilket beräknas ta upp till två år. Från 1 juli tar de nya entreprenörerna över ansvaret, vilket innebär att bolagen tillsammans ansvarar för fordon och tar över de bussdepåer som finns i dag. Ambitionen är att förare, mekaniker och servicepersonal erbjuds anställning hos de nya entreprenörerna.

SamBus AB är bildat av 26 företag och är väl förankrat i Dalarna. Några av SamBus fordon finns redan i vår trafik. Nu utökas ansvarsområdet till hela länet, vilket också betyder att taxiverksamheten säkras. Företagens totalt 223 bussar och 141 multifordon borgar för en tryggad kollektivtrafik. Keolis, som främst är experter på tätortstrafik, kommer att ansvara för trafiken i Falun och Borlänge samt trafiken där emellan.

Inom Dalatrafik ser vi fram emot att nu kunna lägga månader av störningar i upphandlingsarbetet bakom oss.  En period med tidsödande juridiska processer där vår nuvarande samarbetspartner fungerat som motpart. Nu siktar vi framåt  med samhällsnyttan i fokus för att leva upp till höga ambitioner med en väl fungerande kollektivtrafik i hela Dalarna.

Claes Annerstedt
Vd Dalatrafik

Bussmagasinet.se kommenterar:

Claes Annerstedts debattartikel innehåller i sak inget nytt utan lämnar en hel rad frågor obesvarade, bland annat när det gäller den direktupphandling som han hänvisar till i artikeln.

EU:s upphandlingsförordning, till exempel, gäller ju även för Dalatrafik. Den tillåter att man i en direktupphandling av det slag som Dalatrafik har gjort har en avtalstid på högst två år. Dalatrafik har valt att strunta i förordningen. Det kan kosta skattebetalarna i Dalarna upp till tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Frågor från oss om detta till Annerstedt har han valt att inte svara på.

En rad andra frågor kvarstår också.

Domstolsprocesserna kring upphandlingen är ingalunda avslutade, även om Annerstedt skulle önska att så var fallet. Dalatrafik har dessutom själv bidragit till att de juridiska turerna har dragit ut på tiden. De lär knappast vara slut än.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)