Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Starkt varumärke ökar resandet”

Västtrafiks vd Lars Backström vill utveckla varumärket Västtrafik. Foto: Paula Isaksson.

Västtrafiks vd Lars Backström vill utveckla varumärket Västtrafik. Foto: Paula Isaksson.

Ett bra varumärke får många lojala följare. Det konstaterade Lars Backström, Västtrafiks vd, som medverkade i Sveriges Bussföretags seminarium under tisdagen på Svenska Mässan i Göteborg. ”Vi vill få våra kunder säga att de reser med Västtrafik för att de vill det, inte för att de måste.”

Inför TUR-mässan som startar på torsdagen på Svenska Mässan i Göteborg bjöd Sveriges Bussföretag in till ett heldagsseminarium under onsdagen med rubriken FörTUR. Förmiddagen ägnades först åt kör- och vilotider innan Lars Backström tog över för att prata om Västtrafik som varumärke.

För att resandet och kundnöjdheten ska öka och Västtrafiks partners ska kunna utveckla sin affärsverksamhet måste varumärket Västtrafik stärkas, förklarade han. Och då handlar det inte bara om reklam och logotyper, utan om vilka associationer som varumärket ger.

– Om kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen måste det ske mer på det emotionella planet än det intellektuella. Vårt varumärke är summan av det vi gör och ett bra varumärke får många lojala följare.

Enligt Lars Backström har Västtrafik kommit till en nivå där busstrafiken nästan inte kan bli mer punktlig än vad den redan är. Och ju mer kollektivtrafiken byggs ut desto mer ökar resandet, men de som reser är de redan frälsta.

Nyligen gjorda kundundersökningar visar också att de som reser som Västtrafik är mycket nöjda med sina resor. Samma undersökningar visade att de som inte åker kollektivt är missnöjda med Västtrafik. Så vad det handlar om är att addera nya värden till resandet som gör att man når även denna målgrupp.

– Idag uppfattas vi av många som byråkratiska och motsträviga med en auktoritär framtoning. Men vi vill att man ska associera vårt varumärke med enkelt, pålitligt och smart.

Från rationellt till emotionellt
Som exempel tog han upp Mc Donalds som har byggt sin framgång på lättillgänglighet, och inte på själva hamburgarna. Han nämnde också bilden av kaffekulturen i Sverige som har gått från att vara rationell till emotionell.

– Många framgångsrika företag jobbar med de emotionella delarna, som Starbucks som säljer en hel livsstil. Likadant kan vi göra, om vi säljer mer på innebörden av resan får vi också lojala kunder. Kunderna ska välja att åka kollektivt för att det är en smartare livsstil, säger Lars Backström.

För att nå dit har Västtrafik satt upp ett antal steg. Det första som bland annat handlar om leverans är redan taget, förklarade Lars Backström som direkt efter föreläsningen skulle vidare till en presskonferens för att berätta om steg nummer två, Västtrafiks nya betalsystem.

– Vi måste se biljettmaskinerna som ett viktigt ansikte ut mot kunderna. Idag upplevs som de som väldigt krångliga men nu ska vi få ett enklare system.

Nästa trappsteg är att säkerställa kundbemötandet.

– Det är en oerhört viktig del att jobba med för att vi ska nå våra mål, konstaterade han.

Paneldebatt om branschens förutsättningar
I en efterföljande paneldebatt med Lars Backström, Ulrika Bokeberg som är kollektivtrafikdirektör i Västra Götaland och Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag, låg fokus på nyttan av att fortsätta i den samarbetsanda som skapades i fördubblingsprocessen.

Debatt

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götaland och Lars Backström, vd Västtrafik, debatterade under onsdagens seminarium. Foto: Paula Isaksson.

– Det är viktigt att vi jobbar tillsammans i frågor som infrastruktur och rekrytering av nya frågor så att vi får en win win-situation, sa Ulrika Bokeberg.

Debatten ledde också in på om bussbranschen har fått de rätta förutsättningarna för att utveckla trafiken. Anna Grönlund kritiserade den uteblivna effekten av avregleringen av busstrafiken.

– Det är omöjligt idag att konkurrera med upphandlad trafik, hittills har vi bara sett ett fåtal kommersiella initiativ, sa hon och kommenterade även problemen för bussbolagen att sätta sig in alla olika avtal vid upphandling av trafiken.

Ulrika Bokeberg tyckte dock att det inte går att mäta effekten av den nya kollektivtrafiklagstiftningen med hur många kommersiella linjer som har startat.

– Min bild är att det händer väldigt mycket i branschen. I Västra Götaland har vi många spännande saker på gång där bussen har en självklar roll, kommenterade hon.

Paula Isaksson

Share Dela

Taggat som: , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)