Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Full fart för Scania i Lahtis

Sedan Scania tog över Lahden Autokoris tidigare fabrik i finska Lahtis har produktionen ökat kraftigt. Här är den första OmniExpress 320 LE som i dagarna levereras till Sverige och Omnibuslinjen Habo – Hjo. Bussen ska gå i trafik för Jönköpings Länstrafik. Foto: Ulo Maasing.

Sedan Scania tog över Lahden Autokoris tidigare fabrik i finska Lahtis har produktionen ökat kraftigt. Här är den första OmniExpress 320 LE som i dagarna levereras till Sverige och Omnibuslinjen Habo – Hjo. Bussen ska gå i trafik för Jönköpings Länstrafik. Foto: Ulo Maasing.

För drygt ett år sedan gick den finska busstillverkaren Lahden Autkori i konkurs. Idag är det full fart i fabriken och planer finns på att fördubbla produktionen. När Lahden Autkori inte orkade längre tog Scania över fabriken. Först som en tillfällig räddare, men nu växlar företaget upp produktionen i den finska skidmetropolen Lahtis.

Av Ulo Maasing i Lahtis, Finland

Det var i september förra året som rullgardinen drogs ner i Lahtis. Vid familjeföretaget Lahden Autkori hade man tillverkat bussar sedan 1945. Nu skedde produktionen i toppmoderna lokaler, byggda så sent som 2007. Men som för så många andra fristående busskarossörer blev tillvaron allt svårare – inte minst därför att utvecklingskostnaderna rusade i höjden till följd strängare certifieringskrav från EU.

Nådastöten för Lahden Autokori blev när Scania meddelade att man tänkte flytta produktionen av linjevagnen Scania OmniExpress från Lahtis till Scanias egen fabrik i polska Slupsk. Men det blev också Scania som fick bussfabriken i Lahtis att likt Fågel Fenix återuppstå.

Två tredjedelar på export

Efter Lahden Autokoris konkurs i september 2013 fortsatte produktionen vid fabriken i Lahtis först genom konkursförvaltaren. Under tiden bildade Scania ett nytt dotterbolag i Finland, SOE Busproduction Finland Oy. Officiellt inledde företaget sin verksamhet i maj.

I Lahtis tillverkas flera versioner av Scania OmniExpress: OmniExpress 320, OmniExpress 340 och OmniExpress 360. I somras introducerades nya OmniExpress 320 LE, en lågentrébuss som passar för regionaltrafik, förortstrafik och stadstrafik.

Två tredjedelar av produktionen i Lahtis går idag på export. Idag rullar OmniExpresser som är tillverkade i Lahtis i Nordnorge och på Sicilien, i Wales och i östligaste Ryssland. Tidigare i år fick fabriken sin första order från Bulgarien.

Konkursen ställde nämligen Scania i en besvärlig situation. Från olika kunder hade företaget order på 40 OmniExpress. Produktionen av dessa kunde inte bara hastigt flyttas över till Polenfabriken.

Scania bestämde sig då för att fortsätta produktionen i Finland till och med april i år. Men efter några månader bestämde man sig för att satsa framåt. Scania tog också över fabriken i Lahtis och utsåg Gustav Tham till vd för verksamheten där.

– När jag kom hit i oktober i fjol kom jag till en fabrik som i huvudsak stod still. I december köpte vi av konkursförvaltaren rättigheterna till alla modeller som producerades i Lahtis, samtidigt som vi växlade upp produktionen från fyra till fem bussar per vecka, berättar han.

I mitten av april ökades produktionstakten till sex bussar i veckan och under 2015 ska fabriken upp i en produktion av tio bussar i veckan.

I år tillverkar Lahtisfabriken omkring 250 bussar, men nästa år handlar det följaktligen om en betydande volymökning.

Idag arbetar cirka 180 personer i fabriken. När fabriken är uppe i tio bussar i veckan kommer ungefär 220 personer att arbeta där. Två år efter Lahden Autokoris konkurs kommer bussfabriken i Lahtis följaktligen att ha fler medarbetare än innan konkursen.

Både Polen och Finland
Scania producerar nu sin modell OmniExpress både i Slupsk och i Lahtis, men produktionsutvecklingen sker vid den finska fabriken. I viss utsträckning skiljer sig också produktionen i de båda anläggningarna från varandra även om det inte finns några knivskarpa gränser när det gäller vilken fabrik som tillverkar vad.

Scanias bussfabrik i Lahtis. Nästa år ska produktionen ökas till tio bussar i veckan. Foto: Scania.

Scanias bussfabrik i Lahtis. Nästa år ska produktionen ökas till tio bussar i veckan. Foto: Scania.

Generellt kan man säga att Polenfabriken tar hand om beställningar som omfattar ett flertal bussar, medan Lahtis är mer inriktad på order som gäller  enstaka fordon.

Gustav Tham är vd för Scanias finska dotterbolag SOE Busproduction Finland OY. Foto: Ulo Maasing.

Gustav Tham är vd för Scanias finska dotterbolag SOE Busproduction Finland OY. Foto: Ulo Maasing.

Men inte ens när det gäller större order handlar det om några långa serier, snarare om beställningar på fyra eller fem bussar.

Köparnas önskemål varierar också. Det gäller både trafikupphandlare och bussföretag.

Standardiseringen är långt bort i bussbranschen. Så långt bort att det inte är fel att säga att var fjärde Scania OmniExpress är annorlunda. På 1200 producerade bussar finns det 400 layouter, alltså större eller mindre skillnader mot andra bussar.

Den låga standardiseringsnivån är naturligtvis kostnadsdrivande, men samtidigt en konkurrensfördel för fabriken i Lahtis som satsar hårt på att vara flexibla när det gäller att möta önskemål från kunderna. Ett exempel på det är den order på ytterligare 60 OmniExpress som man nyligen fick från tyska Postbus och som vi tidigare rapporterat om.

Redan i utgångsläget var bussen särskilt utformad för Postbus med dörrar fram och bak, men inte i mitten. Det skapar ett stort bagageutrymme mellan de främre och bakre hjulhusen. Bussarna har också toalett och pentry längst bak, i nivå med bussgolvet.

Under ett möte med kunden i Tyskland framförde denne nya önskemål om stolsavstånd och därmed också ny layout av passagerarutrymmet. Scanias medarbetare i Tyskland skickade under pågående möte kundens nya önskemål till Lahtis. 45 minuter senare fick den imponerade kunden en ritning med ett förslag till ny layout. Scania fick ordern.

I fjol gjorde Scania en inbrytning i Berlin med en order på 156 CityWide ledbussar. De första är nu i trafik. Nu tillverkar man en prototyp på en ny dubbeldäckare för den tyska huvudstaden. Foto: Ulo MAasing.

I fjol gjorde Scania en inbrytning i Berlin med en order på 156 CityWide ledbussar. De första är nu i trafik. Nu tillverkar man en prototyp på en ny dubbeldäckare för den tyska huvudstaden. Foto: Ulo Maasing.

Dubbeldäckare
Det är därför föga överraskande att det är i fabriken i Lahtis som Scania bygger den prototyp till en ny dubbeldäckare för Berlin som lokaltrafiken där, BVG, har beställt och som vi under uttryckligt fotoförbud får titta på. Det är i grunden stadsbussen CityWide som byggs i tvåplansversion.

Bussen blir tolv meter lång och får endast en trappa mellan våningsplanen, placerad bakom förarplatsen. Trappan är ovanligt bred och helt rak istället för de kurvade trappor som annars är så vanliga på dubbeldäckare i kollektivtrafik. Lösningen är beställd av BVG som vill testa hur resenärerna reagerar på olika lösningar.

Berlin är traditionellt en dubbeldäckarstad. Idag domineras BVG:s flotta av dubbeldäckare helt av treaxliga MAN-bussar, men BVG vill nu gå ner i storlek eftersom de dubbeldäckare man har idag anses alldeles för bränsleslukande. Därför har man beställt den prototyp som nu tillverkas i Lahtis.

Ytterligare en busstillverkare har fått en beställning på en motsvarande prototyp men med delvis annorlunda lösningar än Scanias.

Bussarna byggs i moduler. I grunden finns fem framvagnsmoduler och sex bakvagnsmoduler. Foto: Ulo Maasing.

Bussarna byggs i moduler. I grunden finns fem framvagnsmoduler och sex bakvagnsmoduler. Foto: Ulo Maasing.

Bussen ska levereras till Berlin innan jul och kan komma att öppna en ny marknad för Scania, eftersom det handlar om 650 dubbeldäckare som ska bytas ut under de kommande åren.

Redan i fjol fick Scania en order på 156 CityWide ledbussar till den tyska huvudstaden. De första av dessa har nu satts i trafik. De bussarna tillverkas i Polen.

När produktionen under 2015 är uppe i tio bussar per vecka kommer fabriken i Lahtis att sysselsätta omkring 220 personer. Foto: Ulo Maasing.

När produktionen under 2015 är uppe i tio bussar per vecka kommer fabriken i Lahtis att sysselsätta omkring 220 personer. Foto: Ulo Maasing.

Bygger i moduler
Enligt Rutger Hörndahl, busschef vid Scania-Bilar Sverige, är kostnadsnivån vid produktionen i Lahtis visserligen högre än i den polska fabriken, men skillnaden är ändå inte större än att Lahtis kan hävda sig prismässigt på marknaden.

En förklaring till det är en hög effektivitet i produktionen som i sin tur bygger på ett modulsystem.

Genom att spola bussarna med vatten under högt tryck kontrollerar man att inget vatten läcker in någonstans. Foto: Ulo MAasing.

Genom att spola bussarna med vatten under högt tryck kontrollerar man att inget vatten läcker in någonstans. Den här bussen ska gå till Keolis för trafik i Dalarna. Foto: Ulo Maasing.

I princip finns fem moduler för främre delen av bussen och sex för den bakre.

Varje buss tillbringar fyra veckor på produktionslinan.

Bygget av bussen kräver en avancerad logistik och planering och varje ökning av produktionstakten är en utmaning eftersom många moment i tillverkningen inte går att snabba upp. Färg torkar ju inte snabbare bara för att man går upp från fem till tio bussar per vecka…

Toalett och golv installeras innan bussen får tak – annars skulle det inte gå. Framdelen byggs så färdig som möjligt innan den fogas samman med bakdelen.

På egna ben
Scania OmniExpress lanserades 2007 och finns nu i fyra grundmodeller. Förutom lågentrébussen 320LE som hade premiär i somras och som nu kommer till Sverige finns även OmniExpress 320, OmniExpress 340 och OmniExpress 360. Golvhöjden i de tre senare modellerna är 860, 1100 respektive 1300 mm.

Den nya OmniExpress 320 LE kan närmast ses som en efterträdare till Lahden Scala, en buss som hade en hel del framgångar även på den svenska marknaden.

I en tid då många busstillverkare talar om elbussar och hybridbussar tonar Scania fram som en något konservativ aktör. Men det betyder inte att man stänger dörren för ny teknik.

– Inte alls. Men vår linje är att olika tekniska lösningar måste stå på egna ben miljömässigt, socialt och ekonomiskt innan vi introducerar dem kommersiellt. Det är anledningen till att vi inte lanserade CityWide i hybridversion förrän i höst, likaså att vi har valt att satsa på en parallellhybrid, säger Rutger Hörndahl.

Scania CityWide LE Hybrid börjar levereras till kunder i Europa i januari 2015.

"Vi anser att det behövs en palett av olika tekniska lösningar för framtiden", säger Rutger Hörndahl, Scania. Foto: Ulo Maasing.

”Vi anser att det behövs en palett av olika tekniska lösningar för framtiden”, säger Rutger Hörndahl, Scania. Foto: Ulo Maasing.

– Vår uppfattning är att det inte finns en enda framtidslösning utan att vi måste ha en palett av olika tekniklösningar där hybrider är en del, men där både gas, diesel och RME också har sin givna plats. Vi har från start satsat på certifierade Euro 6-motorer för RME och har arbetat för att få upp verkningsgraden på dessa. Nu ligger vi nära dieselmotorns verkningsgrad.

Rutger Hörndahl pekar på att även Scania arbetar med att utveckla eldrift i busstrafiken. Vid årsskiftet 2015/2016 kommer linje 755 i Södertälje att börja köras med induktivt (kontaktlöst) laddade elbussar som ett led i Scanias utvecklingsarbete. Projektet drivs i samarbete med Bombardier.

– Vi räknar med kommersiell drift av elbussar år 2025, säger Rutger Hörndahl.

Taggat som: , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)