Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussföretagen: Utred BRT för mesta busslinjen

En utredning om framtiden för Sveriges mest trafikerade busslinje bör inte begränsas till spårvägsalternativet. Även en BRT-lösning bör ingå i förstudien, skriver BilSweden och Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

En utredning om framtiden för Sveriges mest trafikerade busslinje bör inte begränsas till spårvägsalternativet. Även en BRT-lösning bör ingå i förstudien, skriver Bil Sweden och Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Den förstudie för 40 miljoner som alliansen i Stockholms läns landsting vill göra för att  ändra stombuss 4 i Stockholm till spårväg bör breddas. Branschorganisationerna Bil Sweden och Sveriges Bussföretag vill att ett jämförelsealternativ med fullt prioriterad busstrafik ingår i förstudien.

Linje 4 i Stockholm är Sveriges mest trafikerade busslinje med omkring 60 000 passagerare varje vardag.

– Ambitionen att förbättra effektiviteten och höja hastigheten på linje 4 är helt rätt, skriver Bertil Moldén, vd för Bil Sweden och Peter Jeppson, vd för Sveriges bussföretag i ett brev till trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

– Skillnaden mellan dagens situation och en fullt prioriterad och effektiviserad trafik uppstår dock inte i och med att räls läggs i gatan. Den stora skillnaden uppstår när fordonen, vilka de än är, prioriteras i trafiksystemet så att stopp endast sker vid hållplats och att intervallet mellan avgångarna kan hållas kort och konstant. Detta har ännu inte hänt med Stockholms stombussar, konstaterar de.

I brevet framhålls det att Stockholms kollektivtrafik behöver bli mer kostnadseffektiv.

– Busslösningar är lätta att skala upp eller ned, de tillåter i allmänhet tätare avgångsintervall. De kan med dagens teknik drivas helt utsläppsfritt och med mindre buller än spårtrafik. Runt om i världen har busslösningar (s k BRT-system) visat sig kunna leverera samma resultat som spårbundna lösningar, men till en väsentligt lägre kostnad och betydligt kortare byggtid.

– Därför är det lämpligt att den planerade förstuelien utreder såväl en spårvägslösning som en BRT-lösning, skriver Bertil Moldén och Peter Jeppson.

Läs även vår ledare i ämnet!

Share Dela

Taggat som: , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)