Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Inte mogna för kommersiell trafik”

Varken bussbolag eller kollektivtrafikmyndighet är mogna för kommersiell kollektivtrafik, heter det i en rapport från Västra Götalandsregionen. Foto: Ulo Maasing.

Varken bussbolag eller kollektivtrafikmyndighet är mogna för kommersiell kollektivtrafik, heter det i en rapport från Västra Götalandsregionen. Foto: Ulo Maasing.

Varken bussbolagen eller kollektivtrafikmyndigheten är mogna för kommersiell trafik i någon större omfattning. Det konstateras i en ambitiös utredning som Västra Götalandsregionen har gjort. I vissa fall är trafikföretag beredda att köra kommersiellt om de får monopol på trafiken, alltså garanteras att inget annat företag går in och tar upp konkurrensen – något som är helt omöjligt enligt lagen.

Av Ulo Maasing

För tre år sedan infördes den nya kollektivtrafiklagen som innebar att marknaden för kollektivtrafik öppnades. Det blev fritt fram för exempelvis bussföretag att på kommersiell grund ta upp konkurrensen med den samhällsstödda, regionala trafiken. Men man fick också full frihet att etablera nya linjer om man såg att det fanns en marknad för det.

Innan lagen infördes riktades från en del håll hård kritik mot den. Kritikerna menade att den kommersiella trafiken skulle underminera den befintliga kollektivtrafiken. Kommersiella aktörer skulle plocka russinen ur kakan och lämna åt samhället att ta hand om trafik som inte gick ihop ekonomiskt.

Nu, tre år efteråt, har mycket lite hänt. Av den lilla, kommersiella trafik som etablerades med stöd av lagen har det mesta lagts ner. Nyligen aviserade även Veolia Transport att man i slutet av januari ska lägga ner det som har varit lagens skyltfönster: busslinjen mellan Nacka sydost om Stockholm och Kista i nordvästra Stockholm.

Myndigheten Trafikanalys konstaterade i sin senaste utvärdering av kollektivtrafiklagen att den har blivit ett misslyckande. Orsakerna är flera: det är omöjligt att konkurrera med skattesubventionerad upphandlad trafik, kommersiella aktörer släpps inte in i informationssystem, reseplanerare och biljettsystem.

Men många regionala kollektivtrafikmyndigheter har också behandlat den kommersiella trafiken och den nya lagen med armbågen.

Ljumt intresse
Västra Götalandsregionen tillhör där undantagen. Regionens kollektivtrafiknämnd har på allvar velat öppna för kommersiell trafik när man nu ska upphandla ett antal expressbusslinjer och trafik i Fyrstadsområdet.

Inför valet att öppna för kommersiell trafik eller besluta om allmän trafikplikt (i praktiken upphandla trafiken) lät man därför göra en ambitiös utredning av förutsättningarna för kommersiell trafik. En av förutsättningarna var att Västtrafik inte skulle konkurrera med den kommersiella trafiken.

Man hade också fördjupade samråd dit man bjöd in sexton trafikföretag. Gensvaret från trafikföretagen var ljummet. Bara åtta kom: Buss i Väst, Ellös Buss, Keolis, Ljungskilebuss, Majvallen, Nettbuss, Nobina och Veolia Transport.

Slutsatsen av de fördjupade samråden blev att fem av de åtta företagen förklarade att man inte längre var intresserad av att köra någon del av den aktuella trafiken kommersiellt i egen regi. Tre andra var intresserade av begränsade delar av trafiken.

Vissa trafikföretag förutsatte att deras kommersiella trafik inte utsätts för konkurrens av annan trafik. De ville alltså ha garantier för att få monopol på trafiken och att inga andra företag skulle få konkurrera med dem, även om dessa också körde på kommersiella villkor. Det är omöjligt för myndigheterna att garantera detta med nuvarande lagstiftning.

Trafikföretagens kommersiella nyfikenhet inte har backats upp av marknadsundersökningar eller analyser. Man utgår från Västtrafiks befintliga linjer och har inte analyserat resenärernas resebehov, konstaterar rapporten. Foto: Ulo Maasing.

Trafikföretagens kommersiella nyfikenhet inte har backats upp av marknadsundersökningar eller analyser. Man utgår från Västtrafiks befintliga linjer och har inte analyserat resenärernas resebehov, konstaterar rapporten. Foto: Ulo Maasing.

Bara två kvar
Ett av de tre företag som sa sig vara intresserad av att köra kommersiellt presenterade inget konkret förslag på vad och hur man ville köra.

Nu fanns bara två företag kvar som bjöds in till ett slutligt samråd. Det ena tackade nej och sa att man inte längre var intresserad. Det andra lämnade in övergripande förslag till trafik på två delstråk: Stenungsund – Göteborg och Torp köpcentrum – Göteborg. Men samtidigt ville man inte utfästa sig för att starta trafiken, även om den regionala kollektivtrafikmyndigheten avstod från att upphandla.

Resultatet blev att myndigheten lägger allmän trafikplikt på och upphandlar all den trafik som utredningen gällde.

– Varken trafikföretagen eller myndigheten är mogna för att ta steget ut till kommersiell kollektivtrafik, konstaterar utredningsrapporten.

Där noterar man att trafikföretagens kommersiella nyfikenhet inte har backats upp av marknadsundersökningar eller analyser. Man utgår från Västtrafiks befintliga linjer och har inte analyserat resenärernas resebehov.

– Vidare, skriver utredningen, tycks trafikföretagen utgå från att den upphandlade trafiken är den enda konkurrenten och bortser från att ett kommersiellt inträde innebär konkurrens från andra kommersiella aktörer. Det fulla kommersiella inträdet innebär en alltför stor kommersiell risk.

Kulturrevolution
Rapporten konstaterar också att myndigheten är orolig för att trafikförsörjningen verkligen säkras. Både myndigheten och Västtrafik tvivlar också på att den kommersiella trafiken verkligen kommer att bidra till ett ökat resande.

Myndigheterna anser också att det är en risk att det sammanhängande systemet av kollektivtrafik försvinner och noterar att långa avtalstider i upphandlad trafik skapar större trygghet både hos beställare och utförare.

– Den svenska modellen med långa avtalsperioder har skapat en långsiktigt trygghet för parterna. I en kommersiell marknad ska parterna reagera och agera snabbare på signaler från marknaden. Det ska ske utan reglering i avtal och innebär avkall på tryggheten. Både trafikföretag och kollektivtrafikmyndighet tycker att det är svårt att göra en sådan omedelbar kulturrevolution, noterar rapporten.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)