Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Statligt stöd föreslås till satsning på elbussar

Trafikverket föreslår att kommuner ska kunna få statlig medfinansiering på 30 procent till elbussar och 50 procent för exempelvis laddinfrastruktur eller infrastruktur för BRT-system. Foto: Ulo MAasing.

Trafikverket föreslår att kommuner ska kunna få statlig medfinansiering på 30 procent till elbussar och 50 procent för exempelvis laddinfrastruktur eller infrastruktur för BRT-system. Foto: Ulo MAasing.

Trafikverket har nu slutredovisat sina förslag till hur staten ska medfinansiera satsningar inom kollektivtrafiken. Finansieringen ska ske inom ramen för de stadsmiljöavtal som den nya regeringen lanserade i höstas. Totalt är två miljarder avsatta under fyra år för medfinansiering. Mycket pekar på att en stor del av de statliga pengarna kommer att gå till satsningar på elbussar och elbusstrafik.

Beloppet är begränsat liksom den tid då statliga medfinansiering kan ske. Det betyder troligen att många kommuner kommer att få kämpa om medfinansiering, medan bara ett begränsat antal får en sådan. Syftet med den statliga medfinansieringen är att andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka vilket ger förutsättningar för minskad biltrafik och därmed förbättrad stadsmiljö och mindre trängsel.

Det var i början av det här året som Trafikverket fick regeringens uppdrag att ta fram förslag på ramverk för stadsmiljöavtal. Fokus skulle ligga på hållbara transporter i städer. Den statliga medfinansieringen ska bidra till en kostnadseffektiv utveckling av nya innovativa och klimateffektiva lösningar inom kollektivtrafiken.

Nu har alltså Trafikverket kommit med sina slutliga förslag.

Tidigare har endast investeringar i spårfordon kunnat få statlig medfinansiering. Det vill Trafikverket ändra på så att även elektriska bussar kan erhålla statligt stöd med upp till 30 procent av investeringskostnaden. Lösningar som minskar utsläpp av växthusgaser, har låga eller inga utsläpp av luftföroreningar och är tysta prioriteras. Det kan t.ex. handla om elektrifiering av busstrafik, skriver Trafikverket.

Rapport

Trafikverkeet har nu kommit med sin slutrapport om statlig medfinansiering enligt stadsmiljöavtalen.

När det gäller laddstationer och annan infrastruktur för elbussar, liksom infrastruktur för BRT-system, kan den statliga medfinansieringen uppgå till 50 procent. Det betyder att det är mer förmånligt för kommunerna att söka medfinansiering till infrastruktur än till bussar, skriver Trafikverket.

”Om till exempel stöd söks för investering i en elbuss och den skulle kosta 4 miljoner jämfört med 2 miljoner kr för motsvarande dieselbuss, får bidrag ges till 30 procent av 2 miljoner kr, dvs 600 000 kr. Om den sökande istället väljer att söka för statlig medfinansiering av infrastruktur och tar kostnaderna för fordonen själv skulle den sökande kunna få ett bidrag på 2 miljoner kr för en investering som kostar 4 miljoner.

– Från Sveriges Bussföretag stödjer vi helhjärtat Trafikverkets förslag. Det skulle innebära att offentliga beställare som vill satsa på klimat- och energieffektiva bussar, såsom elbussar, får ekonomisk stöd. Det stärker i sin tur utvecklingen av busstrafiken i Sverige och bussbranschen kan fortsätta att leda övergången till ett fossilfritt och energieffektivt transportsystem, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag.

Taggat som: , , , , ,

1 kommentar »

  1. Det är ju bra att Trafikverket kan ge ett visst stöd till elbussar (och till el-diesel-hybridbussar?) så att de blir fler av dem i svenska städer. Trafikverket själva, när de bygger ny infrastruktur eller reparerar befintlig infrastruktur, KRÄVER att råoljebaserade drivmedel ska användas…

    Trafikverket BOJKOTTAR alternativa drivmedel, som dels ger mindre utsläpp av fossil CO2 och dels ger mindre utsläpp av sot, NO2 och cancerogena kolväten som t.ex. polyaromater(PAH). Trafikverket ihop med Sweco gjorde ett utskick till hela entreprenadbranschen i december 2014 om att endast råoljebaserade dieseldrivmedel enligt paragraf 8 i Drivmedelslagen får användas…

    Trafikverket påstår visserligen att om man levererar drivmedel som dels är renare och dels inte är råoljebaserade, så kan man ”söka dispens”. Frågan är bara: Vad ska man söka dispens för??? Vem ska ha ansökan på Trafikverket? Gäller dispensen generellt i X antal år, eller bara för enstaka infrastrukturprojekt? Eller?

Lämna ett svar till Andreas Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)