Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Ställ inte två förnybara drivmedel mot varandra”

Tina Helin, vd för E.ON.

Tina Helin, vd för E.ON.

”Den stora klimatvinsten uppstår när en dieselbuss som körs på fossil diesel byts ut till ett hållbart alternativ – inte när vi byter ett hållbart alternativ mot ett annat”. Det skriver Tina Helin, vd för E.ON Gas. Hon reagerar på att biogas ifrågasätts som drivmedel för fordon. Hon hävdar också att ett det är fel att det skulle mer effektivt att använda biogasen till att göra el som sedan driver en elbuss än att köra gasbussar direkt på biogas.

Att i omställningen av den svenska bussflottan ställa biogas mot el är att ställa fel fråga. Den stora besparingen av växthusgasutsläpp uppnås när vi byter ut dieselbussarna på en busslinje mot ett hållbart alternativ som biogas eller el.

I samband med att de första busslinjerna med el- och laddhybridbussar nu börjar introduceras i Stockholm och Göteborg, florerar olika påståenden om hur effektiva dessa bussar är i relation till gasbussar. Ett återkommande påstående är att det vore mer effektivt att använda biogasen till att göra el som sedan driver en elbuss än att köra gasbussar direkt på biogas.

Den direkta verkningsgraden i en elbuss är visserligen betydligt högre än för en gasbuss. Men för att få en rättvis jämförelse måste vi titta på hela livscykeln för bränslet. För elbussen uppstår den huvudsakliga delen av energiförlusterna i produktion och distribution av elen snarare än i omvandlingen av energi i elmotorn.

E.ON har gjort beräkningar av den totala effektiviteten för tre olika tillämpningar där biogas används i en förbränningsmotor för att driva en gasbuss (regionbuss, stadsbuss och hybridbuss) samt för tre olika produktionstekniker för att producera el från biogas (kraftvärme, gaskombi samt gasmotor) som sedan driver en elbuss.

Den totala effektiviteten för användning av biogas direkt i gasbussarna hamnar i intervallet 17-30 % medan motsvarande intervall för elbussarna är 18-33 %. Det går således inte att påstå att den ena användningen av biogas är generellt mer effektiv än den andra.

Däremot kan vi konstatera att bytet från en dieselbuss till en biogasbuss innebär att koldioxidutsläppen minskar fyra gånger mer än ett byte från en biogasbuss till en elbuss.

Dessutom är det inte ekonomiskt lönsamt att göra el av drivmedel – varken av biogas eller av några andra förnybara drivmedel som används i transportsektorn idag. Marknadens värdering av biogas (och andra förnybara drivmedel) är betydligt högre för användning i transportsektorn än för elproduktion, där det finns andra mer konkurrenskraftiga förnybara alternativ.

Fokus måste istället ligga på att fasa ut de återstående 40 procenten av energianvändningen i bussar i Sverige som utgörs av fossil diesel – inte att ställa de goda alternativen mot varandra. Både biogas och el behövs och har en viktig roll att spela som alternativ till fossila drivmedel i kollektivtrafiken.

Tina Helin, VD E.ON Gas

Taggat som: , , , , ,

4 kommentarer »

  1. Verklig verkningsgrad för en gasbuss i stadstrafik är bara 15-20% pga mycket tomgång- låg- och dellastkörning. Sannolikt har inte studien beaktat detta? Elbussar har överlägsen direkt verkningsgrad men även inräknat hela energiproduktionscykeln. Verklighetens svenska elmix består fö av vatten – kärn och vindkraft, inte särskilt mycket gaskraft.
    Kostnadsjagande operatörer tycks inte heller klara underhållet. Gasbussar kan gå orent i veckor, bluddrande pga misständning. Det ger jämfört med de normala utsläppen av oförbränd metan extra höga växthusdrivande metanutsläpp förbi katalysatorn. Utsläppen av hälsovådliga nano- och mikropartiklar från gasmotorerna samt grövre partiklar från bromssystemet talas det tyst om (gasmotorer ger svag motorbromseffekt och elbussar bromsar mer med elmotorsystemet). Tystnad! råder även om det hälsovådliga, lågfrekventa, genomträngande buller de skapar i stadsmiljön. Gasbussars miljövänlighet är en myt. Betr CO2-utsläppen går numera en stor andel av dieselbussar i stadstrafik på förnybart bränsle med låga CO2-utsläpp.
    Brand- och explosionsrisken talas det också tyst om men den är påtaglig vilket många gasbussbränder vittnar om.

    • Studien har tittat på huruvida påståendet att det skulle vara flera gånger mer effektivt att använda biogas till elproduktion snarare än till drift av bussar är korrekt, vilket påståtts i olika sammanhang. Påståendet har visat sig vara fel, överdrivet och/eller grovt vinklat vid närmare påsyn. Mycket riktigt har elbussar sina största fördelar vid en jämförelse i innerstadscykler, där bränslebaserad framdrift har lägre verkningsgrad (ca 20% i en modern gasbuss), medan bränslebaserad drift kan vara bättre lämpad för längre rutter, högre hastigheter (då även bullerfrågan är underordnad). Men generellt går det inte att säga att det är bättre att använda biogas för att producera el än att driva en buss. Ekonomiskt konkurrerar dock biogas bättre gentemot andra biodrivmedel än som råvara för förnybar el och utmaningen med klimatpåverkan är väsentligt större för Sverige när det gäller transporter än för elproduktion. Gasbussars miljövänlighet är inte en myt, jämfört med diesel reduceras CO2-utsläpp, NOx-emissioner, partikelutsläpp och buller. Det förtar på inget vis elbussens förträfflighet. Precis som artikeln säger, ställ inte två goda alternativ mot varandra. Det finns exempel där de istället kan komplettera varandra, tex Malmöexpressen (biogas-hybrid) eller elbussar med biogas för uppvärmning för att undvika förkortad körsträcka vintertid.

  2. Ovan påstås det att ett byte av BUSS från en buss med dieselmotor till en buss med gasmotor skulle ge 4 gånger lägre utsläpp av fossil koldioxid… Ursäkta, men det är byte av DRIVMEDEL som ger minskningar av växthusgaser! Biodrivmedlet HVO till dieselbussar ger minskningar av utsläpp av växthusgaser på upp till 80-90 %. Biogas i gasbussar ger ca 70 % minskning… Gasbuss ger 40 gånger högre utsläpp av ultrafina partiklar, jämfört med dieselbuss, enligt professor Christer Johansson på ITM på Sthlms Univ… Och utsläppen av NO2 blir ungefär samma. Rimligen blir utsläppen lägst och transportsystemet minst sårbart, då el-diesel-hybridbuss körs på el och på HVO. det kan ju bli elavbrott, och då får rena elbussar problem… Biogasprod. är f.ö. ojämn, så i verkligheten körs alla ”biogasbussar” även på fossil naturgas… Blandningen av biogas och fossil naturgas brukar kallas för ”fordonsgas”.

  3. Biogasen ska vi inte ha i våra vägfordon som alltid har nära till el. Biogasen bör vi snarast flytta till fartyg och flyg. Därför är det väldigt uppenbart att vi inte bara ska övergå till enbart el inom bussflottan utan bör också lagstadga om att det är det enda alternativet vid inköp av buss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)