Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”BRT kan korta restider dramatiskt men nämns inte i Sverigeförhandlingen”

Per Kågeson: Trots att Sverigeförhandlingen ska prioritera kostnadseffektiva åtgärder tiger man ihjäl BRT. Foto: Ulo Maasing.

Per Kågeson: Trots att Sverigeförhandlingen ska prioritera kostnadseffektiva åtgärder tiger man ihjäl BRT. Foto: Ulo Maasing.

Busstrafiken nämns inte i Sverigeförhandlingen trots att den ska ”prioritera kostnadseffektiva åtgärder”. Trots SL:s problem koncentreras utbyggnaden av kollektivtrafiken i Storstockholm också på dyra spår. Det skriver Per Kågeson, fil dr i miljösystemanalys, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

– Kollektivtrafikbranschen satte 2007 upp målet att fördubbla resandet med läns- och lokaltrafik till 2020. När halva tiden återstår har resorna ökat med 19 procent varav en tredjedel förklaras av befolkningstillväxten. I Stockholms län ökar kollektivtrafikresandet bara i samma takt som befolkningen, skriver Per Kågeson.

Han konstaterar att det är uppenbart att fördubblingsmålet inte kommer att nås. Dessutom har kostnaderna ökat snabbare än resandet.

– Trots SL:s problem koncentreras utbyggnaden av kollektivtrafiken på dyra spår. Den pågående Sverigeförhandlingen prioriterar också spårtrafik. Beträffande Stockholm tar regeringens direktiv bara upp tunnelbanan och behovet av en östlig motorvägsförbindelse.Busstrafiken nämns inte alls, trots att Sverigeförhandlingen ska prioritera kostnadseffektiva åtgärder, skriver Per Kågeson.

Han pekar på att BRT, Bus Rapid Transit erbjuder goda möjligheter att till låg kostnad dramatiskt förbättra den tvärgående kollektivtrafiken i Storstockholm.

– Man kan använda befintliga vägar och skapa hög framkomlighet och genomsnittshastighet genom att komplettera med busskörfält och korta tunnlar.Konceptet har mer gemensamt med tunnelbanor än med konventionell busstrafik och finns i många städer utomlands, skriver Per Kågeson.

Share Dela

Taggat som: , , ,

2 kommentarer »

 1. Dyra spår? Billig BRT?
  Tror att någon vässat vissa fakta för att få fördel till ett visst trafikslag.
  Skall BRT bli effektiv krävs nästan lika höga byggkostnader som för spårväg.
  Bussar är tunga och sliter på gatorna varför man måste bygga väldigt dyr underbyggnad för att det skall fungera och då är skillnaden mellan spårburet och buss väldigt liten.
  BRT-system i Frankrike byts ut mot spårburet på grund av för höga slitagekostnader. Slitaget gör att bussarnas framförande blir väldigt gungigt.
  Med spårburet får man ett billigare trafikmedel om man ser över tid.
  Bussen är billig i inköp men håller bara en bråkdel av spårvagnen varför kostnadsskillnaden inte blir så stor i slutänden.

 2. Spårvagnar står i vägen för varandra när det blir stopp av någon anledning och det är inte ovanligt, särskilt vintertid. Bussar kan lätt köra åt sidan och lämna plats för passerande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)