Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kommuner vill ha halvannan miljard i stadsmiljöpengar

Kommuner och landsting slåss om årets pott på 500 miljoner ur stadsmiljöavtalen. Totalt söker man tre gånger så mycket. Lund vill ha nästan allt för sig själv för att bygga spårväg. Bild: Riksbanken.

Kommuner och landsting slåss om årets pott på 500 miljoner ur stadsmiljöavtalen. Totalt söker man tre gånger så mycket. Lund vill ha nästan allt för sig själv för att bygga spårväg. Bild: Riksbanken.

34 kommuner vill ha totalt drygt 1,5 miljarder kronor i statlig stöd för satsningar på infrastruktur för trafiken enligt de stadsmiljöavtal som regeringen har öppnat för. För avtalen finns det 500 miljoner om året avsatta  för vart och ett av åren 2015– 2018. Allra mest till en enskild åtgärd vill Lund ha: 388 miljoner i stöd för den planerade, kontroversiella spårvägslinjen. Andra städer söker pengar för infrastruktur för elbussar och snabba busslösningar.

Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik.

Stödet kan sökas av kommuner och landsting och kan lämnas till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik. Stöd kan lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för genomförda åtgärder.

Som motprestation ska kommunen eller landstinget åta sig att genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Ansökningstiden för i år gick ut förra veckan och Trafikverket har nu ställt samman ansökningarna som kommer från 34 kommuner och landsting. Med tanke på att ansökningarna omfattar mer än 1,5 miljarder, samtidigt som årets pott uppgår till 500 miljoner lär verket få en tuff uppgift att väga infrastruktursatsningarna mot den nytta de kommer att göra.

Lund vill ha lejonparten av årets pengar för hela landet, 388 miljoner, till att bygga den häftigt omdebatterade spårvägslinjen i staden.

Stockholms läns landsting vill ha hela 577 miljoner som bidrag till en rad satsningar: automatisering av tunnelbanans röda linje, bussterminal i Botkyrka, nya fordon till Roslagsbanan, bussprioritering av stombussar utanför innerstan och två biogasanläggningar.

Även Norrköping vill ha pengar till spårväg: 800 meter är kostnadsberäknad till 77,3 miljoner och staden söker hälften av beloppet, 38,15 miljoner för detta.

Två städer, Helsingborg och Karlstad, söker stadsmiljöpengar till rejäla bussatsningar som dock är betydligt billigare än Lunds spårvägsambitioner. Helsingborg söker 98 miljoner för en satsning på Helsingborgsexpressen, en BRT-lösning à la MalmöExpressen. Karlstad söker 70 miljoner för sin BRT-satsning på Karlstadstråket.

Två städer söker stadsmiljöpengar till infrastuktur för elbussar. Luleå söker således 14 miljoner till laddstationer, hållplatser och verkstadsutrymme för elbussar. Östersund söker 3,275 miljoner till laddplatser för elbussar med mera.

Här är listan över de kommuner som har sökt pengar enligt stadsmiljöavtalen med sökt belopp och vilka åtgärder man söker pengar för:

Borås 16,250 miljoner
– Utbyggnad av resecentrum och bilfritt stationsområde
– Kollektivtrafikkörfält Göteborgsvägen Viared
– Regemenstgatan

Båstad 11,350 miljoner
Utvecklad kollektivtrafiklösning sommartid genom fyra åtgärder
– Sommarsträckning
– Förbättrade terminaler
– Mobil tursitbyra på bussarna
– Gratis shuttle enlig modellen hop on/hop off – Åtgärder Båstad torg

Ekerö 0,687 miljoner
Restaurering av bytespunkt för ny färjtrafik

Falun 14,5 miljoner
Åtgärder i anslutning till nya resecentrum
– Förlängning av gångtunnel vid resecentrum
– Angöringstorg vid tunnelns södra ände

Gävle 35,2 miljoner
Förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik genom fem åtgärder
– Förbättrad kollektivtrafik i Gävle centrum
– Utbyggnad av Gavlehov med hållbart resande
– Utveckling av Norrlandet med ökat kollektivtrafikresande
– Utbyggnad av pendlarparkeringar
– Långsamtankning gas vid bussdepå

Helsingborg 98 miljoner
Helsingborgsexpressen

Hylte 2,6 miljoner
Resecentrum/bytespunkt

Karlstad 70 miljoner
Demosträcka för BRT

Katrineholm 0,6 miljoner
– Cykelgarage
– Åtgärder för bussprioritering

Leksand 7,25 miljoner
Tillgängligetgöra och prioritera kollektivtrafiken i Leksands centrum

Linköping 36 miljoner
Kollektivtrafikstråk, kollektivtrafikkörfält, hållplatser, ombyggnad korsning med prioritering för busstrafik, bro med ökad framkomlighet för kollektivtrafik (7 åtgärder)

Luleå 14 miljoner
– Laddstationer för elbussar,
– Nya hållplatser på elbusslinje,
– Nytt verkstadsutrymme för elbussar

Lund 388 miljoner
Spårvagnslinje

Malmö 29,25 miljoner
– Utbyggnad/komplettering av Malmöexpressen genom nytt busstorg (Nobeltorget),
– Nya hållplatser,
– Anpassade gupp och jämn beläggning

Mölndal 2,25 miljoner
Ny/anpassad anslutning till Lindome station/plattform

Norrköping 38,15 miljoner
Spårväg, ca 800 m

Nyköping 11 miljoner
Busshållplatser och gång- och cykeltunnel

Oxelösund 0,375 miljoner
Hållplatsanpassning

Partille 0,425 miljoner
Ny hållplats i centrum

Skellefteå 3,6 miljoner
– Nytt resecentrum
– Ombyggnad av Kanalgatan och centrumhållplats, Skellefteå centrum
– Ny hållplats och planskild gång och cykelpassage vid campus och E4
– Utveckla och stärka stråket till hamnen

Stockholms läns landsting 577,01 miljoner
– Automatisering T-bana, Norsbrgs depån
– Bussterminal Botkyrka, ”inredning” av bussterminal
– 22 nya fordon till Roslagsbanan
– Bussprio för blåbussar (Norrtälje, Nacka/Värmdö, Tyresö)
– Biogasanläggning i Fredriksdals bussdepå, miljöbränsle
– Biogasanläggning i Charlottensdals bussdepå, miljöbränsle

Stockholms stad 22,8 miljoner
– Signalåtgärder, bussprio linje 2 och 3
– Ökad prioritet i gaturummet för linje 1 och 4.
– Kollektivkörfält, vävningssträckor
– Skyltning, signalprio
– Direktramper bussar
– Bytespunkt Sköndal: Gång och cykel, cykeltunne mm

Sundbyberg 35,25 miljoner
– Demo för kollektivtrafikdriven stadsbyggnad vid Enköpingsvägen
– Anläggande av bussgata Ör – sjövägen, korsninganpassning

Sävsjö 5,25 miljoner
– Ombyggnation av gångbro
– WC, värmerum och cykelgarage

Trollhättan 1,25 miljoner
Ombyggnad av fem busshållplatser

Upplands-Bro 13,7 miljoner
– Ny hållplats
– Kollektivtrafikanpassning av passage under E18

Uppsala 15,168 miljoner
– Handlingsplan för förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala stad
– Bytespunkt Gränby centrum

Vellinge 5,2 miljoner
Ombyggand av Nyckelhålsparken
Förstärkt kollektivtrafik (superbusskoncept)

Vänersborg 2,1 miljoner
– Förstärka väg för att säkerställa busstrafik
– Utbyggand av pendelparkering vid Jvgstation,
– Tillgänglighetsanpassade busshållplatser(4 åtgärder)

Värnamo 6,3 miljoner
– Nya bussgator och hållplatser för kollektivtrafik med hybridbussar
– Signalreglerade korsningar (totalt 3 åtgärder)

Västervik 2,9 miljoner
– Uppgradering av kollektivstråk
– Omstigningspunkt med pendlarparkering

Västerås 1,9 miljoner
Åtgärder för att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel genom
– Vallby skolgata, bl.a. nya hållplatser och övergångsställe
– Bangatan, upprustning av två hållplatser inklusive gång- och cykelanslutning

Örebro 60,5 miljoner
Åtgärder för att främja en hållbar stadsmiljö:
– Breddning av Skebäcksbron för förbättrad framkomlihghet för kollektiv-, gång- och cykeltrafik
– Standardhöjning Hagatunneln
– Ökad tilgänglighet till Södra station
– Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler

Östersund 3,275 miljoner
– Byggnation av 150 kWh:s laddplatser vid utökade busslinjen Odensala till Brittsbos slutstationer, tot 2 st.
– Tillgänglighetsanpassade hållplatser vid den utökade linjen.
– Byggnation av bike & ride i anslutning till hållplaserna längs linjen.

Share Dela

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)