Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

ID-kontroll på bussar först efter helgerna

Danska Gråhundbus är ett av de bussföretag som kör linjetrafik över Öresundsbron och som berörs av den nya lagen om ID-kontroll.

Danska Gråhundbus är ett av de bussföretag som kör linjetrafik över Öresundsbron och som berörs av den nya lagen om ID-kontroll.

Regeringen håller fast vid att det ska bli krav på ID-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige. På onsdagen lämnade regeringen över sin proposition till riksdagen. Förslaget ska snabbehandlas av riksdagen. Lagen kommer att träda i kraft den 21 december. Rent praktiskt kommer den nya lagen inte att börja tillämpas förrän efter årsskiftet.

Själva riksdagsbeslutet innebär inte att kontrollerna införs, däremot att regeringen har rätt att besluta om sådana kontroller. Kontrollperioden kan vara högst sex månader åt gången. Om regeringen vill fortsätta kontrollerna efter en sexmånadsperiod måste ett uppehåll göras i minst två veckor. Lagen sk gälla i tre år.

Efter att regeringen har fattat beslut om kontrollerna har operatörerna två veckor på sig att införa dessa. Sanktionsavgifter införs för operatörer som inte följer kravet på ID-kontroller.

Morgan Johansson(S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Justitieminister Morgan Johansson(S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

– Vi siktar på ett praktiskt genomförande den 4 januari, säger justitieminister Morgan Johansson.

Själva lagen specificerar inte hur kontrollerna ska genomföras, men gör klart att transportörerna är ansvariga.

Lagrådet riktade tidigare i veckan hård kritik mot regeringens sätt att driva igenom den nya lagstiftningen.

Lagrådet är en myndighet som består av domare vid Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Lagrådet granskar bland annat hur lagförslag förhåller sig till grundlagarna, rättsordningen i övrigt och rättssäkerhetens krav. Man bedömer också om en föreslagen lag verkligen uppnår de syften den ska nå, liksom vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

Dagen efter Lagrådets kritik backade regeringen  från tanken att kunna stänga Öresundsbron, men Lagrådets kritik är mycket mer omfattande än enbart om Öresundsbrons öppenhet.

I sin sågning av lagförslaget skriver Lagrådet bland annat:

”Det är tydligt att den nu föreslagna tillfälliga lagstiftningen inte kommer att visa sig ändamålsenlig för att möta ens dagens utmaningar, om man samtidigt vill värna asylrätten.”

Lagrådet reagerar också kraftigt på remisshanteringen av lagförslaget.

”Lagförslaget har tagits fram i största hast. Endast ett fåtal myndigheter och organisationer har erhållit möjlighet att avge ett muntligt remissyttrande och då fått en extremt kort tid på sig. Bl.a. Svensk Kollektivtrafik saknas som remissinstans. Av det remissyttrande som Sveriges Bussföretag lämnat framgår att förbundet fick ett förslag till lagstiftning och förordning om särskilda identitetskontroller den 30 november med önskemål om svar senast den 2 december 2015. Det är en extremt kort remisstid.”

Lagrådet fortsätter sedan sin sågning av hanteringen:

”Sveriges Bussföretag lyckades på den korta tiden formulera ett skriftligt yttrande. För bl.a. Polismyndighetens identitetskontroller, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, SKL, Skånetrafiken, Branschföreningen tågoperatörerna och Trafikverket räckte tiden inte till för ett skriftligt yttrande utan namngivna befattningshavare fick redovisa remissinstansens uppfattning i telefonsamtal med anonyma befattningshavare i Näringsdepartementet.”

En så kort remisstid gör det omöjligt att uttömmande analysera förslagen och de konsekvenser de får, skriver Lagrådet instämmande om Sveriges Bussföretags remissvar. Sammantaget anser man att ”lagförslaget bygger på ett otillfr4edsställande underlag vilket är synnerligen allvarligt”.

”En så ingripande lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av grundläggande rättsstatsprinciper. Lagrådet avstyrker därför lagförslaget”, sammanfattar Lagrådet.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)