Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Transportstyrelsen öppnar för dispens från kör- och vilotidsregler

Transportstyrelsen öppnar för möjlgheter till dispens från EU:s kör- och vilotidsregler. Foto: Ulo Maasing.

Transportstyrelsen öppnar för möjlgheter till dispens från EU:s kör- och vilotidsregler. Foto: Ulo Maasing.

Transportstyrelsen öppnar nu för att Sveriges Bussföretag eller annan aktör ansöker om dispens om regeringens förslag för id-kontroll ombord på bussar införs.  Regeringen vill införa en obligatorisk sådan kontroll för all färje- tåg- och busstrafik från utlandet till Sverige med anledning av den rådande flyktingsituationen. Enligt gällande regler har Sverige som medlemsstat i EU rätt att under extra ordinära omständigheter medge undantag från den aktuella EU-förordningen, närmare bestämt artiklarna 6-9 i förordning (EG) nr 561/2006.

Dispensen innebär de här lättnaderna för bussföretagen:
• Daglig körtid får utsträckas till 10 timmar
• Maximal körtid per vecka får utsträckas till 60 timmar
• Körtid för två på varandra följande veckor får utsträckas till 120 timmar
• Rast får delas upp i 15 minuters perioder
• Dygnsvilan får förkortas till 9 timmar
• Veckovilan får reduceras till 24 timmar utan krav på kompensation.

En medlemsstat har möjlighet att utfärda en dispens som är giltig 30 dagar från dagen för beslut. Kvarstår behov av lättnader efter de 30 dagarna måste en ansökan göras till Kommissionen som då är beslutande. Transportstyrelsen prövar frågan om dispens efter inkommen ansökan.

– Frågan kommer behandlas på styrelsemötet i Sveriges Bussföretag i nästa vecka. Det är positivt att Transportstyrelsen öppnar för frågan, samtidigt som vi noga måste avväga om och när en sådan dispensansökan bör träda i kraft för att skapa största nytta för våra medlemsföretag. Regeringens förslag kommer om det införs ändra förutsättningarna för lång tid framöver och 30 dagar går fort, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

– I första hand vill vi att regeringen tar tillbaka eller ändrar sitt förslag om id-kontroller ombord på bussar. Här har vi stöd från våra kollegor på tågsidan och flera andra aktörer. Under veckan har frågan också väckt stor uppmärksamhet i rikspress och på sociala media. Men om lagförslaget röstas igenom i Sveriges Riksdag är frågan om dispenser från kör- och vilotiderna högst aktuell. Det är inte rimligt att bussföretag som åläggs en i grunden polisiär uppgift ska riskera dryga sanktionsavgifter och i förlängningen indragna tillstånd, det vill säga näringsförbud, säger Anna Grönlund.

Taggat som: , , ,

1 kommentar »

 1. Dispens bör givetvis gälla generellt oavsett köruppdrag.
  Har vi inte regler för kör- och vilotider som gäller trafiksäkerhet? Eftersom man nu luckrar upp
  regelverket – vilket vi diskuterat länge – är de nu ”oplanerade uppdragen” välkomna som test för
  att regelverken i sin nuvarande form är otidsenliga och icke grundade på trafiksäkerhet. Snarare
  har regelverken gett upphov till icke önsvärda beteenden i trafiken. Risker inte minst när det
  gäller hastigheter är vanliga bl.a. för att inte överträda reglerna för kör-och vilotider. Vi ser fram
  emot trivsammare miljö för beställnings- och turistbussuppdragen främst.

  På uppdrag
  Sveriges Bussresearrangörer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)