Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Färdskrivarschabbel i högsta förvaltningsdomstolen

Högsta Förvaltningsdomstolen på Riddarholmen i Stockholm. Foto: Holger Elgaard/Wikimedia Commons.

Högsta Förvaltningsdomstolen på Riddarholmen i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons.

Hur mycket ska det kosta för ett företag att inte sköta sina färdskrivare? Frågan kommer att avgöras i högsta juridiska instans, sedan Transportstyrelsen har överklagat en dom i förvaltningsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har beviljat Transportstyrelsen prövningstillstånd, alltså gått med på att ta upp frågan därför att den har stor principiell betydelse.

Det som Högsta Förvaltningsdomstolen kommer att slå fast i sin dom kommer att bli vägledande för hur myndigheterna och domstolarna i framtiden ska bedöma ärenden av det här slaget. Målet handlar om Transportstyrelsen kräver ut en proportionerlig sanktionsavgift eller inte av ett företag som inte har följt regelverket när det gäller färdskrivare.

Fallet gäller ett åkeriföretag i Kungsbacka, Pall Cargo. Vid kontroll kunde polisen konstatera att ett av företagets fordon hade körts i 21 dagar med en färdskrivare som inte var besiktigad.

Transportstyrelsen krävde då en sanktionsavgift på 4 000 kronor om dagen, totalt 84 000 kronor. Företaget överklagade Transportstyrelsens beslut hos förvaltningsrätten, men utan att få gehör hos domstolen.

Förvaltningsrätten dömde följaktligen företaget att betala sanktionsavgiften på  84 000 kr för den obesiktigade färdskrivaren. Domstolen menade att sanktionsavgiften skulle bestämmas genom att utgå med 4 000 kr/ dag som fordonet brukades utan besiktigad färdskrivare.

Transportföretaget drev ärendet vidare till Kammarrätten. Bolaget hävdade att det handlade om en förseelse som pågick över tid. Man pekade på att om reglerna skulle tolkas så som Transportstyrelsen gjorde skulle påföljden för ett administrativt förbiseende, alltså en ren miss, kunna bli upp till maximalt 200 000 kronor. Men sanktionsavgiften för att undanhålla färdskrivardata vid en kontroll är 20 000 kronor. Alltså är 84 000 helt oproportionerligt, menade bolaget.

Kammarrätten följde bolagets resonemang och ansåg att bolaget skulle betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor och att 84 000  var oskäligt.

Rätten var dock inte enig – ordföranden ville avslå bolagets överklagande men de två övriga ledamöterna gick på linjen att godta överklagandet och att bolaget således skulle betala endast 20 000 kronor i sanktionsavgift.

Men Transportstyrelsen nöjde sig inte med det utan har nu vänt sig till Högsta Förvaltningsdomstolen som alltså kommer att ta upp det principiellt viktiga målet. Högsta Förvaltningsdomstolens kommande dom kan inte överklagas.

Share Dela

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)