Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Domstolsbeslut: Myndigheter har rätt att konkurrera ut kommersiell trafik

Regionala kollektivtrafikmyndigheter har rätt att lägga trafikplikt på sträckor där det redan finns kommersiell trafik. I Mälardalen råkar SJ ut för detta, men domen kan också tillämpas på kommersiell busstrafik. Bilden: Regionaltåg i Västerås som kan få skattefinansierad konkurrens. Foto: Stefan Nilsson/SJ.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter har rätt att lägga trafikplikt på sträckor där det redan finns kommersiell trafik. I Mälardalen råkar SJ ut för detta, men domen kan också tillämpas på kommersiell busstrafik. Bilden: Regionaltåg i Västerås som kan få skattefinansierad konkurrens. Foto: Stefan Nilsson/SJ.

Det är tillåtet för regionala kollektivtrafikmyndigheter att med skattefinansierad trafik konkurrera ut kommersiell linjetrafik. Det är den praktiska innebörden i två principiellt viktiga domar som kammarrätten i Stockholm avkunnade på torsdagen. Den ena av domarna gäller tågtrafik och den andra sjötrafik, men kammarrättens resonemang är principiellt och kan också gälla kommersiell busstrafik, alltså busstrafik som körs på affärsmässig grund utan skattestöd. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten anser att man kan köra en bättre trafik med skattemedel i ryggen är det fritt fram att lägga trafikplikt på de aktuella linjerna.

Domarna innebär också att exempelvis ett bussföretag som kör expressbussar kan bli utslaget av det allmänna om den regionala kollektivtrafikmyndigheten anser att man själv kan erbjuda en bättre trafik för arbetspendlare.

Den ena av kammarrättens domar gäller regional tågtrafik i stora delar av Mälardalen med omnejd. Där kör SJ idag kommersiell tågtrafik. Men Stockholms läns landsting har beslutat om allmän trafikplikt för den regionala tågtrafiken i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Östergötlands och Örebro län.

SJ hade överklagat landstingets beslut först till förvaltningsdomstolen och sedan till kammarrätten, men domstolen har valt att gå på den regionala kollektivtrafikmyndighetens linje.

Samma sak gäller den andra domen där Strömma Turism & Sjöfart hade överklagat ett beslut av Stockholms läns landsting för sjötrafiken i Stockholms skärgård från Arholma till Landsort. Strömma bedriver där kommersiell trafik men tvingas att konkurrera med skattesubventionerad, upphandlad båttrafik.

Domstolen anser att beslut om allmän trafikplikt får fattas även för sträckor där det redan bedrivs kommersiell trafik. Förutsättningen är att ”den befintliga och planerade kommersiella trafiken inte lever upp till de krav på t ex omfattning som kollektivtrafikmyndigheten ställer upp”.

Kammarrätten anser inte heller att regional trafik är begränsad till trafik inom ett län. Istället skriver man ”Enligt kammarrättens mening måste bedömningen av om befintlig eller planerad kommersiell trafik uppfyller de krav som ställs upp göras utifrån hela det geografiska område som beslutet omfattar”.

I fallet med den regionala tågtrafiken är det alltså godkänt med ett område som omfattar sex län.

I praktiken ger kammarrätten med sin tolkning av kollektivtrafiklagen de regionala kollektivtrafikmyndigheterna mycket stora möjligheter att med skattepengar i ryggen konkurrera med befintlig eller planerad kommersiell trafik. Med buss, på spår eller till sjöss.

Share Dela

Taggat som: , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)