Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Otillräckligt om män reser som kvinnor”

Både kvinnor och män måste resa mer med kollektivtrafiken, anser Gröna Bilister. Foto: Ulo Maasing.

Både kvinnor och män måste resa mer med kollektivtrafiken, anser Gröna Bilister. Foto: Ulo Maasing.

Det räcker inte bara med att män börjar resa som kvinnor. Både kvinnor och män måste minska sitt bilberoende och övergå till kollektiva färdmedel samt gång och cykel i staden. Det anser Gröna Bilister som är en ideell förening och grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och WWF, Världsnaturfonden. Med anledning av att den 8 mars är den internationella kvinnodagen har Gröna Bilister sett närmare på hur jämställdheten ser ut i transportsystemet.

Man konstaterar att män kör er bil än kvinnor, 34,7 kilometer under en genomsnittlig dag jämfört med 16,7 kilometer för kvinnor. Det mest använda färdsättet för både kvinnor och män är bil, skillnaden är dock att män använder bilen i högre utsträckning än kvinnor som istället går, cyklar och åker kollektivt mer än män.

Kvinnor och män gör ungefär lika många resor, men män reser en betydligt längre sträcka varje dag. Män gör inte bara fler inrikes långväga resor än kvinnor, utan en större andel görs dessutom med bil, medan kvinnor i större utsträckning använder tåg och buss.

I exempelvis Malmö skulle koldioxidutsläppen minska med 31 procent om männen började resa som kvinnorna, konstaterar Gröna Bilister. Det skulle samtidigt spara motsvarande 300 miljoner kronor för minskade miljöeffekter, olyckor och bullereffekter.

Men utmaningarna inom transportsektorn skulle inte vara lösta om män plötsligt skulle börja resa som kvinnor, slår Gröna Bilister fast och hänvisar till den senaste klimatrapporten från Trafikverket som slår fast att  bilismen och lastbilstrafiken behöver minska med 30 procent fram till år 2030 om klimatmålen ska nås.

Det betyder att män inte bara behöver börja resa mer som kvinnor, både kvinnor och män måste minska sitt bilberoende och övergå till kollektiva färdmedel samt gång och cykel i staden, slår Gröna Bilister fast.

Share Dela

Taggat som: ,

2 kommentarer »

  1. Jag tror inte alls på vad som presenteras ovan. Väldigt många män åker kollektivt med SJ-tåg, pendeltåg, spårvagn, tunnelbana, m.m. Av det skälet blir den här inledda debatten tämligen meningslös. Det kan mycket väl vara så att fler män än kvinnor reser långt i sitt jobb. När man säljer varor och tjänster behöver man besöka kunder. Även om de är långt bort och bor i glesbygd och det blir för tidskrävande och krångligt att åka kollektivt till dem. Det gäller alla säljare, oavsett vilket kön, ras, religion, klass, etc. som säljaren har.. Att få fram större volymer biodrivmedel och att drivmedel som är baserade på avfall som t.ex. plaster, fackelgaser, papper, skumgummi, gummi, m.m. får vara lönsamma att tillverka och önskvärda borde diskuteras istället. => Om bilarna körs på sådana drivmedel behöver man inte betrakta bilar som ett miljöproblem.
    Om vägarna elektrifieras och långtradare och bilar tar el mha eltagare i vägbanan och elen är framställd med minimala utsläpp av växthusgaser; Vad har man då emot bilar? Detta skulle kosta mindre än nya snabbtåg. Det skulle ge stora minskningar av växthusgaser. Utsläppen av fossil CO2 skulle minska med flera miljoner ton per år. Dvs lika stora minskningar av växthusgaser som biodrivmedel ger upphov till i Sverige idag.

  2. Även till många industriområden i medelstora och stora städer saknas det kollektivtrafik till… Så du måste ta firmabilen och åka dit. Vilka drivmedel som finns i tanken på bilen, om det är baserat på råolja, biomassa eller avfall, eller om bilen kan ta el via t.ex. en elskena i vägen och även har en elmotor borde diskuteras. I storstad kan man råka bo så pass långt från jobbet att det är praktiskt omöjligt att åka kollektivt dit. Sedan kanske du ska lämna och hämta barn vid skolor, handla mat, handla annat, ta någon pryl på service, m.m. Det här går inte att göra på rimlig tid om du ska åka kollektivt. Oavsett vilket kön du har. Oavsett ras, religion, samhällsklass, sexuell läggning m.m.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)