Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

“Nobinas nerskärningar kan få avgörande betydelse vid upphandlingar”

I somras tog bussoperatören Nobina över en stor del av busstrafiken på Södertörn, söder om Stockholm sedan man vunnit SL:s upphandling av trafiken. Nobinas avtal med SL är ett incitamentsavtal med 100 procents incitamentsersättning. Det innebär att intäkterna helt baseras på antalet kunder som väljer att stiga på bussen. Systemet kallas för VBP, verifierad, betalande påstigande. Nu vill Nobina göra stora nerskärningar i trafiken, vilket vi tidigare rapporterat om. Om Nobina får igenom sina önskemål kan det få avgörande följder för upphandlingarna av kollektivtrafik i hela landet, skriver Henrik Sjöholm i denna debattartikel.

Det vore förödande om landstingets trafikförvaltning godkände Nobinas nerskärningar. Det skulle skapa ett farligt prejudikat vid upphandlingar av kollektivtrafik, skriver Henrik Sjöholm.

Det vore förödande om landstingets trafikförvaltning godkände Nobinas nerskärningar. Det skulle skapa ett farligt prejudikat vid upphandlingar av kollektivtrafik, skriver Henrik Sjöholm.

Nyligen föreslog Nobina, som 2014 vann busstrafiken i flera kommuner på Södertörn, omfattande förändringar av busstrafiken. Det har lett till omfattande protester från resenärer och berörda kommuner. Även om det kan tyckas vara en fråga som främst berör pendlarna i några förorter till Stockholm, så ligger en viktig principiell fråga i vågskålen. Utfallet i frågan kan bli mycket avgörande för fungerande upphandling av kollektivtrafik överlag, inte bara i Stockholm.

De nya incitamentsavtalen inom SL bygger på att operatörer ska ha incitament att öka användningen av kollektivtrafik. Ersättningen bygger därför på modellen verifierade betalande påstigande (VBP), där operatören har ganska stor frihet att göra förändringar i trafiken för att optimera resandet. Samtidigt finns en fastlagd lägsta ambitionsnivå – grundtrafik – som ska skydda den minimitrafik som förvaltning och trafiknämnd vill upprätthålla.

Nobinas förslag är kontroversiellt därför att det berör stora delar av grundtrafiken. Mest kritik har förslagen om att lägga ner eller dra om ett stort antal direktförbindelser från ytterområden till Gullmarsplan i city.

Ekonomiskt är det inte svårt att förstå resonemanget för operatören. Direktförbindelserna är sannolikt ingen lysande ekonomisk affär. De har ett stort antal påstigande i början av linjen, men därefter följer långa transportsträckor på motorväg, utan några påstigande alls. Dessutom går bussarna tomma i andra riktningen, då pendlingsriktningen nästan utan undantag är från ytterområden till city.

Det är sannolikt ett viktigt skäl till att dessa förbindelser definierats som grundtrafik. Skulle man förena incitamentsmodellen med möjlighet att lägga ner förbindelser som må vara olönsamma för operatören, men viktig för andra politiska mål, som minskat bilresande och levande skärgård, så skulle dessa linjer inte finnas kvar länge.

Så sent som i höstas bekräftade trafiknämnden i Stockholms läns landsting värdet av direktförbindelserna, då man undantog direktförbindelser i norrort från de besparingar som genomfördes då Alliansen i landstinget inte fick igenom sitt förslag till taxehöjning. Även om beslutet gällde andra avtal, där SL beslutar om trafiken, så gäller givetvis samma princip för linjer inom de nya incitamentsavtalen.

Nobina kände väl till förutsättningarna då de lade ett mycket lågt anbud vid upphandlingen. När de efter mindre än ett år, och med ytterligt bristfälligt underlag till kommunerna, vill dra in ett stort antal linjer i grundtrafiken, så antyder det starkt att företaget redan från början kalkylerade med denna möjlighet.

Därför vore det förödande om landstingets trafikförvaltning godkände förslaget. Ett sådant beslut skulle skapa ett mycket farligt prejudikat för kommande upphandlingar. Tillåter man en operatör att, efter mindre än ett års drift, krypa ur de åtaganden man gjort i upphandlingen, så måste man självfallet tillämpa samma princip för andra operatörer. Varför ska övriga företag bry sig om grundkraven i upphandlingar om det ges frikort till dem som lägger låga anbud?

Därför berör frågan om busstrafiken på Södertörn inte bara pendlarna till Stockholm, utan alla kommuner och landsting i hela landet. Ett godkännande av förslaget riskerar att förvandla kommande upphandlingar av kollektivtrafik till kaos. Det gynnar vare sig de offentliga aktörerna, resenärerna eller operatörerna.

Henrik Sjöholm
Public affairskonsult, företagare och boende på Södertörn
 

Share Dela

Taggat som: , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)