Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Snabbare, oftare och billigare lockar till fler kollektivresor

Tätare turer och snabbare resor står högt på önskelistan bland dem som reser med kollektivtrafiken i Stockholms län. Foto: Ulo Maasing.

Tätare turer och snabbare resor står högt på önskelistan bland dem som reser med kollektivtrafiken i Stockholms län. Foto: Ulo Maasing.

Att resan med kollektivtrafiken går snabbare än motsvarande bilresa är den viktigaste faktorn för att få fler att välja kollektivtrafiken. Det är ett av resultaten i den stora enkätundersökning som har gjorts bland invånare i Stockholms län och som nu är klar. Bakom undersökningen står Trafikförvaltnngen vid Stockholms läns landsting och drygt 20 000 personer svarade på enkäten. Denna är en del av arbetet inför det nya trafikförsörjningsprogram som i vinter ska antas av landstinget.

Lågt pris, täta turer och tillförlitlighet prioriteras i enkätsvaren. Bättre tvärförbindelser, fler infartsparkeringar och förenklat biljettsystem är exempel på önskade områden för utveckling som nämns ofta.

Generellt uttrycker svaren en önskan från deltagarna att Trafikförvaltningen/SL ska fokusera på några kärnområden, snarare än att satsa på utveckling. I de öppna svaren motsätter sig många resenärer tanken på satsningar för att utveckla kollektivtrafiken, i alla fall som frågorna i enkäten beskriver utvecklingsfrågorna. Det anses av många som onödigt lull-lull och ofta till och med provocerande.

Enligt de 25 000 öppna svaren prioriterar exempelvis många ner wifi ombord. Istället prioriterar man:
– Att priset sänks/nolltaxa
– Färdmedel är i tid och inte ställs in
– Återställd eller ökad turtäthet
– Mindre trängsel
– Ökad trygghet/säkerhet
– Färre byten/synkade byten/fler direktlinje
– Fler/större infartsparkeringar
– Förenklat biljettsystem (betalning samt zoner)
– Kortare restid samt tvärförbindelser

Av dem som deltog i undersökningen uppgav två tredjedelar (67%) att de åkte med kollektivtrafiken dagligen eller nästan dagligen. 13% uppgav att de åkte någon gång i veckan, 12% att de åkte någon eller några gånger i månaden och 9% att de sällan eller aldrig reste med kollektivtrafiken.

När man tolkar siffrorna är det viktigt att tänka på att undersökningen inte bygger på ett statistiskt representativt urval, så kallat obundet slumpmässigt urval. Istället kunde den som ville delta i undersökningen som gjordes på nätet och det var fullt möjligt för en deltagare att medverka med flera svar. Det fanns därför möjligheter för exempelvis oinionsgrupper att påverka resultatet av undersökningen i en viss, önskad riktning.

Det finns därför anledning att tolka resultaten med stor försiktighet.

Här är resultaten från undersökningen i diagramform. Diagrammen är framställda av Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting:

Frågan i det första diagrammet riktade sig till dem som svarat att de sällan eller aldrig åker med kollektivtrafiken. Övriga frågor ställdes till dem som svarat att de åker med kollektivtrafiken.

SL1SL2SL3SL4SL5SL6

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)