Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nettbuss i Sverige allt lönsammare (korrigerad version)=

Nettbuss´ expressbussverksamhet i Sverige har vuxit kraftigt de senaste åren Här är en buss från Nettbuss Bus4You i Malmö. Foto: Ulo Maasing.

Nettbuss´ expressbussverksamhet i Sverige har vuxit kraftigt de senaste åren Här är en buss från Nettbuss Bus4You i Malmö. Foto: Ulo Maasing.

Nettbuss förbättrade i fjol sin lönsamhet i den svenska verksamheten. Den svenska Nettbusskoncernen har på bara några år vänt betydande förluster till en skaplig vinst. Resultatet efter finansiella poster blev i fjol en vinst på 51, 3 miljoner. Det kan jämföras med ett minus på 55 miljoner år 2012.  Expressbussarna har en stor betydelse för Nettbuss lönsamhet, liksom den kollektivtrafik som körs i Nettbuss AB. Stadsbussarna är den del av den svenska Nettbusskoncernen som har lägst lönsamhet. Det här är en korrigerad version av artikeln där vi tidigare presenterade siffror som inte var korrekta. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Vändningen för den svenska Nettbusskoncernen, där Nettbuss Sverige AB är moderbolag, kom 2014 då resultatet efter finansiella poster blev 33,8 miljoner. Åren närmast innan var samtliga förlustbringande med 2012 års förlust på 55 miljoner som bottenrekord. Både 2011 och 2013 låg Nettbuss på ett resultat efter finansiella poster på omkring – 8 miljoner. Nettbuss Sverige hade i fjol en omsättning på 1,47 miljarder.

Rörelseresultatet uppgick till 72,3 miljoner (66.7 miljoner år 2014) och resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt var  49,1 miljoner (57 miljoner år 2014).

Minskad omsättning ökad lönsamhet
Nettbuss AB är det företag i Nettbuss Sverige som kör linjetrafik, flexlinjer anropsstyrd trafik, skoltrafik och beställningstrafik– dock inte stadstrafik. Företaget har förbättrat sin lönsamhet avsevärt under den senaste femårsperioden och redovisar ett resultat efter finansiella poster för 2015 på 30,4 miljoner kronor på en omsättning på 871 miljoner.

Företaget har helt enkelt gjort sig av med en rad dåliga, förlustbringande trafikavtal.

Rörelseresutatet för Nettbuss AB blev i fjol 43,5 miljoner kronor (38,4 miljoner år 2014) och resultatet efter bokslutsdispositioner blev 24,1 miljoner (26,9 miljoner).

Nettbuss Stadsbussarna kör stadsbusstrafik i Gävle, Östersund, Lund och Hässleholm. Omsättningen uppgick i fjol till 403 miljoner och resultatet efter finansiella poster blev 6,4 miljoner. Omsättningen ökade men resultatet  sjönk något jämfört med året innan.

Rörelseresultatet försvagades från  17,5 miljoner år 2014 till 12,9 miljoner förra året. Efter att ha skickat iväg 8,6 miljoner i koncernbidrag blev resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt ett minus på 358 000 kronor för Nettbuss Stadsbussarna.

Lönsamma expressbussar
Lönsammare än stadsbussarna var Nettbuss Express AB med de båda varumärkena Bus4You och Nettbuss Express.

Nettbuss´ expressbussverksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren med stora omsättningsökningar år från år.2011 omsatte Nettbuss Express AB 98 miljoner, 2014 var det 145 miljoner och 2015 175,7 miljoner. Resultatet efter finansiella poster har hängt med i utvecklingen och var i fjol 15,3 miljoner mot 8,5 år 2014.

Rörelseresultatet fördubblades från 2014 till 2015, från 8,6 till 16 miljoner men vinsten blev futtiga 12 miljoner. Fast då hade Nettbuss Express skickat vidare 15,3 miljoner i koncernbidrag till moderbolaget.

Siktet för Nettbuss Express är fortsatt expansion. ”Bolaget kommer fortsatt att utöka sina marknadsandelar på befintliga samt nya linjer. Målet är fortsättningsvis att ha persontransportbranschens mest nöjda gäster och att vara det lönsammast företaget inom bolagets segment”, skriver företagsledningen i årsredovisningen.

Transportstyrelsen
Både Nettbuss Express och Nettbuss Sverige AB tar i sina årsredovisningar upp Transportstyrelsens sätt att utöva tillsyn av kör- och vilotidsreglerna.

Man pekar på att både Nettbuss AB och Nettbuss Express AB har påförts maximal sanktionsavgift av Transportstyrelsen eftersom myndigheten anser att bolagen inte har följt kör- och vilotidsreglerna. Nettbussföretagen har protesterat mot ”böterna” och även dragit upp frågan till förvaltningsdomstol.

– Problemet är gemensamt för hela bussbranschen och frågan drivs av Sveriges Bussföretag. I förlängningen skulle sanktionsavgiften kunna innebära att bolagens trafiktillstånd återkallas, heter det i Nettbuss Sveriges årsredovisning.

Då skulle också grunden för verksamheten hos ett av landets största bussföretag slås undan.

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)