Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

50 bussföretag på årets Setraträff

50 bussföretag deltog på årets Setraträff i Vetlanda och deltog i bland annat flera seminarier. Foto: Ulo Maasing.

50 bussföretag deltog på årets Setraträff i Vetlanda och deltog i bland annat flera seminarier. Foto: Ulo Maasing.

Hela 50 bussföretag med omkring 170 personer från hela Sverige deltog på årets Setraträff i Vetlanda på lördagen. Därmed var årets upplaga större än på mycket länge. Träffen inleddes som vanligt på fredagen med att EvoBusrepresentanter och Setrakunder kunde utbyta erfarenheter och diskutera eventuella problem. På lördagen erbjöds besökarna provkörning av bussar, liksom en minimässa, seminarier och socialt umgänge i EvoBus lokaler.

På ett av seminarierna gick Anna Grönlund, vice vd samt branschchef i Sveriges Bussföretag, igenom flera aktuella frågor som berör bussbranschen. Hon tog upp läget när det gäller kör- och vilotidsreglerna, den nya paketreselagen samt de nya upphandlingsregler som gäller från i år.

Kör- och vilotider
Hon upprepade sin många gånger framförda kritik mot Transportstyrelsens sätt att hantera kör- och vilotidsreglerna.

– Regelverket är stelbent, men det blir inte bättre av att Sverige och svenska myndigheter är hårdare än andra länder när det gäller tillämpningen. Men i år hoppas jag på ett genombrott när det gäller rimligare regler och tillämpning, förklarade hon.

– Bland annat ligger flera ärenden just nu hos förvaltningsrätt och domstolsavgörande kan leda till en rimligare praxis. Men det är viktigt att ni som företagare inte bara ska acceptera förelägganden från Transportstyrelsen. Ni måste bestrida dem. Annars vinner de laga kraft. Vi måste arbeta tillsammans för att få rätsida på det här, manade Anna Grönlund bussföretagen.

Hon konstaterade att många av de tjänstemän på Transportstyrelsen som arbetar med kör- och vilotidsfrågorna aldrig varit ute i bussföretagens verklighet. Grönlund redovisade också flera insatser som Sveriges Bussföretag planerar under de kommande månaderna, bland annat mot bakgrund av att regeringens utredning i frågan kommer att slutredovisas innan den 1 maj och delredovisas redan den 15 mars.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, gick igenom aktuella branschfrågor. Foto: Ulo Maasing.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, gick igenom aktuella branschfrågor. Foto: Ulo Maasing.

Bland annat kommer Sveriges Bussföretag att i domstol biträda medlemsföretag i principiellt viktiga fall. Man kommer också att ordna studiebesök för Transportstyrelsens inspektörer och jurister så att de kan förstå bussföretagens förutsättningar.

Anna Grönlund framhöll också att en översyn av EU-direktivet när det gäller vägtransporter ska presenteras under våren. Inför denna genomförde EU ett öppet samråd via nätet om kör- och vilotidsfrågorna Hon kunde belåtet konstatera att många av de bussföretag som fanns på plats i Vetlanda hade svarat på EU-enkäten.

– När jag har frågat EU om konsultationen har man sagt att de aldrig tidigare fått så många svar på en öppen konsultation. Det bådar gott.

Resegarantier
En ny paketreselag ska införas den 1 juli nästa år. I höstas presenterades i höstas den statliga utredningen om den nya lagen. Det skedde i två delar, den första delen i september och den andra i november. Sveriges Bussföretag bedömer att den första delen inte kommer att ha någon större betydelse för bussföretagen. Den handlar mest om definitioner och en anpassning av lagen till försäljning via nätet.

– Den andra delen av utredningen gäller frågor som är stora för oss. Här finns resegarantierna och frågor om insolvens, alltså om en researrangör går i konkurs, konstaterade Anna Grönlund.

Anna Johansson, försljningschef på EvoBus Sverige, tillsammans med Olga och Göran Svensson, Larsson-Resman. Foto: Ulo Maasing.

Anna Johansson, försäljningschef på EvoBus Sverige, tillsammans med Olga och Göran Svensson, Larsson Buss. Foto: Ulo Maasing.

Utredningen diskuterar tre alternativ: att behålla dagens system med individuella garantier, att införa ett krav på försäkring eller en mer öppen lösning där man tillåter både individuella garantier, försäkring och andra former av resegaranti.

Ensio Salkojärvi visade delar av den kollektion han marknadsför från Ensio´s. Foto: Ulo Maasing.

Ensio Salkojärvi visade delar av den kollektion han marknadsför från Ensio´s. Foto: Ulo Maasing.

Senast den 20 mars ska Sveriges Bussföretag skicka in sitt remissvar efter ett samråd, dels med organisationens styrese, dels med dess arbetsgrupp i turistfrågor, den så kallade Turbogruppen.

– Många bussföretag har varit oerhört engagerade i de här frågorna och arbetet med dem. Förhoppningsvis blir lösningen anpassad efter den verklighet vi lever i, sa Anna Grönlund.

Upphandlingsregler
Hon tog i Vetlanda också upp de nya reglerna för offentliga upphandlingar som nu har börjat gälla i Sverige.

Voith Turbo representerades av Anders Danielsson och Henrik Witt. Foto: Ulo Maasing.

Voith Turbo representerades av Anders Danielsson och Henrik Witt. Foto: Ulo Maasing.

– Reglerna är väldigt viktiga för vår bransch. 90 procent av busstrafiken i Sverige är upphandlad i offentliga upphandlingar, påpekade Anna Grönlund och aviserade att man under våren kommer att arrangera en kurs i de nya reglerna för sina medlemsföretag.

Hon konstaterade att de nya upphandlingsreglerna innehåller en hel del nyheter. En av dessa är att upphandlaren ska ifrågasätta onormalt låga anbud. Det betyder inte att de måste förkastas, men de måste kollas upp noggrannare än idag. Idag gäller att en upphandling ska avbrytas och göras om vid väsentliga förändringar i förfrågningsunderlaget.

Ergiz Esen, vd för EvoBus Sverige i samtal med Elisabet Angelin, Tomas Buss.

Ergiz Esen, vd för EvoBus Sverige, i samtal med Ann-Marie Larsson, Ulriks Buss.

De nya reglerna ger däremot möjlighet att istället förlänga anbudstiden.

Nya är också tydligare regler om när en upphandlande myndighet får (och ibland ska) dela upp ett kontrakt i mindre delar.

– Men det handlar om en skyldighet att överväga, men det är ingen skyldighet att dela upp kontraktet i mindre paket, framhöll Anna Grönlund.

När det gäller utvärderingen införs tre olika kriterier, men de har i stort sett en motsvarighet i de tidigare reglerna om ekonomiskt mest fördelaktiga anbud respektive lägsta pris.

– En utvärdering av kostnaden ska ta upp kostnadseffektiviteten, till exempel en livscykelanalys. Tillsammans med våra uppdragsgivare diskuterar vi nu möjligheten att använda äldre, rekonditionerade fordon, framhöll Anna Grönlund.

Bland nyheterna i upphandlingsreglerna är att det finns möjlighet att genomföra ändringar under kontraktsperioden, även om själva huvudregeln är att ändring av kontrakt förutsätter en ny upphandling. Men det finns undantag, bland annat för ändringar som gäller mindre värden, bland annat tio procent av det ursprungliga kontraktets värde. Men kontraktets ”övergripande karaktär” får inte ändras.

– Däremot har det blivit nej till regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandlingar. Däremot kan man som tidigare ställa sociala krav, men de arbetsrättsliga kraven måste stämma överens med EU-rätten, sa Anna Grönlund.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)