Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Risk att bussföretag tvingas lägga ner i Örebro län”

Per Nordin, ordförande för Örebro/Värmlands Bussbranschförening: Bussföretag riskerar att tvingas lägga ner.

Per Nordin, ordförande för Örebro/Värmlands Bussbranschförening: Bussföretag riskerar att tvingas lägga ner.

Det finns en klar risk att bussföretag tvingas att lägga ner om region Örebro län ska köra kollektivtrafik i egen regi. Det kommer att slå mot små familjeföretag. Idrottsklubbar, pensionärsföreningar och turistnäring kommer att drabbas därför att turist- och beställningstrafik försvinner eftersom många kör både sådan trafik och upphandlad trafik och inte klarar ekonomiskt att bara stå på ett ben. Det varnar företrädare för bussbranschen i Örebro län.

På onsdagen beslutade regionstyrelsen i Region Örebro län att gå vidare med planerna på att skapa ett gemensamt, samhällsägt bussföretag med Västmanland för att ta över busstrafiken i regionen i egen regi. Bakom beslutet stod de rödgröna partierna, uppbackade av såväl SD som KD.

Planen är att det gemensamma bolaget tar över trafiken i Örebro och Odensbacken hösten 2019. Någon ny upphandling av trafiken i konkurrens ska inte ske. Senare ska även övrig busstrafik tas över. Vad det kommer att kosta invånarna i regionen att ta över trafiken är oklart.

Bland bussföretagen i regionen har planerna skapat oro och man varnar för att bussföretag i regionen hotas av nerläggning.

– Vi lägger oss inte i politiska beslut, men vi är angelägna om att beslutsunderlagen är gedigna så att beslut fattas på saklig grund,säger Per Nordin som är ordförande för Örebro/Värmlands bussbranschförening.

– Vi är oroade över att vår marknad försvinner. Utbudet för upphandlingar minskar. Vi ser en risk att bussföretag kommer att läggas ned. Det blir i så fall små familjeägda företag som drabbas hårdas, eftersom många kör blandad upphandlad och beställningstrafik.

– Konsekvensen kan bli att turist- och beställningstrafik försvinner lokalt/regionalt då förutsättningar för lönsamhet försvinner. Det drabbar idrottsklubbar, pensionärsorganisationer och turistnäringen som ofta beställer resor.

Långa avtal inget utvecklingshinder
Bland de argument för egen regi som har förts fram av den politiska majoriteten i Region Örebro län är långa avtalstider som hindrar förändringar under avtalstiden och att små bussbolag inte orkar delta i upphandlingarna som därmed gynnar storföretagen.

Per Nordin hävdar att långa avtalstider inte alls behöver betyda att utvecklingen bromsas.

– Långa avtal är i sig inte något dåligt, tvärtom ger långa avtal möjligheter till kvalitetsutveckling förutsatt att de är rätt utformade. Det finns flera exempel på avtal som möjliggör förändringar över tid, i andra regioner. I Skåne, Ängelholm och Sörmland, Eskilstuna har man introducerat elbussar i befintliga avtal, framhåller Per Nordin.

Han pekar också på att nya upphandlingslagar öppnar nya möjligheter.

– Med nya LUF (den lag som gäller upphandlingar av bl a kollektivtrafik)  kommer konkurrenspräglad dialog kunna användas. Det blir då möjligt för den upphandlande myndigheten att föra en dialog med utvalda leverantörer för att identifiera och definiera hur myndighetens behov bäst ska kunna tillgodoses.

– Konkurrenspräglad dialog får användas när det är omöjligt att utforma någon mer exakt specifikation, samt i de fall när det inte går att utforma specifikationer som gör det möjligt att värdera alla lösningar som marknaden kan erbjuda. Förfarandet är möjligt att använda när den upphandlande myndigheten i stort känner till vilket slutresultat som ska uppnås, men där myndigheten inte i förväg kan fastställa hur resultatet ska uppnås på bästa sätt när det exempelvis gäller finansiering, rättsfrågor eller tekniska lösningar, säger Per Nordin.

Han nämner Västernorrland som ett exempel.

– Där ställdes funktionella miljökrav. Resultat blev bland annat elbussar, hybrider o kortare bussar.

 

Enligt planerna kommer den helt övervägande delen av bussarna i Örebro län att köras i egen regi av ett gemensamt bolag för Västmanland och Örebro län. Foto: Ulo Maasing.

Enligt planerna kommer den helt övervägande delen av bussarna i Örebro län att köras i egen regi av ett gemensamt bolag för Västmanland och Örebro län. Foto: Ulo Maasing.

Mindre avtal öppnar för små
Att dagens trafikupphandlingar slår ut små bussbolag är inget självklart, framhåller Per Nordin.

– Det beror på hur upphandlingarna är utformade. Stora upphandlingar och avtal minskar förutsättningar för mindre bolag att kunna lägga anbud. Men det finns exempel på regioner som delat upphandlingar i mindre avtal och därigenom gett möjlighet för mindre bolag att kunna delta. Som exempel kan nämnas Kalmar län, Kronobergs län och Norrbotten där små företag förekommer betydligt mer frekvent, säger Per Nordin.

Han avböjer att kommentera förhållandena i Örebro där trafiken körs av Nobina och där det finns klara spänningar mellan operatören och Länstrafiken/regionen. Bland annat stämde Nobina i fjol regionen för uteblivna biogasleveranser från Swedish Biogas – den leverantör som regionen kräver att Nobina anlitar. Resultatet har, menar Nobina, blivit tekniska problem och indragna turer.

Däremot avvisar Per Nordin påståenden om att de operatörer som kör för Länstrafiken fortfarande använder diesel.

– De flesta bussar, 99 % i den upphandlade trafiken kör på HVO eller andra biobränslen i nuläget. Enda gången diesel används är om en turistbuss körs i upphandlade trafiken och det inte finns möjlighet att tanka biodiesel. Det saknas helt enkelt utbyggd infrastruktur i regionen.

Resenärer som är missnöjda med bemötande och service har också förts fram som argument för egenregi.

– Vi vill självklart erbjuda en god kvalitet. Det är ju våra varumärken.  Vi har initierat och vill gärna fortsätta med regelbunden dialog med beslutsfattare och medarbetare i offentlig sektor. Gärna med både kommunala och regionala företrädare så att vi tillsammans kan verka för en bättre kvalitet i busstrafiken. Det har saknats tidigare, kommenterar Per Nordin.

Han är också övertygad om att de problem som har lyfts fram som argument för ett övertagande av busstrafiken i egen regi går att lösa inom ramarna för upphandlad trafik.

– Ja. Det går att använda branschgemensamma modellavtal för att jobba för att uppnå satta kvalitetsmål, utarbetade av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Exempelvis kan resandeincitament användas för att ge morötter till entreprenörer som genom gott arbete bidrar till ökat resande. Det kan man till exempel göra genom att knyta Nöjd-kund-index (NKI) till resandeincitament, såsom Skåne och Västtrafik gjort, framhåller Per Nordin.

Taggat som: , , , , , ,

3 kommentarer »

  1. Det är redan för sent för de små bolagen!
    Vid de senaste upphandlingarna försvann de små bussbolagen då Weidermanns tog över i södra Örebro län. Vid nästa upphandling blev även Weidermanns av med trafiken så nu är det bara icke lokala bolag som sköter trafiken.
    De små bolagen bedriver nu en liten beställningstrafik så om Landstinget tar över eller inte spelar i dagsläget ingen roll.

  2. Hur pass mycket har Axelssons, Björks, Västanhede,, Hovander och Viby buss tvingats lägga ner verksamheten i Västmanland som ju har seglat under ”kommunismens kollektitrafikok” under ett antal år?
    Kolla gärna lite fakta innan stora larmtrumpeten anblåses!

  3. Finns det några små lokala trafikföretag som fortfarande har någon upphandlad linjetrafik i Örebro län?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)