Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nya regler, gemensam modell för YKB-utbildning för buss

Maria Sjölin Karlsson på Transportföretagen arbetar med den gemensamma utbildningsmodellen för YKB för bussbranschen. Foto: Ulo Maasing.

Maria Sjölin Karlsson på Transportföretagen arbetar med den gemensamma utbildningsmodellen för YKB för bussbranschen. Foto: Ulo Maasing.

Från den andra maj gäller nya föreskrifter när det gäller fortbildning för yrkeskompetensbevis (YKB)  Reglerna gäller för alla som arbetar med fortbildning och innebär färre obligatoriska utbildningsmål och mer flexibilitet. De nya reglerna innebär också skärpta krav på nya lärare som arbetar med YKB-utbildning. Inför de nya reglerna har Sveriges Bussföretag tagit fram en gemensam utbildningsmodell. I praktiken handlar det om en standardisering som ska göra det lättare för bussföretagen när man anställer eller tar över förare från andra bussföretag, exempelvis i samband med upphandlingar.

– Vi hoppas att alla bussföretag ska ansluta sig till modellen, men vi kan naturligtvis inte tvinga någon att göra det. Men vi är övertygade om att den utbildningsmodell som vi har tagit fram kommer att vara till nytta för bussföretagen, säger Maria Sjölin Karlsson vid Transportföretagen där hon är branschutvecklare när det gäller utbildning och arbetsmarknad.

Inom kort kommer Sveriges Bussföretag att gå ut med information till sina medlemmar om de nya föreskrifterna och om utbildningsmodellen. Man är medveten om att det hela kommer som något av en överraskning för en del berörda.

– Vi har fått jobba snabbt. Transportstyrelsen kom med sina nya föreskrifter strax efter årsskiftet och den 2 maj börjar de gälla. Det är en väldigt kort tid för att införa nya föreskrifter, säger Maria Sjölin Karlsson.

Mer flexibelt
Liksom hittills ska yrkesförares YKB förnyas vart femte år genom en fortbildning på 35 timmar. Timmarna ska fördelas på minst sju timmar per utbildningsdag under femårsperioden. Men de nya föreskrifterna från Transportstyrelsen innebär att de obligatoriska utbildningsmålen i fortbildningen blir färre än nu. Därmed öppnar reglerna för större möjligheter att anpassa utbildningen till de behov som förarna, företagen och branschen har. Sådant som mest är till nytta för företag som arbetar med godstransporter kan till exempel väljas bort.

Kraven på de lärare som arbetar med YKB-utbildning skärps också i de nya föreskrifterna för nya lärare. De som redan är lärare får fortsätta.

– De nya kraven innebär att läraren ska ha minst två års erfarenhet från branschen. Dessutom ska läraren ha minst sex månaders erfarenhet av att utbilda vuxna eller ha en eftergymnasial pedagogisk utbildning, berättar Maria Sjölin Karlsson.

– Det innebär att tröskeln för att komma in som lärare höjs avsevärt på ett sätt som vi inte gillar eftersom de blir svåra att klara vid internutbildning i företagen.  Om man har bra medarbetare i företagen som man vill använda som lärare gäller det därför att se till att få dem godkända innan den andra maj.

Gemensam utbildningsmodell
Den andra maj börjar inte bara de nya föreskrifterna om YKB att gälla. Det är också startdatum för den gemensamma utbildningsmodell som Sveriges Bussföretag har tagit fram för sina medlemsföretag.

– Modellen följer inte godsmodellen utan är helt anpassad till bussbranschen och dess behov. Vi har arbetat fram modellen i en arbetsgrupp där både små och stora bussbolag har varit engagerade, berättar Maria Sjölin Karlsson.

– För företagen är den gemensamma utbildningsmodellen en stor fördel, inte minst när man tar över personal. Då vet man att alla förare står på en gemensam grund när det gäller fortbildningen, även om det krävs en övergångsperiod på några år innan vi når så långt.

– Utbildningen kommer att bli mer effektiv och företagen kommer att spara mycket pengar. I praktiken handlar det om att åstadkomma en standardisering som är ett bra stöd för företagen istället för att varje företag ska göra sin egen utbildningsplan. Men varje utbildare måste skicka en ansökan om ändrad utbildningsplan till Transportstyrelsen. Vid mindre ändringar räcker en anmälan, framhåller Maria Sjölin Karlsson.

I korthet bygger den gemensamma utbildningsmodellen på tre delar: Obligatoriska mål, branschrekommenderade mål och mål som företagen själva kan fylla på med om man anser att de behövs i den egna verksamheten.

Modellen är också uppdelad i fem delkurser som är tänkta att motsvara en utbildningsdag per delkurs. De olika delkurserna är rationell körning, kundbemötande och konflikthantering, lagar och bestämmelser, ergonomi och hälsa samt första hjälpen och brand.

Inom varje delkurs finns ett obligatoriskt mål. Sedan finns branschrekommenderade ämnen eller delmål  med en viss möjlighet till variation.

– Jag räknar med att inom en nära framtid kunna ha en informationsbroschyr färdig som kan hjälpa företagen på traven, säger Maria Sjölin Karlsson.

Den nya förordningen om YKB-utbildning har beteckningen TSFS 2017:1 och kan hämtas här.

Taggat som: , , , , ,

1 kommentar »

Trackbacks

  1. Bussbranschen får en gemensam utbildningsmodell för fortbildning inom yrkeskompetens. – Bussförare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)