Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Avregleringen har blivit ett fiasko”

En paneldiskussion om svensk kollektivtrafik inledde den stora, internationella forskarkonferensenmThredbo 15 i Stockholm på måndagen. I panelen ingick från vänster Caroline Åstrand, SJ, Erik Pauldin, MTR, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik, Kristoffer Tamsons(M), trafiklandstingsråd, Magnus Pkerhielm, Keolis Sverige samt Simon Posluk, Transportstyrelsen. Foto: Ulo Maasing.

En paneldiskussion om svensk kollektivtrafik inledde den stora, internationella forskarkonferensenThredbo 15 i Stockholm på måndagen. I panelen ingick från vänster Caroline Åstrand, SJ, Erik Pauldin, MTR, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik, Kristoffer Tamsons(M), trafiklandstingsråd, Magnus Åkerhielm, Keolis Sverige samt Simon Posluk, Transportstyrelsen. Foto: Ulo Maasing.

Ett fiasko. Och mina medlemmar är delvis skyldiga till fiaskot. Så karakteriserade Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius resultatet av den marknadsöppning som var en av grundtankarna med den kollektivtrafiklag som Sverige fick på nyåret 2012. Avregleringen och utvecklingen i kollektivtrafiken i Sverige var temat för den paneldebatt som på måndagen inledde den stora internationella forskarkonferens om kollektivtrafik som den här veckan hålls på Handelshögskolan i Stockholm.

Konferensen, Thredbo, är den 15:e i ordningen och firar i år 30-årsjubileum. Den första konferensen hölls i Sydney, Australien. Sedan dess har konferensen hållits vartannat år på olika håll i världen. Thredbo 15 är den första gången som konferensen hålls i Sverige. Årets upplaga är den största hittills med 200 deltagare från 31 länder och är starkt forskningsinriktad med en rad workshops på olika teman, från integrering av buss- och spårbundna trafikmedel till upphandlingsfrågor, kombinerad mobilitet (MaaS) och hur rumsliga data kan användas till fördel för kollektivresenärer.

Thredbo täcker inte in allt inom kollektivtrafiken. Istället fokuserar man på konkurrens, upphandlingar och ägarfrågor i persontrafik till lands.

200 delegater från 31 länder deltar i forskarkonferensen Thredbo 15 i Stockholm. Foto: Ulo Maasing.

200 delegater från 31 länder deltar i forskarkonferensen Thredbo 15 i Stockholm. Foto: Ulo Maasing.

I två dagar kommer forskarna att diskutera olika frågor i dessa workshops innan man på torsdag summerar och debatterar vad man har kommit fram till. På fredag följer sedan ett program med studiebesök i Stockholm, bland annat till SL:s och Keolis stora, nya bussdepå i Fredriksdal.

Paneldebatten på måndagen syftade främst till att ge de internationella delegaterna en bild av upphandlings- och konkurrensförhållanden i svensk kollektivtrafik. Och det var när moderatorn Didier van de Velde från det tekniska universitetet i Delft, Holland tog upp operatörernas frihet och omregleringen 2012 som Helena Leufstadius konstaterade att den hade blivit ett fiasko.

– Mina medlemmar är delvis skyldiga till det. Men även operatörerna är skyldiga. När det har kommit till kritan har de inte velat ta de risker som en kommersiell trafik innebär, sa  Svensk Kollektivtrafiks vd.

– Det är svårt att etablera kommersiell trafik med konkurrens från trafik som till hälften eller mer subventioneras med skattemedel, kontrade Magnus Åkerhielm, vd för Keolis Sverige.

Egen regi
Magnus Åkerhielm tog också upp det nya linjenät som för två år sedan infördes i Stockholms innerstad och som utvecklades av Keolis.

– Det är den största förändringen i innerstadstrafiken sedan 1986 och har blivit en stor framgång med ett ökat resande och nöjdare kunder. Det krävs modiga politiker för att låta operatören att designa linjenätet, berömde han trafikpolitikerna i Storstockholm.

Kristoffer Tamsons(M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting, bekräftade bilden av en lyckad omläggning men ville samtidigt hålla kvar greppet om tyglarna.

– Det har varit en lång resa till att vi vill ge operatörerna en allt större frihet. Men det är inte full frihet, utan en frihet att komma med förslag om justeringar med mera. Det krävs en dialog med oss och med resenärerna.

Helena Leufstadius förklarade att den modell som man tillämpat i Stockholm knappast kommer att prägla utvecklingen i landet.

– Modellen kommer inte att utvidgas annat än möjligen i Göteborg och Skåne men definitivt inte till landsbygdstrafiken. Och på en del håll diskuteras eller planeras en övergång till egen regi, påminde Helena Leufstadius.

Mer för kommersiellt
Kristoffer Tamsons tog också upp förutsttningarna för den kommersiella trafiken.

– Vi bör göra mer för att underlätta för kommersiell trafik med öppna data och tillgängliga terminaler. Populära privata lösningar ska inte föras in i det offentliga. Vi ska ta ett steg tillbaka, inte konkurrera med den kommersiella trafiken, sa han medan Simon Poslak från Transportstyrelsen konstaterade att trafikhuvudmännen inför den nya kollektivtrafiklagen 2012 låste in mycket av trafiken i långa avtal.

– Kollektivtrafikmyndigheterna bör också göra ordentliga marknadsanalyser, sa Poslak.

Helena Leufstadius betonade vikten av att kommersiella aktörer får tillgång till informations- och betalsystem liksom terminaler.

– Men våra medlemmar tvingades in i det hela 2012. Nu har attityden ändrats. På alla våra medlemmars hemsidor tar man upp hur det går till att etablera kommersiell trafik.

Anna Grönlund, vice vd för Sveriges Bussföretag reagerade på Kristoffer Tamsons och Helena Leufstadius inlägg.

– Den svenska marknaden är inte inriktad på att ge företag möjligheter att köra kommersiellt. SL bromsade Transdevs satsning på Nacka-Kistalinjen så att den var tvungen att läggas ner och man är inte mycket öppnare idag. Men det finns åtminstone ett positivt exempel. Det är Trosabussen som började som en offentligt finansierad trafik men som nu är kommersiell, har tillgång till info- och betalsystem. Och som har allt fler och nöjda resenärer.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)