Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussföretagen starkt kritiska till nationell transportplan: Visioner saknas

Prioriteringen av järnvägstrafiken slår enligt bussföretagen ekonomiskt mot den kollektivtrafik som körs på väg – och som står för den största delen av resandet. Foto: Ulo Maasing.

Prioriteringen av järnvägstrafiken slår enligt bussföretagen ekonomiskt mot den kollektivtrafik som körs på väg – och som står för den största delen av resandet. Foto: Ulo Maasing.

”Trots ökade anslag, som i huvudsak går till att lappa och laga befintliga transportsystem, är bristen på framtidsvisioner det som märks mest med Trafikverkets förslag till en nationell plan för transportsystemet. Det skriver Sveriges Bussföretag till regeringen sedan man analyserat Trafikverkets förslag.I sitt remissvar på förslaget varnar bussföretagen för de ”ensidiga satsningarna på tågtrafiken drabbar vägtransporter och kollektivtrafik på väg”.

Trafikverkets förslag till en nationell plan för transportsystemet gäller hur systemet ska utvecklas under åren 2018 – 2029.

Men så mycket utveckling handlar planen inte om, anser Sveriges Bussföretag. Och även om man inte uttrycker sig så är det klart att bussföretagen varnar för att järnvägen håller på att bli en gökunge som tränger ut andra satsningar inom transportsektorn.

– Angelägna satsningar på väginvesteringar och vägunderhåll nedprioriteras eller uteblir i den nationella planen. Under planperioden investeras 146 miljarder kronor i järnvägen, men endast 43 miljarder i väginvesteringar, trots att 87 procent av alla persontransporter sker på väg, skriver Sveriges Bussföretag.

Man lyfter också fram Trafikverkets egna beräkningar som visar att väginvesteringarna i planen är mer än tio gånger lönsammare än järnvägsinvesteringarna.

Symbolpolitik och dogmatik
Prioriteringen på järnvägstrafiken slår enligt bussföretagen ekonomiskt mot den kollektivtrafik som körs på väg.

– Anmärkningsvärt, eftersom den största delen (52,5 procent) av resandet i regional kollektivtrafik görs med buss och att busstrafiken står för nästan tre fjärdedelar av utbudet av kollektivtrafik.

En gökunge? Dagens ensidiga spårsatsningar är varken välgrundade eller kostnadseffektiva utan handlar mer om symbolpolitik och dogmatik, anser Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

En gökunge? Dagens ensidiga spårsatsningar är varken välgrundade eller kostnadseffektiva utan handlar mer om symbolpolitik och dogmatik, anser Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

– Ska kollektivtrafiken öka och angelägna miljö- och klimatmål uppnås till 2030 eller inom överskådlig framtid är det främst busstrafiken som har denna potential. Dagens ensidiga spårsatsningar är varken välgrundade eller kostnadseffektiva utan handlar mer om symbolpolitik och dogmatik, skriver bussföretagen.

Men allt är inte negativt i förslaget till transportplan enligt Sveriges Bussföretag. Organisationen är positiv  till att permanenta stadsmiljöavtalen under hela planperioden. Men samtidigt satsas det alltför lite pengar på det.

– Drygt en miljard om året är helt otillräckligt om staten vill öka kollektivtrafiken och nå de klimat- och miljömål man har satt upp.

Positivt är, menar bussföretagen, att Trafikverket lyfter fram BRT (Bus Rapid Transit) men ställer sig frågande till att man tillsammans med forskning och industri vill genomföra ett antal demonstrationsprojekt.

– BRT är nu ett internationellt beprövat och moget system och tiden för demonstrationsprojekt är för länge sedan redan passerad. Det är bara att satsa. BRT kan utgöra stommen i medelstora och stora städers kollektivtrafik, skapa tvärförbindelser och utveckla den regionala trafiken. Med elektrifiering och automation kan BRT-konceptet utvecklas vidare och bidra till ökad energieffektivitet och produktivitet.

För lite trimning
Bussföretagen anser också att transportplanen satsar alldeles för lite på så kallade trimningsåtgärder, Det är relativt små insatser för förbättringar av transportsystemet och som kostar mindre än 100 miljoner kronor. Exempel på sådana åtgärder är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering och BRT-system.

– Trots att den här typen av åtgärder ger stor effekt och går snabbt att genomföra satsas alldeles för lite resurser på dem. Samtidigt konstaterar Trafikverket att trängsel på vägar i storstadsområden gör att bussarna fastnar i köer, vilket minskar kollektivtrafikens attraktionskraft och försvårar ambitionen att öka andelen kollektivtrafik.

– Ska det blir ändring på det krävs mycket större insatser på trimning och optimering av transportsystemet än de 1,7 miljarder av totalt 36 miljarder  som planen föreslår menar Sveriges Bussföretag som sammanfattar sitt omdöme om transportplanen såhär:

– Trots ökade anslag, som i huvudsak går till att lappa och laga befintliga transportsystem, är avsaknaden av framtidsvisioner det mest utmärkande med Trafikverkets förslag till nationell plan.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)