Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Det går att minska kollektivtrafikens kostnader”

Att sluta upphandla och istället bedriva trafik i egen regi har enligt Svensk Kollektivtrafiks rapport en låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten. Foto: Ulo Maasing.

Det är fullt möjligt att få såväl mer kollektivtrafik som mer samhällsnytta för de pengar som satsas på kollektivtrafik. Det hävdas i en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Den mer än 100-sidiga rapporten presenterades på Svensk Kollektivtrafiks årskonferens på måndagen. Rapporten sågar kommersiell trafik och menar att egen regi, som är den väg som Region Örebro län valt, har låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten.

Bakgrunden är att de senaste åren har kollektivtrafikens kostnader ökat snabbt. Svensk Kollektivtrafik menar i rapporten att kostnadsminskningarna delvis beror på satsningar som ökat kollektivtrafikens samhällsnytta. Som exempel nämner man utbyggd regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning av mer miljöanpassade fordon.

För att mta kostnadsutvecklingen måste kollektivtrafiken bland annat bli mer kostnadseffektiv så att kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen kan få både mer kollektivtrafik och ökad samhällsnytta pengarna, heter det i rapporten.

– För att lyckas med det bör man prioritera de åtgärder som har hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken, och som samtidigt har positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik.

Rapporten listar en hel rad åtgärder som motsvarar de kriterier som Helena Leufstadius nämner:

* Samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik samt tillgänglighetsanpassning av den linjelagda trafiken
* Senarelägg starttiden för förskola samt grund- och gymnasieskola på morgonen
* Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att sänka priset i lågtrafik
* Val av kollektivtrafiksystem
* Marknadsföring för att öka kollektivtrafikresandet
* Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
* Framkomlighetsåtgärder
* Åtgärder för att öka antalet anbud
* Åtgärder för att minska riskerna i trafikavtalen
* Öka standardisering av fordonen
* Förläng avtalen för att undvika kostnader för överprövning
* Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon istället stora bussar

Rapporten tar också upp en rad åtgärder som har en hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten. Men, säger man, samtidigt riskerar åtgärderna att få negativa effekter på samhällsnyttan, fördelningen och kollektivtrafikresandet:

* Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att höja priset i högtrafik
* Nedläggning av kollektivtrafik med få resenärer
* Färre fordonstyper i varje avtal
* Funktionskrav istället för detaljkrav
* Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen
* Trafikplaneringsåtgärder

Låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten har de här åtgärderna:

* Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt
* Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi

Rapporten sågar också helt kommersiell trafik.

Rapporten kan laddas ner här.

Share Dela

Taggat som:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)