Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Busspersonal blir skyldiga informera om bälte

Redan i sommar ska Transportstyrelsen redovisa hur bältesanvändningen i bussar ska förbättras. Förare och annan ombordpersonal får en informationsplikt.

Bussförare eller annan ombordpersonal på bussar blir skyldiga att informera om att bälte måste användas i bussar med bälte. Regeringen gav på torsdagen i uppdrag åt Transportstyrelsen att ändra föreskrifterna om bältesanvändning.

Ändringen innebär att bussföraren, ombordpersonal, ledsagare eller den som är ledare för en grupp är skyldiga att informera passagerarna om att de  är skyldiga att använda de säkerhetsbälten som finns ombord.

Transportstyrelsen ska också utreda hur vanligt det är att busspassagerare använder bälte. Transportstyrelsen ska också analysera hur information om användande av bilbälte i buss ges i dag och hur man kan förbättra informationen om bältesanvändning och öka förståelsen av hur viktigt det är att använda bälte.

Transportstyrelsen ska också ta fram en vägledning för förare, ombordpersonal, gruppledare och ledsagare för att se till att passagerare under femton år verkligen använder bälte.

Myndigheten ska också kartlägga andra åtgärder och tekniska lösningar för att öka bältesanvändningen. Senast den 1 juni ska Transportstyrelsen redovisa vad man har kommit fram till.

Om bälten i dagens trafikförordning:

10 a § Alla som är äldre än tre år och som färdas i en buss som är utrustad med bilbälten skall använda en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, och använda bältet. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får dock passagerare använda en annan plats än en plats som är försedd med bilbälte.
Passagerare i en buss skall informeras om skyldigheten att använda bilbälte på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1109).

10 b § Den som färdas sittande i rullstol i en bil skall färdas på rullstolsplats och använda bilbälte om platsen är försedd med bilbälte. Rullstolen skall vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i fordonet. Förordning (2006:1208).

10 c § Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp skall vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning och hjälpa passagerare att placera rullstol i enlighet med bestämmelserna i 10 b §. Förordning (2006:1208).

Taggat som: , , ,

2 kommentarer »

  1. Joo tack. Har någon på denna planet lyckats att få ett tjugotal högstadieelever att använda bilbälte på en linjebuss (typ linjelagd skolskjuts) på landsbygden? Det knappt så att de på mellanstadiet åtlyder uppmaningen att bälta sig.
    Ser med spänning/viss oro fram mot vilka åtgärder vi förare förväntas vidta med ett strängare regelverk i kraft.
    Redan dagens regler ter sig omöjliga att efterfölja

  2. Bussbältena är alldeles för snålt tilltagna. Jag som är dryga 170 cm lång och lite rundnätt får precis på mig bältena på bussarna i Stockholmsområdet. Men har jag bältet på mig sitter jag som fjättrad i sätet och kan inte luta mig framåt mer än någon centimeter, till skillnad från hur det är i en bil. Jag tänker på de män som är betydligt längre – och kanske fylligare – än jag, de har ingen möjlighet att använda bältena på bussarna. Är det någon i branschen som har svar på varför bussbältena är så korta? Är det bara designfeltänk eller är det av besparingsskäl?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)