Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tummen upp från bussföretagen för nya reselagar

Mikael Persson, affärsutvecklare turist- och beställningstrafik vid Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Bussföretagens branschorganisation Sveriges Bussföretag gör tummen upp för regeringens förslag till nya lagar för paketresor och resegarantier. Bussföretagen räknar med att den nya resegarantilagen kommer att minska både kostnader och administration för företagen, samtidigt som lagstiftningen anpassas bättre till dagens verklighet där många resenärer själva skräddarsyr sina resor och bokar via internet.

– Vi på Sveriges Bussföretag är nöjda med de nya lagarna, vilket till stor del bygger på en professionell utredning. Det var en självklarhet att villkoren skulle skärpas med tanke på helt nya bokningsmönster från resenärerna, vilket många av våra medlemmar delvis redan anpassat sig till.

– Att regeringens förslag till riksdagen nu innehåller en öppning för hur resegarantierna kan täckas är den största fördelen för våra medlemmar. Med nya alternativa finansieringsmöjligheter av garantierna så tror vi att våra medlemmar kan både sänka kostnaderna och den administrativa bördan för resegarantierna, säger Mikael Persson, affärsutvecklare turist- och beställningstrafik vid Sveriges Bussföretag.

Paketresa
Vi har tidigare presenterat de nya lagarna i samband med att regeringen la fram sin proposition. De viktigaste nyheterna i paketreselagen är:

En vidare definition av paketresa;
Att sammanlänkade researrangemang finns med;
Att kunden alltid har rätt att avboka resan;
Rätten för båda parter att avboka resa vid extraordinära omständigheter;
Att priset inte får höjas med mer än 8 %;
Om hemresan i en paketresa inte kan genomföras på grund av extraordinära omständigheter, ansvarar arrangören för inkvartering;
Skyldighet att ge assistans om resenären är i svårigheter.

I den nya lagen finns fyra typer av resetjänster: transport, inkvartering, bilhyra och turisttjänster. En paketresa är en kombination av minst två olika typer av resetjänster ”om dessa tjänster sätts ihop av en näringsidkare innan ett avtal om samtliga tjänster ingås”.

Men en paketresa kan också en resa vara där minst två olika resetjänster ingår, oberoende av om separata avtal ingås med enskilda leverantörer av resetjänster.

Det gäller om resetjänsterna:
Köps från ett enda försäljningsställe och dessa tjänster valts ut innan resenären accepterar betalningsskyldighet;
Säljs, erbjuds eller debiteras till ett gemensamt pris;
Marknadsförs eller säljs under beteckningen paketresa eller liknande;
Kombineras efter ingående av ett avtal som ger resenären rätt att välja bland ett urval av tjänster;
Köps från separata näringsidkare genom ett länkat bokningsförfarande på internet där resenärens namn, betalningsuppgifter och e-postadress överförs från den första näringsidkaren och det andra avtalet ingås inom 24 timmar efter att den första resetjänsten har bekräftats.

Resegarantilag
Den nya resegarantilagen gäller endast vid insolvens, det vill säga konkurs. Lagen gäller inte vid exempelvis oväder eller politisk oro som hindrar att resan genomför som planerat. Den nya lagen gäller endast för resor som säljs från och med den 1 augusti. För en resa som säljs innan den första augusti och genomförs senare gäller den nuvarande lagstiftningen.

Företag ska anmäla sina resor till Kammarkollegiet när man avser
att bedriva verksamhet som arrangör;
att underlätta sammanlänkade resetjänster;
att sälja paketresor för en utländsk arrangör.

Resegaranti för paketresa ska säkra återbetalning av alla betalningar som gjorts och, om transport ingår, hemtagning och inkvartering i avvaktan på att hemtransport kan utföras.

För smmanlänkade researrangeman ska garantin säkra återbetalning av alla betalningar som gjorts. Om arrangören är transportör ska garantin även täcka hemtagning och inkvartering i avvaktan på att hemtransport kan utföras.

För att ställa garantin finns mångq fler lösningar än i dagens system. Regeringen presenterar i sin proposition till riksdagen fyra olika alternativ:

En betalningsutfästelse som har utfärdats av en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett försäkringsbolag och som fullgörs efter uppmaning;
En försäkring;
Deponerade medel;
Något annat liknande åtagande. Vid bedömningen av om en resegaranti kan godkännas ska det beaktas vilka krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller för den som står för resegarantin.

Taggat som: , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)