Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tuffa skånska miljökrav på bussar

Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig vid Skånetrafiken: Framtiden är el i stadstrafiken samt biogas och vätgas i regiontrafiken. Foto: Ulo Maasing.

Det finns förmodligen ingen upphandlare av busstrafik i Sverige som ställer tuffare miljökrav än Skånetrafiken. Som enda trafikhuvudman i landet säger Skånetrafiken nej till HVO som drivmedel för bussar om operatören inte exakt kan redovisa varifrån det PFAD som ingår i deras HVO kommer. Att PFAD är en restprodukt som utvinns vid produktion av palmolja räcker inte. Bussmagasinet har träffat Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsansvariga, Iris Rehnström.

Vi möts nästan i flygande fläng när Iris Rehnström är på väg från ett seminarium med riksdagens trafikutskott till tåget hem från Stockholm. Hon är i högsta grad medveten om de starka reaktionerna i bussbranschen på regeringens beslut att klassa om PFAD från restprodukt till samprodukt. Det innebär i praktiken att PFAD kommer att försvinna som råvara vid produktion av HVO. Och nästan hälften av den HVO som finns på marknaden baseras på PFAD.

Det finns HVO på marknaden som inte har PFAD som råvara. Men denna räcker inte för att klara efterfrågan.

– Vi ser på hållbarhetsintyg från drivmedelsleverantörer att PFAD har ökat kraftigt. Vi kräver spårbarhet eftersom HVO på PFAD i värsta fall genererar klimatutsläpp två – tre gånger större än fossil diesel vilket få tänker på, säger Iris Rehnström.

El, biogas och vätgas
Palmoljan utvinns ur oljepalmer från stora plantager, främst i Malaysia och Indonesien. Plantagerna ligger ofta där regnskogen har skövlats, bland annat genom markbränning som har orsakat stora koldioxidutsläpp. Korruption och brott mot mänskliga rättigheter är inte ovanligt.

– Vi anser att det inte går att försvara att använda skattemedel till sådana drivmedel. Drivmedelsleverantörerna har i tre år känt till att vi vill ha spårbarhet. De har haft tid att anpassa sig, men inte gjort det, säger Iris Rehnström.

För Skånetrafikens del ser hon el, biogas och vätgas som de drivmedel som kommer att dominera i framtiden. El i stadstrafiken, biogas och vätgas i regiontrafik med biodiesel som komplement. Biodiesel där ursprunget är spårbart.

– Det är viktigt att biodrivmedlen skapar klimatnytta. Därför är omklassningen av PFAD viktig. Eftersom PFAD idag inte är spårbart för oss godtar vi inte HVO som är baserat på det i de nya avtalen. Vi kontrollerar bland annat genom att ta in fakturor från leverantörerna och begär leveransintyg. Så länge man inte kan visa var odlingarna finns, hur de har etablerats och att de är etiska godtar vi det inte, säger Iris Rehnström.

– För oss duger det inte att det handlar om en restprodukt. Det kan ändå komma från en dålig produktion av palmolja.

Iris Rehnström räknar med att omklassningen av PFAD kommer att leda till ett minskat HVO-utbud och höjda priser.

– Men oavsett vad som sker får vi räkna med höjda priser på biodrivmedel. Efterfrågan kommer att bli allt större, också från delar av transportnäringen som idag mest använder sig av fossila drivmedel som sjöfart och flyg. Vårt krav när det gäller alla biodrivmedel är att de måste leda till minst 70 procents minskning av utsläpp av växthusgaser, jämfört med fossil diesel.

El billigare
Samtidigt som biodrivmedlen kommer att bli dyrare räknar Skånetrafiken med att eldrift kommer att bli betydligt billigare. Dessutom minskar energiåtgången med 70 procent. Men även för de elbussar som allt mer kommer att dominera städerna ställer Skånetrafiken krav på de tillsatsvärmare som behövs kalla dagar. Inte heller där godtas ospårbar HVO och rening av utsläppen krävs.

Idag finns fem trådbussar i Landskrona. Nästa år kompletteras de med batteribussar när hela stadstrafiken elektrifieras. Foto: Ulo Maasing.

Elektrifieringen är nu på klar frammarsch i de skånska städerna. Ängelholm har redan elbussar i stadstrafiken, snart kommer linje 7 i Malmö, alla stadsbussar i Landskrona blir eldrivna nästa år, inom kort fattar politikerna beslut om elbussar i Ystad, HelsingborgsExpressen som startar nästa sommar blir elektrisk…

En av linjerna som ska elektrifieras i Malmö är ringlinjen, linje 3.

– Men den är en utmaning. Ska folk vänta vid någon hållplats medan bussen snabbladdas? Eller ska vi satsa på depåladdning som inte räcker hela trafiktiden vintertid, frågar sig Iris Rehnström.

Skånetrafiken genomför just nu en utredning av den framtida elektrifieringen av busstrafiken i staden. Där går man igenom de tekniska lösningar som finns och ser inte bara på depåladdning och snabbladdning på linjen. Även elvägar och slide-in, slide-outteknik finns med, alltså trådbussar som kan ladda sina batterier på sträckor med luftledning och köra på batteri på utvalda sträckor, exempelvis i områden där man av olika skäl inte vill ha luftledningar.

– Vi kommer att behöva flera olika tekniker. Det räcker inte med en. Och om man inte satsar på trådbussteknik är laddinfrastrukturen inte en avgörande kostnad, säger Iris Rehnström.

Inte problemfritt
Men även om eldrift har många fördelar som tyst trafik som dessutom är emissionsfri lokalt har den utmaningar. När det gäller själva elkraften är det relativt enkelt genom att Skånetrafiken kräver Bra Miljövalsel där tillgången inte är något problem, i alla fall inte än.

– På lokal nivå finns det bara fördelar med elbussar. Men batterierna vet vi väldigt lite om. Vi har projekt igång för att se på batteriernas hållbarhetspåverkan, men även när det gäller mänskliga rättigheter och andra etiska perspektiv. Exempelvis bryts kobolt till batteritillverkningen framför allt i Kongo där barnarbete under skrämmande förhållanden är utbrett, det politiska läget instabilt och kränkningar av mänskliga rättigheter vanliga, kommenterar Iris Rehnström.

– Hela branschen har minimal koll när det gäller mineralutvinning till batterierna. Men vi måste hantera de här riskerna. Jag efterlyser rekommendationer till upphandlingskrav. Det skulle vara en viktig signal till marknaden.

Kontroller
Skånetrafiken kontrollerar systematiskt både trafikföretagen och energileverantörerna med hjälp av oberoende revisorer. Syftet är att säkra att man verkligen får det man begär, både när det gäller biodrivmedel och el.

– Kontrollerna kräver mycket arbete, men de är nödvändiga för att vi ska vara trovärdiga. Utan kontroller snedvrids också konkurrensen. Visst förekommer det avvikelser, men det blir bättre och bättre. Och det har också förekommit medvetet fusk, konstaterar Iris Rehnström utan att vilja namnge något företag.

Att ställa tuffa miljökrav i upphandlad kollektivtrafik är självklart för Iris Rehnström.

– I den offentliga sektorn har vi ett ansvar att skapa hållbara lösningar. Därför vill vi i framtiden ha klimatneutrala och hållbart producerade bussar.

Taggat som: , , , , , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Reportage

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)