Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ny rapport: Kollektivtrafiken kan göra mer än vad som krävs för klimatet

Karin Brundell-Freij från WSP. Foto: Ulo Maasing.

Kollektivtrafiken i Sverige behöver minska sina utsläpp av koldioxid med 600 000 ton till år 2030, om man utgår från läget 2010. Det konstaterade Karin Brundell Freij från konsultföretaget WSP när hon på tisdagen i Almedalen presenterade en ny rapport om kollektivtrafikens klimatutsläpp. Rapporten har beställts av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius varnade samtidigt för att branschen riskerar en miljömässig backlash om de förslag förverkligas som nu finns inom EU om bland annat biobränslen.

Med det syftade Helena Leufstadius på att kollektivtrafiken redan har förverkligat en stor del av sitt bidrag till de minskade utsläppen genom en stor satsning på att köra bussar på HVO och biogas – en satsning som till stor del kan elimineras genom nya EU-regler som även den svenska regeringen har ställt sig bakom.

Å andra sidan kan kollektivtrafiken bidra med en större minskning av koldioxidutsläppen än det svenska klimatmål som riksdagen klubbade 2017. Målet är att Sverige till år 2030 ska minska sina utsläpp med 70 procent till 2030, och kollektivtrafiken kan klara en minskning på 740 000 ton koldioxid. Det betyder att kollektivtrafiken skulle kunna klara tt bidra med omkring en tiondel av det totala målet.

Förutsättningen är att kollektivtrafikens fordon helt ställs om till fossilfri drift år 2030, men också att andra åtgärder vidtas. Om kollektivtrafiken ökar sin marknadsandel blir transporterna mer klimatsmarta och transportsektorns utsläpp minskar. Avståndsbaserade reseavdrag, avskaffade subventioner på förmånsbilar och höjda parkeringsavgifter är exempel på åtgärder som kan öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Framkomlighet för busstrafiken så att bussarna inte fastnar i trafiken är en annan åtgärd som skulle vara viktig, inte minst i storstäderna. Framkomlighetsproblemen har tagits upp i flera seminarier i Almedalen.

Rapporten slår också fast att långsiktiga styrmedel för drivmedel och fordon är en viktig faktor för att branschens aktörer ska kunna fortsätta sitt arbete mot helt fossilfri drift.

– Åtgärderna i rapporten kan öka kollektivtrafikresandet betydligt, säger Helena Leufstadius som också är ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

– Men för att klara målen krävs en aktiv, framsynt och målmedveten politik som minskar klimatutsläppen och ökar kollektivtrafikandelen.

Rapporten är en idéstudie framtagen av WSP som ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner om hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska klimatutsläppen och uppnå transportsektorns klimatmål.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)